Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Dyrektor

Zespół ds. Administracji

Prawidłowe administrowanie mieniem i wyposażeniem Centrum oraz właściwe magazynowanie wyposażenia i sprzętu, prowadzenie dokumentacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Zespół ds. Promocji

Podejmowanie działań promocyjnych na potrzeby LP

Zespół ds. Księgowości i Kadr

Prowadzenie spraw i dokumentacji finansowo – księgowych CILP, archiwum akt osobowych i administracyjnych, kontroli spraw kadrowych i płacowych CILP

  • Iwona Ostrowska - Główny Księgowy

          tel. 22 112 02 88
          kom. 694 198 155
          e-mail: 
i.ostrowska@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja Prasy Leśnej

Zbieranie i opracowywanie materiałów przewidzianych do publikacji w kolejnych numerach czasopism: „Echa Leśne”, „Głos Lasu”, „Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” oraz na stronie internetowej Lasów Państwowych

Redakcja Ech Leśnych

Redagowanie oraz prowadzenie wszelkich spraw, dotyczących wydawania czasopisma „Echa Leśne”

e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja Głosu Lasu

Redagowanie oraz prowadzenie wszelkich spraw, dotyczących wydawania czasopisma „Głos Lasu”

Redakcja mediów elektronicznych

 Prowadzenie witryn internetowych: www.lasy.gov.pl, www.erys.pl, www.czaswlas.pl,http//:bip.lasy.gov.pl

 e-mail: internet@cilp.lasy.gov.pl

 

  • Sergiusz Sachno -  sekretarz redakcji mediów elektronicznych

tel. 22 185 53 83
e-mail: s.sachno@cilp.lasy.gov.pl

 Redakcja Portalu Pracowniczego LP

Redakcja Wydawnictw Nieperiodycznych

Redagowanie i wydawanie książek, folderów i innych materiałów informacyjnych LP

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor CILP
Data modyfikacji: 2018/02/14 12:43:00
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki