Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 5/2016 dyrektora CILP z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 4/2016 dyrektora CILP z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 3/2016 dyrektora CILP z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej i schematu obiegu dokumentów oraz udokumentowania operacji gospodarczych w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 1/2016 dyrektora CILP z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wysokości stawki wyjściowej pobierz
      Decyzja nr 2/2015 dyrektora CILP z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. zbycia składników majątkowych Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
      Decyzja nr 1/2015 dyrektora CILP z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany siedziby Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 2/2015 dyrektora CILP z 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej polegającej na weryfikacji stanu ewidencyjnego pobierz
      Zarządzenie nr 1/2015 dyrektora CILP z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z 13 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad wyceny materiałów publikowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pobierz
      Decyzja nr 2/2014 z 28 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia zmówienia na dostawę do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 2015 r. miesięcznika "Sylwan" w trybie zamówienia z wolnej ręki pobierz
      Decyzja nr 1/2014 z 6 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia zmówienia na dostawę do bibliotek jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 2015 r. 6 zeszytów "Biblioteczki leśniczego" i 4 zeszytów "Postępów techniki w leśnictwie" w trybie zamówienia z wolnej ręki pobierz
      Zarządzenie nr 6/2014 dyrektora CILP z 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Redakcji "Głos Lasu" w Redakcji Prasy Leśnej w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 5/2014 dyrektora CILP z 18 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej polegającej na weryfikacji stanu ewidencyjnego pobierz
      Zarządzenie nr 4/2014 dyrektora CILP z 29 października 2014 roku w sprawie powołania Rady Progranowej "Głosu Lasu" pobierz
      Zarządzenie nr 3/2014 dyrektora CILP z 29 października 2014 roku w sprawie powołania Redakcji Portalu Pracowniczego LP pobierz
      Zarządzenie nr 2/2014 dyrektora CILP z 27 października 2014 roku w sprawie zmiany wysokości stawki wyjściowej pobierz
      Zarządzenie nr 1/2014 dyrektora CILP z 5 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Redaktora ds. Stron Internetowych w Redakcji Prasy Leśnej w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 12/2013 dyrektora CILP z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej polegającej na weryfikacji stanu ewidencyjnego pobierz
      Zarządzenie nr 11/2013 dyrektora CILP z 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyceny materiałów publikowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 10/2013 dyrektora CILP z 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie dyrektora CILP nr 9 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników CILP pobierz
      Zarządzenie nr 8 dyrektora CILP z 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w CILP pobierz
      Zarządzenie nr 7 dyrektora CILP z 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w CILP pobierz
      Zarządzenie nr 6 dyrektora CILP z 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego CILP pobierz
      Zarządzenie nr 5 dyrektora CILP z 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pobierz
      Zarządzenie nr 4 dyrektora CILP z 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany wysokości stawki wyjściowej pobierz
      Zarządzenie nr 3 dyrektora CILP z 10 maja 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok pobierz
      Zarządzenie nr 2 dyrektora CILP z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie comiesięcznego rozliczania czasu pracy pobierz
      Zarządzenie nr 1 dyrektora CILP z 2 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w CILP pobierz
       Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz udokumentowania operacji gospodarczych w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie zmiany wysokości stawki wyjściowej pobierz
      Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie comiesięcznego rozliczania czasu pracy pracowników etatowych Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych pobierz
       Zarządzenie nr 4/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 3/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 2/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 1/2010 pobierz
       Zarządzenia do roku 2010 pobierz
      Decyzje 2007 - 2010 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor CILP
Data modyfikacji: 2016/04/25 11:38:55
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki