Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Leśny Bank Genów Kostrzyca

szukaj >
>> Leśny Bank Genów Kostrzyca >> Prawo i organizacja

bip_logo_pl
odstep
Organizacja

 

W strukturze organizacyjnej LBG wyróżnia się piony, w ramach

których działają zespoły i samodzielne stanowiska:

 

Pion Dyrektora LBG – symbol D

Kancelaria i Kadry – symbol DK

 

Pion Zastępcy Dyrektora – symbol Z

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów – symbol ZP

Zespół Badań i Ochrony Zasobów – symbol ZZ

Zespół Produkcji Biopreparatu – symbol ZB

          Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych – symbol ZBW:
                    Pracownia Kriokonserwacji – symbol ZBK
                     ▪ Pracownia Analizy DNA – symbol ZBA

Stanowisko ds. Edukacji Ekologicznej – symbol ZE 

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych - symbol ZF

 

Pion Głównego Księgowego – symbol F

Zespół Finansowo – Księgowy - symbol FK

 

Pion Sekretarza - symbol S

Zespół Administracyjno Gospodarczy - symbol SG

Administrator Narzędzi Informatycznych – symbol SA

Pliki do pobrania:
      d_021_8_2012_zarzadzenie_nr_8_2012_z_dnia_24.10.2012_w_sprawie_regulaminu_organizacyjnego_lbg_kostrzyca.pdf pobierz
      zalacznik_do_zarzadzenia_nr_8_2012_z_dnia_24.10.2012_regulamin_organizacyjny_lbg_kostrzyca.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Czesław Kozioł -
Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Data modyfikacji: 2012/11/07 10:27:34
Redaktor zatwierdzający: Joanna Borowy
Wprowadzający: