Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Techniki Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Techniki Leśnej

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Przemysłowa 2D
63-200 Jarocin

tel: +48 62 749 80 49; 747 35 82; 062 747 35 83
fax: +48 62 747 29 33
www: www.otljarocin.lasy.gov.pl
e-mail: biuro@otljarocin.lasy.gov.pl

Dyrektor:
inż. Ryszard Misiek

 

Obecny Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie powstał jako Ośrodek Transportu Leśnego w 1968 r. w wyniku przekształcenia Zespołu Lasów Państwowych z siedzibą w Gnieźnie.
1 stycznia 1970 r. zakład został przeniesiony z Gniezna do Jarocina.

Podstawową działalnością Ośrodka Transportu Leśnego w Jarocinie był wywóz drewna z lasu oraz zrywka, które były prowadzone na terenie wykraczającym poza granice obecnego województwa wielkopolskiego. Zadania transportowe były realizowane przez 17 stacjonarnych brygad terenowych, z pełnym zapleczem administracyjnym, technicznym oraz socjalnym. Zakład prowadził również działalności w zakresie:

  • przygotowania gleby (zagospodarowanie lasu),
  • utrzymywania dróg gruntowych (średnio 1 300 km/rocznie),
  • modernizacja i budowa dróg leśnych (15 km/rocznie).
W latach osiemdziesiątych w ramach OTL-Jarocin działała także Wytwórnia MAs Bitumicznych w Hilarowie k/Jarocina. W tamtym okresie zakłąd zatrudniał około 600 osób (maks. 800).

Restrukturyzacja sektora leśnego...
Przeobrażenia gospodarcze w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, restrukturyzacja całego sektora produkującego dla leśnictwa a przy tym likwidacja wszystkich produkcji w Zakładach Maszynowego Leśnictwa i ośrodkach badawczo-wdrożeniowych sprawiły, że firma zaczęła zmieniać profil swojej działalności rezygnując z dotychczasowych i wprowadzając nowe, w tym produkcję maszyn. OTL-Jarocin zostało spadkobiercą tychże zakładów, przejmując ich działalności. Na rok 1990 datuje się wprowadzenie seryjnej produkcji, początkowo tylko części, a później również maszyn leśnych. Ciągła modernizacja, wprowadzanie poprawek, unowocześnianie i wprowadzanie coraz to nowszych urządzeń do produkcji sprawiły, że obecnie OTL-Jarocin posiada największą ofertę maszyn i urządzeń dla gospodarki leśnej. W tym okresie firma rozpoczęła również działalność handlową, nawiązana została współpraca z firmami skandynawskimi i innymi, która trwa do dnia dzisiejszego.

Tak duże zmiany w działalności firmy sprawiły, że Ośrodek Transportu Leśnego w Jarocinie z zakładu o zasięgu regionalnym stał się zakładem o zasięgu krajowym. Jest jedynym zakładem w strukturze Lasów Państwowych prowadzącym działalność produkcyjną oraz handlową maszyn i urządzeń.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nastąpiło wydzielenie zbędnego majątku i przekształcenie zakładu w Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie.

Modernizacja firmy…
W celu sprostania wymaganiom klientów i zmian na rynku leśnym zakład przechodzi ciągłą modernizację. Od roku 1995 zakład przeszedł niemalże kompletną przebudowę budynków produkcyjnych, administracyjnych oraz infrastruktury. Unowocześniony został park maszynowy, który sukcesywnie jest modernizowany. W jego skład wchodzą coraz to nowsze maszyny o czym świadczą ostatnio zakupione dwa numeryczne centra obróbcze oraz wyważarka dynamiczna do wałów. Dzięki temu wszystkiemu możemy zapewnić najszerszą ofertę sprzętu i urządzeń leśnych na rynku polskim oraz wchodzić na rynki zagraniczne. Również pozostałe budynki zostały zmodernizowane. W roku 2001 został oddany do użytku drugi biurowiec, w którym mieszczą się biura konstrukcyjne, serwisowe oraz kontroli jakości. Od 2003 roku trwa ciągła modernizacja terenów zielonych, wprowadzono monitoring.

 

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie jest jednym z sześciu zakładów o zasięgu krajowym i jedynym zakładem produkujacym maszyny leśne, wydzielonym w strukturze Lasów Państwowych i podlegającym bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OTL-Jarocin inż. Ryszard Misiek
Data modyfikacji: 2011/01/20 12:13:25
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: