Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

szukaj >
>> Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe


Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych w Bedoniu
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol
tel. (42) 677 25 00
fax. (42) 677 25 02
e-mail:orwlp@bedon.lasy.gov.pl
NIP 728-000-86-66
REGON 470597100

 

 


DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW ORW LP W BEDONIU:

 

 

 IMIĘ I NAZWISKO
 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
NUMER
POKOJU
 NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL     
 Dyrektor
 Tomasz Modliński
20  

 t.modlinski@bedon.lasy.gov.pl

 Zastępca Dyrektora
 Miłosława Hyży
10  42 677 25 08  m.hyzy@bedon.lasy.gov.pl
 Sekretariat 19 42 677 25 01

 orwlp@bedon.lasy.gov.pl
 e.jagiello@bedon.lasy.gov.pl

 Emilia Ogrodowczyk
 Główna Księgowa
16 42 677 25 18

 e.ogrodowczyk@bedon.lasy.gov.pl

 

 DZIAŁ KADR

 

 Aleksandra Seweryńska
 Kierownik
26 42 677 25 04

 a.sewerynska@bedon.lasy.gov.plBIURO EKSPERTYZ I TECHNIKI LEŚNEJ

Testy maszyn leśnych, urządzeń i narzędzi dla leśnictwa pod kątem ich wpływu na środowisko, funkcjonalności, wykonania, wymagań ergonomicznych i ekonomicznych. Pozytywny wynik testów jest warunkiem   wydania   certyfikatu.  Praca  na   potrzeby   lasów,   przedsiębiorców  leśnych,  producentów i dystrybutorów sprzętu leśnego. Zakład zajmuje się również oceną zgodności ze wzorcem munduru leśnika.
 Rafał Selwakowski
 Kierownik
22 42 677 25 51

 r.selwakowski@bedon.lasy.gov.pl

 Anna Dałkowska 25 42 677 25 62

 a.dalkowska@bedon.lasy.gov.pl

 Henryk Nowiński 24 42 677 25 52

 h.nowinski@bedon.lasy.gov.pl

 Wojciech Sarzyński 23 42 677 25 53

 w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl

 Jakub Sarzyński 24 42 677 25 52  j.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
 Jolanta Wawrzonek 87 42 677 25 27  j.wawrzonek@bedon.lasy.gov.pl
 Urszula Ploska 87 42 677 25 27  u.ploska@bedon.lasy.gov.pl
 Bernard Deus   42 677 25 51  b.deus@bedon.lasy.gov.pl
 Anna Jatczak-Wawrzycka   42 677 25 51  a.jatczak@bedon.lasy.gov.pl
 Antoni Łoziński 25 42 677 25 62  a.lozinski@bedon.lasy.gov.pl

 

 ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

 Piotr Adamski                
 Kierownik        
                    
               607 160 017      p.adamski@bedon.lasy.gov.pl

 

ZAKŁAD POLIGRAFII

Opracowywanie graficzne i komputerowe wydawnictw dla leśnictwa. Druk broszur, instrukcji, folderów i ulotek reklamowych. Produkcja druków stosowanych w administracji i sprawozdawczości.

 Sławomir Zielkowski
 Kierownik
51 42 677 25 26

 s.zielkowski@bedon.lasy.gov.pl

 Joanna Kozal 52 42 677 25 25

 j.kozal@bedon.lasy.gov.pl

 Leonarda Fijałkowska 81 42 677 25 24

 l.fijalkowska@bedon.lasy.gov.pl

 Jolanta Gucwa

 80 

42 677 25 21

 j.gucwa@bedon.lasy.gov.pl

 Anna Gulej 66 42 677 25 22

 a.gulej@bedon.lasy.gov.pl

 Andrzej Kępka 54

42 677 25 23 

 
 Tomasz Krawczyk 91 42 677 25 24

 t.krawczyk@bedon.lasy.gov.pl

 Maciej Kwilman 54

42 677 25 23 

 
 Sylwia Jóźwik 81 42 677 25 24

 s.jozwik@bedon.lasy.gov.pl

 Marcin Pramka 66 42 677 25 25  m.pramka@bedon.lasy.gov.pl

 

LEŚNE STUDIO FILMOWE

Realizacja profesjonalnych filmów edukacyjnych, instruktażowych i reklamowych. Przygotowywanie i realizacja reportaży. Bogate archiwum filmowe i serwis zdjęciowy.

 Tomasz Ogrodowczyk
 Kierownik
58 42 677 25 11

 t.ogrodowczyk@bedon.lasy.gov.pl

 Michał Ogrodowczyk 60 42 677 25 12

 m.ogrodowczyk@bedon.lasy.gov.pl

 Sławomir Skupiński 55 42 677 25 13

 s.skupinski@bedon.lasy.gov.pl

 Elżbieta Trzonek 55 42 677 25 13

 e.trzonek@bedon.lasy.gov.pl

 Mariusz Turczyk   601 887 273  m.turczyk@bedon.lasy.gov.pl
 Bartosz Klamra 55 42 677 25 13  b.klamra@bedon.lasy.gov.pl

 

STACJA OCENY NASION

Ocena nasion drzew i krzewów leśnych. Stacja posiada nowoczesne laboratorium, w którym wykorzystywane są najnowsze metody oceny. Współpraca ze szkółkami Lasów Państwowych oraz ze szkółkami prywatnymi.

 Elżbieta Pielesiak
 Kierownik
5 42 677 25 41

 e.pielesiak@bedon.lasy.gov.pl

 Karolina Makowska- 
 Kasiewicz
4 42 677 25 42

 k.makowska@bedon.lasy.gov.pl

 Małgorzata Turek 4 42 677 25 42

 m.turek@bedon.lasy.gov.pl

 Joanna Kawa 4 42 677 25 42

 j.kawa@bedon.lasy.gov.pl

 

ZESPÓŁ SZKOLEŃ I TURYSTYKI

Realizacja szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych oraz realizacja ogólnopolskich projektów szkoleniowych,  finansowanych   ze   środków  Unii  Europejskiej.  Zakład   zajmuje  się   tematyką   „Turystyki
w Lasach Państwowych”.

 Miłosława Hyży
 Zastępca Dyrektora

10 42 677 25 31

 m.hyzy@bedon.lasy,gov.pl

 Przemysław Kawa 8 42 677 25 14

 p.kawa@bedon.lasy.gov.pl

 Sebastian Baryła 9A 42 677 25 32

 s.baryla@bedon.lasy.gov.pl

 Tomasz Biały 9A 42 677 25 33

 t.bialy@bedon.lasy.gov.pl

 Wioletta Kacprzyk 9B 42 677 25 38

 w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl

 Magdalena Choińska 8 42 677 25 14

 m.choinska@bedon.lasy.gov.pl

 Katarzyna Wdowiak-Woźny 9A 42 677 25 32

 k.wdowiak@bedon.lasy.gov.pl

 Joanna Stasiak 11 42 677 25 34

 j.stasiak@bedon.lasy.gov.pl

 Paweł Pruszyński 8 42 677 25 14  p.pruszynski@bedon.lasy.gov.pl

 

 DZIAŁ ADMINISTRACJI

 Urszula-Karmańska
 Białowąs
 KIerownik
49 42 677 25 15

 u.karmanska@bedon.lasy.gov.pl

 Łukasz Seweryński 12 42 677 25 66

 l.sewerynski@bedon.lasy.gov.pl

 Edyta Jagiełło-Sitkiewicz 19 42 677 25 01

 e.jagiello@bedon.lasy.gov.pl

 Wiesław Konopacki   42 677 25 15  w.konopacki@bedon.lasy.gov.pl
 Anna Śniadek    42 677 25 16   
 Wiesław Marzec  

  42 677 25 16  

 
 Bożena Wypchło  

 42 677 25 16 

 


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY


 Izabela Belka 15 42 677 25 06

 i.belka@bedon.lasy.gov.pl

 Katarzyna Naporska 15 42 677 25 06

 k.naporska@bedon.lasy.gov.pl

 Janina Zuchmańska 15 42 677 25 08

 j.zuchmanska@bedon.lasy.gov.pl

 Elżbieta Kwiecień 14 42 677 25 06  e.kwiecien@bedon.lasy.gov.pl

 

 

STANOWISKO DS. PLANOWANIA I KONTROLI

 

 Agnieszka Szumińska

17

42 677 25 44

  a.szuminska@bedon.lasy.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor inż. Tomasz Modliński
Data modyfikacji: 2018/03/12 14:00:16
Redaktor zatwierdzający: Łukasz
Wprowadzający: Łukasz