Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Techniki Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Techniki Leśnej >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

2014

  • Protokół kontroli sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jarocinie sporządzony w dniu 16.10.2014. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów z zakresu ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach oraz z zakresu stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin. Kontrola przeprowadzona przez Joannę Kubiak - st. asystent ds. higieny pracy i Sławomira Gromadzińska - st. asystent ds. higieny pracy.
  • Protokół kontroli sporządzony przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 10-12.06.2014. CEL KONTROLI: kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. ZAKRES KONTROLI: stosunek pracy, przygotowania pracowników do pracy, czas pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe. Kontroli dokonał starszy inspektor pracy Aneta Frąckowiak.
  • Protokół z przeprowadzonej kontroli Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Jarocinie, ul. Przemysłowa 2D, której właścicielem jest Ośrodek Techniki Leśnej. Organ sprawujący nadzór - Starosta Jarociński. Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 lipca 2014. Zakres kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych po ostatniej kontroli z dnia 25.07.2013, wyposażenie kontrolono-pomiarowe, wykonanie badań technicznych i ich dokumentacja, spełnienie wymogów art. 83 ust. 3 ustawy, prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej zabezpieczenie, oznakowanie i ogólna estetyka Stacji.

 


2013

  • Protokół z czynności sprawdzających sporządzony przez Urząd Skarbowy w Jarocinie w dniu 26.07.2013. Przedmiotem czynności sprawdzających było ustalenie prawidłowości i rzetelności sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT.

2012

  • Protokół z czynności kontrolnych sporządzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Czynności przeprowadzono w dniach od 27 czerwca 2012 do 24 lipca 2012 z przerwami na dni: 9, 10 i 13.07.2012r. Zakres czynnośći kontrolnych dot. rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiacych dochód budżetu państwa lub państowych funduszy celowych, celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w 2010 roku. Inspektor kontroli skarbowej: Maria Janiak.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OTL-Jarocin inż. Ryszard Misiek
Data modyfikacji: 2015/02/11 12:08:56
Redaktor zatwierdzający: Paweł Cuprych
Wprowadzający: Paweł Cuprych