Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Kultury Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Kultury Leśnej >> Prawo i organizacja

bip_logo_pl
odstep
Organizacja

Dział Muzealny. Budynek Muzeum Leśnictwa "Powozownia" Wystawa stała "Przyrodnicze Podstawy Leśnictwa".
Dział Edukacji i Informacji. Działalność edukacyjna na terenie Ośrodka Kultury Leśnej.
Dział Parkowy. Fragment Parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
  •  Decyzja Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2010 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  OR-014-23/2010.
  • Zarządzenie NR 67Dyrektora GeneralneLas 'ów Pństwowych z dnia 7 października 2009r. zrnieniające  zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 1 lutego 2003 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie(do pobrania w formacie pdf) .
  • Zarzadzenie Nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2002 roku w sprawie zasad funkjonowania Ośrodka Kultury Leśnej, powołanego Zarządzeniem Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowch z dnia 15 grudnia 1986 roku (znak:P-3-012-16/86), w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.(do pobrania w formacie pdf) 
  • Zarzadzenie Nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2003 roku zmieniające Zarządzenie Nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2002 roku w sprawie zasad funkjonowania Ośrodka Kultury Leśnej, powołanego Zarządzeniem Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowch z dnia 15 grudnia 1986 roku (znak:P-3-012-16/86), w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.(do pobrania w formacie pdf)
  • Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie Regulamiu organizacynego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (znak:OR-0151-5/2003) (do pobrania w formacie pdf)
  • Regulmin organizacyjny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. (do pobrania w formacie pdf)
  • Decyzja Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 14.07.2006 roku. Znak: ZO-731/5/06 (do pobrania w formacie pdf)
  • Regulamin Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (do pobrania w formacie pdf)
  • Pozwolenie Nr 228/05 na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru - zatwierdzenie "Programu zagospodarowania Parku-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (do pobrania w formacie pdf).  

 

Pliki do pobrania:
      Decyzja 68 - 114 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 67 - 57 KB pobierz
      Zaządzenie Nr 74 - 11844KB pobierz
      Regulamin Organizacyjny OKL - 487KB pobierz
      Zarządzenie Nr 16 - 995KB pobierz
      Zarządzenie Nr 88 - 1389KB pobierz
      Decyzja Nr 57 - 1896KB pobierz
      Regulamin Rady Naukowej OKL - 1846KB pobierz
      Pozwolenie Nr 228/05 - 2243 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OKL dr inż. Benedykt Roźmiarek
Data modyfikacji: 2010/11/03 14:03:25
Redaktor zatwierdzający: Adam Kozyra
Wprowadzający: Adam Kozyra