Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Techniki Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Techniki Leśnej >> Prawo i organizacja

bip_logo_pl
odstep
Organizacja

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, został powołany zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22.12.2000 roku w sprawie zmiany nazwy i podporządkowania poprzedniego zakładu, tj. Ośrodka Transportu Leśnego w Jarocinie. Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej o zasięgu krajowym, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Lasach.
Siedzibą OTL jest Jarocin, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją Nr 17/2003 z dnia 18.08.2003 roku Dyrektor Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie wprowadził jako obowiązujący Regulamin Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie tym samym anulując dotychczasowy Regulamin oragnizacyjny OTL Jarocin, tj. decyzję nr 13/2002 z dnia 07.05.2002 roku.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie ustala:
  1. zakres działania zakłądu;
  2. organizację zakłądu i podział kompetencji;
  3. tryb pracy z uwzględnieniem obiegu informacji;
  4. ramowe zakresy czynności komórek organizacyjnych;
  5. schemat organizacyjny;
  6. etatyzację stanowisk.
Plik z pełnym Regulaminem organizacji oraz Schematem organizacyjnym do pobrania.

Pliki do pobrania:
      Regulamin organizacyjny OTL-Jarocin pobierz
      Zarządzenie nr 79 pobierz
      Schemat organizacyjny OTL JAROCIN pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OTL-Jarocin inż. Ryszard Misiek
Data modyfikacji: 2015/02/06 12:36:57
Redaktor zatwierdzający: Paweł Cuprych
Wprowadzający: Paweł Cuprych