Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Kultury Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Kultury Leśnej >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

 

 

Zarządzenia 2018

 • Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  15.01.2018  r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Kultury Leśnej Zn. Spr.: DK.362.1.2018  

Zarządzenia 2017

 • Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  29.04.2017  r. w sprawie  Planu Finasowo-Gospodarczego  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2017. Znak spr. DF.030.1.2017
 • Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  16 czerwiec  2017 r. w sprawie  Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr. DN.012.1.2017
 • Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  16.06.2017  r. w sprawie składu Komisji  przetargowej działającej w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DN.012.2.2017
 • Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 21 czerwiec 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku. Znak spr.: DN.371.1.2017.
 • Zarządzenie Nr5/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku. Znak spr.: DN.151.17.
 • Zarządzenie Nr6/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Ośrodku Kultury Leśnej Znak spr.: DF.012.1.17.

Decyzje 2017

 • Decyzja Nr 1/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 20.01.2017 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca. Znak spr. LP.805.1.2017
 • Decyzja Nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 20.03.2017 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca. Znak spr. LP.805.2.2017
 • Decyzja Nr 3/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 14.04.2017 r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w punkcie sprzedaży Powozownia. Znak spr. DN.370.1.2017
 • Decyzja Nr 4/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie, dostarczenie i montaż elementów aranżacji przestrzeni przeznaczonej na wystawę stałą o charakterze muzealnym w budynku ,,Powozownia” w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DN.0210.1.2017
 • Decyzja Nr 5/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 26.09.2017 r. w sprawie ceny skupu kasztanów i żołędzi w sezonie jesiennym-2017 Zn.Spr. LP.831.1.2017
 • Decyzja Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 06.11.2017 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca. Znak spr. LP.805.3.2017
 • Decyzja Nr 7/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu internetowego na sprzedaż drewna w aplikacji e-dreno Zn. Spr. LP.800.1.2017
 • Decyzja Nr 8/2017 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw przetargów na drewno i sprzedaży drewna w Ośrodku Kultury Leśnej w GołuchowieZn. Spr. LP.802.1.2017

Zarządzenia 2016

 • Zarządzenie Nr1/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej ,,Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie". Znak spr.: DN.0210.1.2016.
 • Zarządzenie Nr2/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2016. Znak spr.: DF.363.2.2016.
 • Zarządzenie Nr3/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 27 czerwiec 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku. Znak spr.: DN.371.1.2016.
 • Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  20.10.2016  r. w sprawie prowizorium  Planu Finasowo-Gospodarczego  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2017. Znak spr. DF.030.1.2016
 • Zarządzenie Nr5/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku. Znak spr.: DN.0210.16.

Decyzje 2016

 • Decyzja Nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 4.01.2016 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca. Znak spr. LP.805.1.2016
 • Decyzja Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu internetowego na sprzedaż drewna w aplikacji e-dreno Zn. Spr. LP.805.2.2016
 • Decyzja Nr 3/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 31.05.2016 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca. Znak spr. LP.805.2.2016
 • Decyzja Nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 9.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprawdzającej w punkcie sprzedaży Powozownia. Znak spr. DN.370.1.2016
 • Decyzja Nr 5/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 26.07.2016 r. w sprawie ustalenia cen za pozostałe usługi świadczone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. LP.805.3.2016
 • Decyzja Nr 6/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 27.09.2016 r. w sprawie ceny skupu kasztanów i żołędzi w sezonie jesiennym-2016 Zn.Spr. LP.831.1.2016

Zarządzenia 2015

 • Zarządzenie Nr1/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wdrożenia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 r. Znak spr.: DN.101.1.2015
 • Zarządzenie Nr2/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 6 maja 2015 r. Znak spr. DN.0171.1.2015 w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. Znak spr.: DN.0171.1.2015.
 • Zarządzenie Nr3/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie planu finansowo - gospodarczego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2015. Znak spr.: DF.0301.1.2015.
 • Zarządzenie Nr4/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 roku. Znak spr.: DN.371.2015.
 • Zarządzenie Nr5/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w 2016 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku. Znak spr.: DN.0210.15.
 • Zarządzenie Nr6/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo - gospodarczych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr.: DN.0210.1.2015
 • Zarządzenie Nr7/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ,, Regulaminu Kontroli Wewnętrznej". Znak spr.: DN.0210.2.2015.

Decyzje 2015

 • Decyzja Nr 1/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu internetowego na sprzedaż drewna w aplikacji "e-drewno" w   Ośrodk Kultury Leśnej w Gołuchowie. LP.805.2015 r.
 • Decyzja Nr 2/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 21.01.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. negocjacji handlowych podczas sprzedaży drewna w systemie aukcji internetowej "e-drewno" w   Ośrodk Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. LP.805.2015
 • Decyzja Nr 3/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 20.02.2015 r. w sprawie powołania grup spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w PZZ i Dziale Edukacji i Informacji na dzień 27.02.2015 roku. DN.0210.2015
 • Decyzja Nr 4/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 13.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w punkcie sprzedaży Powozownia i Oficyna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 r. DN.370.1.2015
 • Decyzja Nr 5/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.10.2015 r. w sprawie ceny skupu kasztanów i żołędzi w sezonie jesiennym-2015 Zn.Spr. LP.831.1.2015
 • Decyzja Nr 6/2015 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w obiektach Powozownia, Kasa, Dybul, Dybul - Chata w Ośrodku Kultury Leśnej w 2015 roku. DN.370.2.2015

 

Zarządzenia 2014

 • Zarządzenie Nr1/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w punkcie sprzedaży Powozownia w Ośrodku Kultury Leśnej w 2014r. Znak spr. DN/371/2014
 • Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  16 maja  2014 r. w sprawie  Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr. DN/0151/14
 • Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  19.05.2014  r. w sprawie składu Komisji  przetargowej działającej w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DN/0151/14
 • Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  16.05.2014  r. w sprawie  Planu Finasowo-Gospodarczego  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2014. Znak spr. DF/363/309/14
 • Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  09.06.2014  r. w sprawie  powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014. Znak spr. DN/371/2014
 • Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  09.06.2014  r. w sprawie ,,Regulaminu Kontroli Wewnętrznej" w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DF/0151/2014
 • Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  29.12.2014 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015. Znak spr. DN/013/14
 • Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. BD/130-1/01/2014.
 •  

Decyzje 2014

 • Decyzja Nr 1/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 07.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu internetowego na sprzedaż drewna w aplikacji e-dreno Zn. Spr. LP/90/01/2014
 • Decyzja Nr 1A/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. negocjacji handlowych podczas sprzedaży drewna w systemie aukcji internetowej "e-drewno" w   Ośrodk Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. LP/90/02/2014
 • Decyzja Nr 1B/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca Zn. Spr. DN/0151/2014
 • Decyzja Nr 2/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 04.07.2014 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca Zn. Spr. DN/0151/2014
 • Decyzja Nr 3/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.10.2014 r. w sprawie ceny skupu kasztanów i żołędzi w sezonie jesiennym-2014 Zn.Spr. LP/95/2014
 • Decyzja Nr 4/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. negocjacji cenowej na dzierżawę nieruchomości Dom Pracy Twórczej w Gołuchowie Zn.Spr.: LP/0151/14
 • Decyzja Nr 5/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 19.12.2014 r. w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca Zn. Spr. DN/0151/2014

 

Zarządzenia 2013

 • Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  02.01.2013  r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  20.03.2013  r. w sprawie  tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w warunkach zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Znak spr. DN/2510/2013
 • Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  22.03.2013  r. w sprawie  powołania Komisji ds. rekrutacji pracowników na czas określony w 2013 r. na stanowisko referenta w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DN/1101/13
 • Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  02.04.2013  r. w sprawie  ustalenia maksymalnego stanu środków pieniężnych w kasie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DF/010/13
 • Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  22.05.2013  r. w sprawie  Planu Finasowo-Gospodarczego  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2013. Znak spr. DF/511/13
 • Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  06.06.2013  r. w sprawie  powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013. Znak spr. DF/371/2013
 • Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  01.07.2013  r. w sprawie  powołania Komisji  przetargowej działającej w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DN/0151/13
 • Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  11.07.2013  r. w sprawie  zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w PGLLP w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Znak spr. DB/021/587/13
 • Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  29.08.2013  r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.     Znak spr. LP/2126/2013
 • Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  02.12.2013  r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru nowych pracowników w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Znak spr. DK/110/2013.
 • Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  30.12.2013  r. w sprawie czasu pracy obowiązujacego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku Znak spr. Dn/013/2013.  

 

Decyzje 2013

 

 • Decyzja Nr 1/2013  z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"  w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. DK-362-1/13
 • Decyzja Nr 2/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.02.2013 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna na warunkach loco laspo zrywce surowca Zn. Spr. DN/0151/2013
 • Decyzja Nr 3/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 06.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości honorariów autorskich za opracowania i materiały wydawane przez  Ośrodk Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. DN/0151/2013
 • Decyzja Nr 4/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 04.06.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. negocjacji handlowych podczas sprzedaży drewna w systemie aukcji internetowej "e-drewno" w   Ośrodk Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. LP/90/02/2013
 • Decyzja Nr 5/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 06.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu internetowego na sprzedaż drewna w aplikacji e-dreno Zn. Spr. LP/90/01/2013
 • Decyzja Nr 6/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.10.2013 r. w sprawie ceny skupu kasztanów i żołędzi w sezonie jesiennym-2013 Zn. Spr. LP/95/2013
 • Decyzja Nr 7/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 29.11.2013 r. w sprawie czasowego zamknięcia ekspozycji muzealnej w Ośrodku Kultury Leśnej.

Zarządzenia 2012

 • Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  28 lutego 2012 r. w sprawie  ustalenia regulaminu sprzedaży detalicznej drewna  w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr. DN/0151/2012
 • Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  28 marca 2012 r. w sprawie  powołania Zespołu do spraw kwalifikacji wyceny darów muzealnych  w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr.0151/12
 • Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  12 kwietnia  2012 r. w sprawie  Regulaminu Biblioteki  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr. 0151/2012
 • Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  11 maja  2012 r. w sprawie  Palanu Finasowo-Gospodarczego   Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na 2012 rok, Zn. Spr. DN/0151/2012
 • Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  16 maja  2012 r. w sprawie  Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. Spr. DN/0151/2012
 • Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  17 maja  2012 r. w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w 2012 roku, Zn. Spr. DN/371/201
 • Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  29 października  2012 r. w sprawie wprowadzenia ustaleń po przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej w trybie nadzoru Dyrektora RDLP w Poznaniu przez pracowników wydziału finansowo-księgowego, Zn. Spr. DN/051/2012
 • Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  30 października  2012 r. w sprawie  Prowizorium Planu Finasowo - Gospodarczego Ośrodka Kultry Leśnej w Gołuchowie na rok 2013, Zn. Spr. DN0310/2012
 • Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  30 października  2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 • Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  19 grudnia 2012 r. w sprawie czasowego zamknięciaekspozycji muzealnej w obiekcie Powozownia-Owczarnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zn. spr. DN/013/2012
 • Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia  31 grudnia 2012 r. w sprawie czasu pracyobowiązującego  w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 r., Zn. spr. DN/0151/2012

Decyzje 2012

 1. Decyzja Nr 1/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 16.01.2012 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Zn. Spr. DN/0151/2012

 


 

Zarządzenia 2011

 • Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia  25 lutego 2011 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 • Zarządzenie Nr 2 /2011 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  na rok 2011 Znak sprawy: DN – 033/1/623/11

 • Zarządzenia Nr  3/2011  Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 17.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia  inwentaryzacji  rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w 2011 roku. (znak spr. DN/371/2011)
 • Zarządzenia Nr  4/2011  Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 28.10.2011 r. w sprawie prowizorium Planu Finasowo - Gospodarczego  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na 2012 rok. (znak spr. DN/151/033/1/2011)
 • Zarządzenia Nr  5/2011  Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.07.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej działajacej w Ośrodku Kultury Leśnej (Zn. spr. DN/0151/11)
 • Zarządzenia Nr  6/2011  Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 20.12.2011 r. w sprawie czasu pracy obowiązujacego w Osrodku Kultury Lesnej w Gołuchowie w 212 r. (Zn.spr.DN/013/11)
 • Zarządzenia Nr  7/2011  Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 30.12.2011 r. w sprawie  prowadzenia biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  (Zn.spr.DN/013/11)

Decyzje 2011

 • Decyzja Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 3.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia umownych cen netto sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce oraz pozyskanego samowyrobem.
 • Decyzja Nr 2/2011 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia cen za pozostałe usługi świadczone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 • Aneks nr 1 z dnia 29 marca 201 1 r. do decyzji Nr 2/2011 z dnia 28.01.201 1 r. Zn.spr.: DN/01511/2011 w sprawie ustalenia cen za pozostałe usługi świadczone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.


 

Zarządzenia 2010

 •  Zarządzenie Nr1/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej eksponatów muzealnych wg stanu na dzień 01 stycznia 2010 r., w związku z utworzeniem z dniem 01.01.2010 roku Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Decyzje 2010

 • Decyzja Nr 1/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 04.01.2010 r. w sprawie  ustalenia stawek za usługi świadczone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Decyzja Nr 2/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 03.02.2010 r. w sprawie czasowego zamknięcia ekspozycji muzealnej w obiekcie Powozownia-Owczarnia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Decyzja Nr 3/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12.04.2010 r. w sprawie przydzielania identyfikatorów.
 • Decyzja Nr 4/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie czasowego zamknięcia ekspozycji muzealnej w obiekcie Powozownia-Owczarnia Ośrodka Kultury Leśnej.
 • Decyzja Nr 5/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie wprowaadzeniacen za świadczone usługi przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

 


 

Zarządzenia 2009

 • Zarządzenie Nr1/09 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej Wydawnictw Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 • Zarządzenie Nr2/09 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia 16.01.2009 dotyczące łaczności telefonicznej OKL- Gołuchów
  m. spr. NA -0151/1/ 4 12009
 • Zarządzenie Nr4/09 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia 26.10.2009 dotyczące ewidencjonowania ilościowego wyposażenia.
 • Zarządzenie Nr5/09 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia 22.12.2009 w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2010 roku.
 • Zarządzenie Nr6/09 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej z dnia 29.12.2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej
   
  w punkcie sprzedaży pamiątek – „Oficyna” w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Decyzje 2009

 • Decyzja Nr 1/2009 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 05.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia umownych cen netto sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce.
 • Decyzja Nr 2/2009 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 30.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia umownych cen netto sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce.

   


  Zarządzenia 2008

   

  • Zarządzenie Nr1/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 02.01.2008 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
  • Zarządzenie Nr2/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 23.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Planu Finansowo-Gospodarczego dla Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na 2008 rok, zatwierdzony Decyzją NR 10/2008 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 12 maja 2008 roku.
  • Zarządzenie Nr3/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.07.2008 r. w sprawie ścisłego stosowania "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
  • Zarządzenie Nr4/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 08.08.2008 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej "Studiów i Mteriałów Ośodka Kultury Leśnej" 
  • Zarządzenie Nr5/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12 sierpnia 2008 r. w spawie użytkowania i instalowania oprogramowania komputerowego.
  • Zarządzenie Nr6/08 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 14.11.2008 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2009 roku.

   

    Decyzje 2008

  • Aneks z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie zmian ustalonych stawek za usługi świadczone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Decyzją Nr 1 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 29 grudnia 2006 r.
  • Decyzja Nr 1/2008 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 01.05.2008 r. w sprawie zmiany kart drogowych dla pojazdów.

   

   


   

   

   

  Zarządzenia 2007

  • Zarządzenie Nr1/07 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 02.01.2007 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

   

   

   

  Decyzje 2007

  • Decyzja Nr 1/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 29.01.2007 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Ośrodek Kultry Leśnej w Gołuchowie.
  • Decyzja Nr 2/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 18.01.2007 r. w sprawie powołania osób do prowadzenia i zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej Lasów Państwowych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
  • Decyzja Nr 3/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 05.02.2007 r. w sprawie wprowadzenia umownych cen netto sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce.
  • Decyzja Nr 4/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 13.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia cen za świadczone usługi. Znak sprawy: LM/6513/1/07. Opłaty za wstęp do Muzeum Leśnictwa. 

   


   

   

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 1/2018 pobierz
       Zarządzenie nr 1/2017 pobierz
       Zarządzenie nr 2/2017 pobierz
       Zarządzenie nr 3/2017 pobierz
       Zarządzenie nr 4/2017 pobierz
       Zarządzenie nr 5/2017 pobierz
       Zarządzenie nr 6/2017 pobierz
       Decyzja nr 1/2017 pobierz
       Decyzja nr 2/2017 pobierz
       Decyzja nr 3/2017 pobierz
       Decyzja nr 4/2017 pobierz
       Decyzja nr 5/2017 pobierz
       Decyzja nr 6/2017 pobierz
       Decyzja nr 7/2017 pobierz
       Decyzja nr 8/2017 pobierz
       Decyzja nr 1/2016 pobierz
       Decyzja nr 2/2016 pobierz
       Decyzja nr 3/2016 pobierz
       Decyzja nr 4/2016 pobierz
       Decyzja nr 5/2016 pobierz
       Decyzja nr 6/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 1/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 2/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 3/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 4/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 5/2016 pobierz
       Zarządzenie nr 7/2015 pobierz
       zarządzenie nr 6/2015 pobierz
       Zarządzenie nr 5/2015 pobierz
       Zarządzenie nr 4/2015 pobierz
       Zarządzenie nr 3/2015 pobierz
       Zarządzenie nr 2/2015 pobierz
       Zarządzenie nr 1/2015 pobierz
       Decyzja nr 6/2015 pobierz
       Decyzja nr 5/2015 pobierz
       Decyzja nr 4/2015 pobierz
       Decyzja nr 3/2015 pobierz
       Decyzja nr 2/2015 pobierz
       Decyzja nr 1/2015 pobierz
      Zarządzenie nr 8/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 7/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 6/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 5/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 4/14 pobierz
      Zarządzenie nr 3/14 pobierz
      Zarządzenie nr 2/14 pobierz
      Zarządzenie nr 1/14 pobierz
       Decyzja nr 1/2014 pobierz
       Decyzja 1A/2014 pobierz
       Decyzja 1B/2014 pobierz
      Decyzja nr 2/2014 pobierz
      Decyzja nr 3/2014 pobierz
      Decyzja nr 4/2014 pobierz
      Decyzja nr 5/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 11/2013 pobierz
      Zarządzenie nr 10/2013 pobierz
      Zarządzenie nr 9/2013 pobierz
      Decyzja nr 7/2013 pobierz
      decyzja_nr_6.pdf pobierz
      Zarządzenie Nr 7/2013 pobierz
      Decyzja nr 5/2013 pobierz
      Decyzja nr 4/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 6/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 5/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 4/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 3/2013 pobierz
      Decyzja Nr 3/2013 pobierz
      Decyzja Nr 2/2013 pobierz
      Decyzja Nr 1/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 1/2013 pobierz
      Zarządzenie Nr 11/2012 pobierz
      Zarządzenie Nr 10/2012 -65 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 8/2012 - 62 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 7/2012 - 58 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 6/2012 - 315 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 5/2012 - 75 KB pobierz
      Zarządzenie NR 4/2012 - 65 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 3/2012 - 95 KB pobierz
      Zarzadzenie Nr 2/2012 - 90 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 1/2012 - 95 KB pobierz
      Decyzja Nr 1/2012 pobierz
      Zarzadzenie Nr 7/2011 - 78 KB pobierz
      Zarzadzenie Nr 4/2011 - 78 KB pobierz
      Zarządzenie Nr 3/2011 - 75 KB pobierz
      Zarzadzenie Nr 2/2011 - 69 KB pobierz
      Aneks Nr 1/2011 - 256KB pobierz
      Zarządzenie Nr 1/2011 -110 KB pobierz
      Decyzja Nr 2/2011 - 109 KB pobierz
      Decyzja Nr 1/2011 - 35 KB pobierz
      Decyzja Nr 5/2010 - 66 KB pobierz
      Decyzja Nr 4/2010 - 53 KB pobierz
      Decyzja Nr pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OKL dr inż. Benedykt Roźmiarek
Data modyfikacji: 2018/01/22 09:41:34
Redaktor zatwierdzający: Adam Kozyra
Wprowadzający: Michał Kędzia