Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Dane teleadresowe DGLP

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
tel. 22 58 98 100
faks 22 58 98 171
sekretariat@lasy.gov.pl

 • Andrzej Konieczny
  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
  tel. 22 58 98 102
  sekretariat@lasy.gov.pl
 • Bogusław Piątek
  Zastępca Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej
  tel. 22 58 98 108
  sekretariat2@lasy.gov.pl
 • Krzysztof Janeczko
  Zastępca Dyrektora Generalnego ds.
  gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi
  tel. 22 58 98 106
  sekretariat2@lasy.gov.pl
 • Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
  Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju
  tel. 22 58 98 104
  sekretariat1@lasy.gov.pl

 

Pion Dyrektora Generalnego LP

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Zespół Obsługi

Anna Trzeciak-Wiszowata

          główny specjalista SL

tel. 22 58 98 110
a.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 342
m.gaworska@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

Anna Malinowska

        rzecznik prasowy

tel. 22 58 98 111, kom. 600 497 597
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Edward Haładaj

          Główny Inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
e.haladaj@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
t.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

         naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360

p.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

            kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
m.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

          kierownik

tel. 22 58 98 387
m.cichowicz@lasy.gov.pl

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

         dyrektor biura

tel. 22 58 98 200, faks 22 58 98 201
a.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

           naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221
k.rostek@lasy.gov.pl

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
j.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

          naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231
a.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

       naczelnik

tel. 22 58 98 293
j.tabor@lasy.gov.pl

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

           kierownik

tel. 22 58 98 297
lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

         naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251
j.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151
a.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Księgowości

Krystyna Magiera

           naczelnik

tel. 22 58 98 125
k.magiera@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

            naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161
j.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

Sławomir Sawicki

             naczelnik

tel. 22 58 98 240, faks 22 58 98 241
s.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji

Walerian Żyndul

            naczelnik

tel. 22 58 98 170, faks 22 58 98 171
w.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
a.niewiadomska@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Rozwoju i Organizacji

Wydział Innowacji i Organizacji

Jerzy Kapral
        naczelnik
tel. 22 58 98 210, faks 22 58 98 211
j.kapral@lasy.gov.pl
 
 
Wydział Informatyki

Paweł Pogoda
          naczelnik
tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
p.pogoda@lasy.gov.pl
 
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher
          główny specjalista SL
tel. 22 58 98 186
rafal.majcher@lasy.gov.pl
 
Wydział Społecznych Funkcji Lasu

Anna Pikus
          naczelnik
tel. 22 58 98 232
 
Wydział Infrastruktury

Piotr Młynarczyk 
        naczelnik
tel. 22 58 98 130, faks 22 58 98 131
p.mlynarczyk@lasy.gov.pl

 
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak
        naczelnik
tel. 22 58 98 300
m.blasiak@lasy.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2018/03/08 09:52:59
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki