Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

szukaj >
>> Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

2016 r.

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014 - 2015.

Organ kontrolujący: Inspekcja Lasów Państwowych

Termin kontroli: 07.06.2016 - 15.06.2016

2012 r.

Czynności kontrolne, określone w upoważnieniu nr OKS1091/W8B/42/28/12/1/310 z 30.05.2012 r.

Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

Termin kontroli: 04.06.2012 - 12.07.2012.

2011 r.

Kontrola projektu POIS 05.04.00-00-007/08
Organ kontrolujący:
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.      
Termin kontroli: 26 –27.07.2011

Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmująca:
- prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
- uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz prawidłowość ich naliczania i wypłacania,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.            
Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi
termin kontroli: 24.10.-23.11.2011

Zakres kontroli podany w upoważnieniu do kontroli nr 2120110800701 z dnia 10.08.2011 r.
Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi
Termin kontroli:
24.10.2011 - 23.11.2011

2010 r.

Kontrola dokumentacji zakupu VAT za maj 2010 - rejestry, faktury, dowody wpłaty, ewidecja środków trwałych przeprowadzona 26.11.2010 r. przez Urząd Skarbowy Łódź Widzew

Kontrola warunków i higieny pracy, przeprowadzona 1.10.2010 r. przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 

2009 r

"Audyt wewnętrzny Systemu Informatycznego Lasów Państwowych", przeprowadzony 23-25.03.2009 - kontrola wewnętrzna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

2008 r.

Kontrola warunków i higieny pracy - przeprowadzona 10-12.09.2008 przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi

Kontrola gospodarowania środkami funduszu leśnego przeprowadzona 16.04 - 13.06.2008 r. przez NIK w Łodzi

Audyt projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków UE - umowa FAPA nr S/65/2005 , przeprowadzony 26.02.2008 r.

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198 z późń. zm) i informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP DGLP jest udostępniana na wniosek.

Informacje o wynikach kontroli są dostępne na wniosek.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor inż. Tomasz Modliński
Data modyfikacji: 2016/08/18 14:17:53
Redaktor zatwierdzający: Łukasz
Wprowadzający: Łukasz