Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

szukaj >
>> Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 318 70 22
tel.: (22) 318 70 82
fax: (22) 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl
godziny pracy sekretariatu 730-1630

 

Magdalena Bukowska
Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
tel. 22 318 70 22
magdalena.bukowska@ckps.lasy.gov.pl

 

Beata Grabska
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
tel. 22 318 70 82
beata.grabska@ckps.lasy.gov.pl

 

Marcin Gołębiowski
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
tel. 22 318 70 82
marcin.golebiowski@ckps.lasy.gov.pl

 

Małgorzata Kozłowska
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
tel. 22 318 70 82
malgorzata.kozlowska@ckps.lasy.gov.pl

 

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

 

Dorota Zawistowska
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 318 70 26
dorota.zawistowska@ckps.lasy.gov.pl

 

Jakub Szkopowicz
Kierownik Działu Organizacji i Kontroli Wewnętrznej
tel. 22 318 70 44
jakub.szkopowicz@ckps.lasy.gov.pl

 

Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
tel. 22 318 70 95
michal.kaczorek@ckps.lasy.gov.pl

 

Anna Krasoń
Kierownik Działu Informacji i Promocji
tel. 22 318 70 23
anna.krason@ckps.lasy.gov.pl

 

Przemysław Kostrzewski 
Kierownik Działu Logistyki
tel. 22 318 70 57
przemyslaw.kostrzewski@ckps.lasy.gov.pl

 

Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
tel. 22 318 70 34
marcin.wilk@ckps.lasy.gov.pl

 

Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 22 318 70 46
anna.majda@ckps.lasy.gov.pl

 

Krzysztof Rychlik
Stanowisko ds. Planowania, Raportowania i Analiz
tel. 22 318 70 87
krzysztof.rychlik@ckps.lasy.gov.pl

 

Delfina Mulawa
Radca prawny
tel. 22 318 70 48
delfina.mulawa@ckps.lasy.gov.pl

 

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy
tel. 22 318 70 66
aneta.ryniewicz-gromek@ckps.lasy.gov.pl

 

Joanna Szawaryn
Kierownik Działu Księgowości
tel. 22 318 70 36
joanna.szawaryn@ckps.lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

 

Marta Kucharz
p.o. Kierownika Zespołu Projektów Małej Retencji
tel. 22 318 70 72
marta.kucharz@ckps.lasy.gov.pl 

 

Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
tel. 22 113 35 54
iwona.barszcz@ckps.lasy.gov.pl

 

Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
tel. 22 318 70 53
aneta.rychlicka@ckps.lasy.gov.pl

 

Joanna Giża
p.o. Kierownika Zespołu Finansowego Projektów LP
tel. 22 318 70 39
joanna.giza@ckps.lasy.gov.pl

 

Jarosław Kowalczyk
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
tel. 22 113 35 63
jaroslaw.kowalczyk@ckps.lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

 

Sylwia Studzińska
Kierownik Zespołu Projektu Termomodernizacji
tel. 22 318 70 33
sylwia.studzinska@ckps.lasy.gov.pl

 

Karolina Kawczyńska
Kierownik Zespołu ds. Parków Narodowych
tel. 22 318 70 30
karolina.kawczyńska@ckps.lasy.gov.pl

 

Adam Sikora
Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji
tel. 22 318 70 88
adam.sikora@ckps.lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

 

Karolina Paulewicz-Bazała
Kierownik Działu Wdrażania
tel. 22 318 70 54
karolina.paulewicz-bazala@ckps.lasy.gov.pl

 

Magdalena Chełstowska
Kierownik Działu Kontroli
tel. 22 318 70 90
magdalena.chelstowska@ckps.lasy.gov.pl

 

Magdalena Pawlik
p.o. Kierownika Działu Finansowego
tel. 22 113 35 58
magdalena.pawlik@ckps.lasy.gov.pl

 

Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
tel. 22 318 70 37
bozena.wojtyra@ckps.lasy.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Bukowska
Data modyfikacji: 2018/01/08 14:57:25
Redaktor zatwierdzający: Anna Krasoń
Wprowadzający: Anna Krasoń