Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku:

  1. W dniu 27.01.2011 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przeprowadziło kontrolę ex-post postępowania dotyczącego "Usługi DTP, druku i spedycji publikacji II/2010", przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę (plakat Bubobory w LP).

 Kontrole przeprowadzone w 2009 roku:

  1. W dniach 5-8 maja 2009 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przeprowadziła audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Kontrole przeprowadzone w 2008 roku:

  1. W dniach od 15 kwietnia do 21 maja 2008 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w CILP, której tematem było: „Gospodarowanie środkami funduszu leśnego”. Kontrolowany okres obejmował lata 2005–2008 (I półrocze).

 Kontrole przeprowadzone w roku 2006:

  1.  W październiku 2006 r. ILP przeprowadziła w CILP kontrolę doraźną w sprawie sponsorowania produkcji filmowej w Lasach Państwowych.

 

 

 

 


Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym wyniki kontroli i wnioski pokontrolne, jest udostępniana na wniosek.

 

Pliki do pobrania:
      Kontrola w sprawie sponsorowania produkcji filmowej w LP pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor CILP
Data modyfikacji: 2011/04/13 08:20:25
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki