Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

szukaj >
>> Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu

2017 r.

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalania cen na towary, materiały i usługi nabywane przez ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na 2017 rok.
Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowej treści Regulaminu pracy Komisji Przetargowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 18 marca 2013 r.
Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia postępowania zmierzającego do uznania uprawnień pracowników ORWLP w Bedoniu do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów Protokołu dodatkowego Nr 26 do PUZP.
Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. wyceny wykorzystanych do testów wzorców sortów mundurowych.
Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017.
Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad likwidacji mienia ruchomego nieprzydatnego oraz sprzedaży mienia w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie proacownikom Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.


Decyzja nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 1 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pt. " Wybrane elementy z gospodarki leśnej na przykładzie Nadleśnictwa Złoty Potok i Ojcowskiego Parku Narodowego ".
Decyzja nr 2 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Ośrodku Rozwojowow-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Decyzja nr 3 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 6 września 2017 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Dzierżawę systemu pomiaru drewna stosowego z zastosowaniem techniki analizy obrazy wraz z oprzyrządowaniem" w trybie negocjacji bez ogłoszenia art.61 ust. 1, w opraciu o art. 62 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami.
Decyzja nr 4 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dzierżawę systemu pomiaru drewna stosowego z zastosowaniem techniki analizy obrazu wraz z oprzyrządowaniem..." - w trybie negocjacji bez ogłoszenia art. 61 ust. 1, w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami.

 

2016 r.

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie zasad składania wniosku, przeprowadzania oceny zgodności i wydawania Swiadectwa Oceny zgodności sortów mundurowych ze wzorcem munduru leśnika.
Zarządzenie nr 2/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2017 rok.
Zarządzenie nr 3/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 4/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany w Regulaminie PracyvORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych.
Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016.
Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do przejęcia dokumentacji z zakresu zamówień publicznych ORWLP w Bedoniu.


Decyzja nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w związku z realizacją imprezy pracowniczej pt. "Wybrane elementy z gospodarki leśnej na przykładzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Karkonoskiego Parku Narodowego".
Decyzja nr 2/2016  Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie sposobu powołania Komisji Konkursowej w organizowanym na zlecenie DGLP w ramach realizacji zadań w Programie "Aktywne udostępnienie lasu" AUL konkursie na projekty koncepcyjne nowej linii urządzeń infrastruktury turystycznej pt."Mała architektura - dla lasu, dla ludzi".

Decyzja nr 3/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu znak:KA.0210.2016 z dn. 19 kwietnia 2016 r.
Decyzja nr 4/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie umorzenia odsetek za fakturę 151211305 z dnia 31.12.2015 r.
Decyzja nr 5/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 9 września 2016 roku w sprawie powołania Jury konkursu organizowanego na zlecenie DGLPw ramach realizacji zadań w Programie "Aktywne udostępnianie lasu"(AUL) pod nazwą "Konkurs na nową koncepcję urządzeń turystycznego zagospodarowania lasu przeznaczonej dla Programu własnego PGL LP pt.Program "Aktywne udostępnienie lasu"
Decyzja nr 6/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 20 października 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu ds. Prognoz, Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Decyzja nr 7/2016
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do negocjacji wynagrodzeń autorskich z Panem Tomaszem Ogrodowczykiem - Kierownikiem Leśnego Studia Filmowego w ORWLP w Bedoniu.
Decyzja nr 8/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 7/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego w Bedoniu znak SF.0604.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.
Decyzja nr 9/2016 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołu do negocjacji wynagrodzeń autorskich na nagrania dźwiękowe wykorzystywane w wydawnictwach ORWLP w Bedoniu.

 

2015 r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na rok 2015.
Zarządzenie nr 2
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowego spisu w Zakładzie Poligrafii.

Zarządzenie nr 3
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 5
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych.
Zarządzenie nr 6
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 7 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 8 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli uzupełniającej wyników kontroli dokumentacji przeprowadzonej w Biurze Ekspertyz i Techniki Leśnej ORW LP w Bedoniu, dotyczącej wykonywania chronometraży w zakresie realizacji projektu na opracowanie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych”.

2014 r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych  w Bedoniu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalania cen na towary, materiały i usługi nabywane przez ORW LP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 2
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 2 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej ORW LP w Bedoniu z dnia 10 grudnia 2012 roku i Schematu Obiegu Dokumentów stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
Zarządzenie nr 3
Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na rok 2014.
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy oraz wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 5 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 6 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2014 roku.

 

2013 r.

Decyzja nr 2 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli stanowiska pracy specjalisty Zespołu ds. prognoz standaryzacji i ocen ORWLP w Bedoniu.
Decyzja nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych.

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z 24 września 2013 r. dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na 2013 rok.
Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy komórki organizacyjnej wewnętrznej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.
Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania cen na towary, materiały i usługi nabywane przez ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalania cen na towary, materiały i usługi nabywane przez ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w ORWLP w Bedoniu.
Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z 22 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w ORWLP Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z 22 stycznia 2013 roku w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

2012 r.
Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z 19 grudnia 2012 roku dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na 2013 rok.
Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo – Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na 2012 rok.
Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu „Terminarza przekazywania dokumentacji niearchiwalnej do składnicy akt w ORW LP przez poszczególne komórki organizacyjne”.
Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozbudowy „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” dla Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji stosowania w ORW LP zasad Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt dla PGL LP i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w PGL LP.
Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian osobowych w komisjach zadaniowych Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
Decyzja nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. zn, w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli z zakresu procedur zakupów materiałów i towarów w Zespole Promocji Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

2011 r.

Aneks nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r. zn.spr.KA-0151-6-2006/2011 w sprawie zmiany kwoty dofinansowania okularów wykorzystywanych przez pracowników przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 1 lutego 2011 r., zn. spr. KA-0151-1/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej 
w Biurze Ekspertyz i Techniki Leśnej w ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 8 lutego 2011 r., zn. spr. KA-0151-2/2011 w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
(PGL LP)".

Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., zn. spr. KA-0151-3/2011 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na 2011 r.

Decyzja nr 1/2011 z dnia 6 maja 2011 r. , zn.spr.KA-0151-1/2011 w sprawie zmian osobowych w komisjach stałych ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., zn. spr. KA-0151-4/2011 w sprawie przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w magazynie Zespołu Promocji w ORWLP w Bedoniu.

Aneks nr 2 z 4 lipca 2011 r. do Zarządzenia nr 1/2007 w sprawie wprowadzenia zmian personalnych do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej ORWLP w Bedoniu.

Aneks nr 1 z dnia 16 września 2011 r., zn.spr.KA-0151-3-2006/2011 w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących wysokości kwot na towary, materiały i usługi nabywane przez ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 25 października 2011 r., zn. spr.KA-0151-5/2011 w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo – Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 31 października 2011 r., zn.spr.KA-0151-6/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


2010 r.

Decyzja nr 1 /2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.  KA- 0151- 1/2010 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli stanowisk pracy Zespołu ds. prognoz standaryzacji i ocen Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.Zarządzenie nr 1 /2010 z dnia 18 lutego 2010 r. Znak sprawy: KA- 0151- 1/2010 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wprowadzenia w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych Zarządzenia NR 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

Zarządzenie nr 1 /2010 z dnia 18 lutego 2010 r. Znak sprawy: KA- 0151- 1/2010 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wprowadzenia w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych Zarządzenia NR 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 10 marca 2010 r. KA-0151-1/2010 w sprawie powołania zespołu do opracowania Kalendarza Leśnika - Książki Służbowej na 2011 r.

Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji ustaleń - wniosków Protokołu kontroli wewnętrznej z 21.04.2010 r. oraz harmonogramu wdrażania w ORW LP w Bedoniu zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego PGL LP w zakresie przyłączenia do sieci WAN LP.

Zarządzenie nr 4/2010  z dnia 31 maja 2010 r. KA– 0151– 4/2010 w sprawie  wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego w Ośrodku Rozwojowo -Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu na 2010 r.

Zarządzenie nr  5/2010 z dnia  27 sierpnia  2010 r. KA - 0151-  5 /2010 dotyczy  zmian nazw komórek organizacyjnych wewnętrznych Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów  Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 6/2010 z dnia  24 sierpnia  2010 r. KA-0151-  6 /2010 dotyczy zasad dofinansowania do kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych przez pracowników Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów  Państwowych w Bedoniu .

Zarządzenie nr  7/2010 z dnia  9 września 2010 r.  KA-0151- 7/2010 dotyczy  przekazania – przejęcia zadań i dokumentacji na stanowisku bhp i p.poż. w Ośrodku Rozwojowo –   Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr  8/2010 z dnia 27 września 2010 r. KA-0151-8/20010 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie towarów Leśnego Studia Filmowego w ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 9/ 2010 z dnia 14 października 2010 r. KA-0151-9/2010 dotyczy powołania zespołu zadaniowego ds. zasad bezpiecznego poruszania się po terenie ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. KA– 0151– 10/2010 w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo – Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2011 rok.

Zarządzenie  nr 11/2010  z dnia 31 grudnia 2010 r. KA-0151-11/2010 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie ORW LP w Bedoniu.

 

2009 r.

Zarządzenie nr  1/2009 z dnia  26 stycznia  2009 r. KA-0151-  1 /2009 dotyczy  zmiany nazwy komórki organizacyjnej Ośrodka Rozwojowo –Wdrożeniowego Lasów  Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr  2/2009 z dnia  26 lutego  2009 r. KA-0151-  2/2009 dotyczy  powołania zespołu zadaniowego ds. spójności zagospodarowania przestrzennego terenu administrowanego przez ORW LP w Bedoniu z otoczeniem.

Zarządzenie nr 3/2009  z dnia 28 lipca 2009 r. KA- 0151- 3/2009 w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych  harmonogramu czynności wynikających z Zarządzenia NR 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe .

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. KA- 0151- 4/2009 w sprawie: określenia uprawnień do instalacji oprogramowania na komputerach w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr  5/2009 z dnia 8 września 2009 r. KA-0151-5/2009 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie towarów Leśnego Studia Filmowego w ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 6/2009  z dnia 24 listopada 2009 r KA-0151-10/2009 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 7 /2009 z dnia  29 grudnia 2009 r.KA-0151-  7 /2009 dotyczy zmian osobowych w Komisji ds. likwidacji środków trwałych i upłynniania materiałów zbędnych w Ośrodku Rozwojowo –  Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

 

2008 r.

Decyzja nr 1/2008 z dnia  29 sierpnia  2008 r. KA-0101-1/2008 w sprawie zmiany przyporządkowania wykonywania zadania „Ocena sortów mundurowych w zakresie zgodności ze wzorcem leśnika” oraz realizacji pozostałych zleceń z zakresu umundurowania w LP.

Decyzja nr 2 /2008 z dnia 22 września 2008 r. KA- 0151- 2/2008 dotyczy prowadzenia w ORW LP w Bedoniu Rejestru Korzyści.

Zarządzenie nr 1 /2008  z dnia 21.04.2008 r. KA-0151- 1 /2008 dotyczy zmian osobowych w Komisjach zadaniowych Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 25.04.2008 r. KA-0151- 2/2008 dotyczy prowadzenia kontroli instytucjonalnej w Ośrodku Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. KA-0151- 3/2008 dotyczy powołania Zespołu do opracowania założeń projektu, wyboru wykonawcy i wdrożenia strony internetowej Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, zgodnie z obowiązującą w PGL LP reglamentacją wewnętrzną.

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 30.12.2008 r. KA-0151-4/2008 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i składników niskocennych w ORW LP w Bedoniu.

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 31.12.2008 r. KA-015154/2008 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie w  ORW LP w Bedoniu.

 

Treść zarządzeń i decyzji dostępna jest na wniosek

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie uruchomienia BIP w ORW LP w Bedoniu pobierz
      Wniosek o udzielenie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor inż. Tomasz Modliński
Data modyfikacji: 2018/01/09 10:25:21
Redaktor zatwierdzający: Łukasz
Wprowadzający: Łukasz