Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Techniki Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Techniki Leśnej >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

Zarządzenia 2014

 • Zarządzenie wewnętrzne nr 1/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w OTL Jarocin w 2014 roku. Znak spr. FE-021/1/14 z dnia 02.01.2014
 • ANEKS nr 1/14. Znak spr. FE-021/4/14 z dnia 28.01.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 2/12 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawach organizacyjnych. Znak spr. FE-021/2/12 z dnia 27.01.2012
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 2/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie wypadku przy pracy jaki zdarzył się w dniu 22.01.2014. Znak spr. PP-021/7/2014 z dnia 31.01.2014.
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 3/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych. Znak spr. FE-021/7/2014 z dnia 17.02.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 4/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentury zdawczo-odbiorczej. Znak spr. FE-021/8/14 z dnia 03.03.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 5/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawach organizacyjnych. Znak spr. FE-021/9/14 z dnia 06.03.2014
 • ANEKS nr 2/14. Znak spr. FE-021/10/14 z dnia 19.03.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 5/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawach organizacyjnych. Znak spr. FE-021/9/14 z dnia 06.03.2014.
 • ANEKS nr 3/14 Znak spr. FE-021/11/14 z dnia 27.03.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 6/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawach organizacyjnych-wykaz komisji działających w zakładzie. Znak spr. FE-021/12/14 z dnia 27.03.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 7/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie odliczania podatku VAT od samochodów używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Znak spr. FE-021/14/14 z dnia 01.04.2014
 • ANEKS nr 4/14. Znak spr. FE-021/15/14 z dnia 15.04.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 8/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie sposobu prowadzenia kart pracy i ewidencji jazd samochodów używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej w celu odliczania podatku VAT. Znak spr. FE-021/16/14 z dnia 16.04.2014
 • ANEKS nr 5/14. Znak spr. FE-021/17/14 z dnia 29.04.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 9/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentury zdawczo-odbiorczej. Znak spr. FE-021/18/14 z dnia 07.07.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 10/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej dot. zaleceń po kontroli zakładu przez PIP. Znak spr. FE-021/19/2014 z dnia 07.07.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 11/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej dot. zapasu normatywów na części komponenty. Znak spr. FE-021/20/14 z dnia 09.07.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 12/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawach organizacyjnych-wykaz komisji działającej w zakładzie. Znak spr. FE-021/21/14 z dnia 17.07.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 13/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie wypadku przy pracy jaki zdarzył się w dniu 05.08.2014. Znak spr. PP-021/16/2014 z dnia 18.08.2014.
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 14/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Znak spr. FE-021/24/14 z dnia 08.10.2014
 • ANEKS nr 6/14. Znak spr. FE-021/22/14 z dnia 17.07.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Lesnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • ANEKS nr 7/14. Znak spr. FE-021/25/14 z dnia 16.10.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 14/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Znak spr. FE-021/24/14 z dnia 08.10.2014
 • ANEKS nr 8/14. Znak spr. FE-021/26/14 z dnia 30.10.2014 do Zarządzenia wewnętrznego nr 14/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Znak spr. FE-021/24/14 z dnia 08.10.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 15/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie wypadku przy pracy jaki zdarzył się w dniu 15.12.2014. Znak spr. PP-021/24/2014 z dnia 29.12.2014.
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 16/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont PGL LP. Znak spr. FE-021/29/14 z dnia 30.12.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 17/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz Rzeczowego wykazu akt w PGL LP. Znak spr. FE-021/30/14 z dnia 30.12.2014
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 18/14 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie Zintegrowanego Systemu Elektronicznej Ochrony Zakładu współpracującego z Przeciwpożarowym Systemem Alarmowym. Znak spr. DH-021/1/14 z dnia 30.12.201

 


Zarządzenia 2013

 

 • Zarządzenie wewnętrzne 1/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentury zdawczo-odbiorczej. Znak spr. FE-021/1/13 z dnia 30.01.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 2/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie wypadku przy pracy, jaki zdarzył się w dniu 12.01.2013. Znak spr. PP-021/2/13 z dnia 30.01.2013
 • Aneks nr 1/2013. Znak spr. FE-021/2/13 z dnia 08.02.2013 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • Zarządzenie wewnętrzne 3/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawach organizacyjnych-wykaz komisji działających w zakładzie. Znak spr. FE-021/3/13 z dnia 08.02.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 4/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie zmian w przepisach dotyczących podróży służbowych. Znak spr. FE-021/4/13 z dnia 18.02.2013
 • Aneks nr 2/2013. Znak spr. FE-021/6/13 z dnia 15.04.2013 do Zarządzenia wewnętrznego nr 13/12 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w OTL Jarocin w 2013 roku. Znak spr. FE-021/17/12 z dnia 29.12.2012
 • Aneks nr 3/2013. Znak spr. FE-021/7/13 z dnia 06.05.2013 do Zarządzenia wewnętrznego nr 2/12 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawach organizacyjnych. Znak spr. FE-021/2/12 z dnia 27.01.2012
 • Zarządzenie wewnętrzne 5/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie planu finansowo-gospodarczego na rok 2013. Znak spr. FE-021/8/13 z dnia 03.06.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 6/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie zwyników inspekcji dokonanej przez Urząd Dozoru Technicznego Oddziałw w Ostrowie Wlkp. Znak spr. PP-021/14/13 z dnia 06.06.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 7/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli zakładu przeprowadzonej przez Komendę Powitową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Znak spr. PP-021/17/13 z dnia 08.07.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 8/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem z PGL LP. Znak spr. FE-021/9/13 z dnia 29.07.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 9/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie zmian zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Znak spr. FE-021/10/13 z dnia 29.07.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 10/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałychaktywów i pasywów. Znak spr. FE-021/12/13 z dnia 29.10.2013
 • Aneks nr 4/2013. Znak spr. FE-021/13/13 z dnia 05.12.2013 do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/09 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Znak spr. FE-021/36/09 z dnia 28.12.2009
 • Aneks nr 5/2013. Znak spr. FE-021/13/13 z dnia 05.15.2013 do Zarządzenia wewnętrznego nr 10/12 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałychaktywów i pasywów. Znak spr. FE-021/12/13 z dnia 29.10.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 11/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego z zakresu BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych. Znak spr. PP-021/42/13 z dnia 17.12.2013
 • Zarządzenie wewnętrzne 12/2013 Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez komisję przeglądową w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądu stanowisk pracy. Znak spr. PP-021/42/13 z dnia 17.12.2013

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OTL-Jarocin inż. Ryszard Misiek
Data modyfikacji: 2015/02/13 10:14:18
Redaktor zatwierdzający: Paweł Cuprych
Wprowadzający: Paweł Cuprych