Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Decyzje wydane przez RDLP w Białymstoku dotyczące wyłączenia gruntów leśnych  z produkcji w 2017 roku

 1. Decyzja nr 1/ZS/17 z dnia 16.01.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,6925 ha gruntów leśnych w działce 180/1 miasta Mońki, gm. Mońki, pow. moniecki, woj. podlaskie.
 2. Decyzja nr 2/ZS/17 z dnia 13.02.2017r w sprawie odmowy zgody na wyłączenie z produkcji 0,0400 ha gruntów leśnych w działce 254/54 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 3. Decyzja nr 3/ZS/17 z dnia 13.02.2017r w sprawie odmowy zgody na wyłączenie z produkcji 0,0156 ha gruntów leśnych w działce 254/57 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 4. Decyzja nr 4/ZS/17 z dnia 22.02.2017r w sprawie odmowy zgody na wyłączenie z produkcji 0,0403 ha gruntów leśnych w działce 254/53 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 5. Decyzja nr 5/ZS/17 z dnia 22.02.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,99 ha gruntów leśnych w działce 7/18 wsi Bohoniki, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.
 6. Decyzja nr 6/ZS/17 z dnia 24.02.2017r w sprawie odmowy zgody na wyłączenie z produkcji 0,0349 ha gruntów leśnych w działkach 254/55, 254/56 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 7. Decyzja nr 7/ZS/17 z dnia 28.02.2017r w sprawie pomniejszenia należności za wyłączenie z produkcji gruntów objętych decyzją nr 28/ZS/16 Dyrektora RDLP z dnia 2.09.2016r i ustalenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
 8. Decyzja nr 8/ZS/17 z dnia 10.03.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0426 ha gruntów leśnych w działce 5/5 wsi Katrynka, gm. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 9. Decyzja nr 9/ZS/17 z dnia 15.03.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 2,5411 ha gruntów leśnych w działkach 83/67, 83/68 wsi Rożyńsk Wielki, gm. Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie.
 10. Decyzja nr 10/ZS/17 z dnia 15.o3.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,85 ha gruntów leśnych w działkach 4, 5/3 wsi Bohoniki, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.
 11. Decyzja nr 11/ZS/17 z dnia 17.03.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 2,0860 ha gruntów leśnych w działce 733/1 wsi Krupice, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.
 12. Decyzja nr 12/ZS/17 z dnia 16.03.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0884 ha gruntu leśnego w działce 232/2 wsi Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 13. Decyzja nr 13/ZS/17 z dnia 28.03.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0308 ha gruntu leśnego w działce 135/42 wsi Siemianówka, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
 14. Decyzja nr 14/ZS/17 z dnia 20.04.2017r w sprawie ustalenia opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu za grunt objęty decyzją nr 23/ZS/14 Dyrektora RDLP z dnia 25.07.2014r.
 15. Decyzja nr 15/ZS/17 z dnia 20.04.2017r odmawiająca zgody na wyłączenie z produkcji 0,2985 ha gruntów leśnych w działkach 37/21, 37/17 wsi Serwy, gm. Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 16. Decyzja nr 16/ZS/17 z dnia 20.04.2017r odmawiająca zgody na wyłączenie z produkcji 0,2985 ha gruntów leśnych w działkach 37/22, 37/17 wsi Serwy, gm. Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 17. Decyzja nr17/ZS/17 z dnia 24.04.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0419 ha gruntów leśnych w działce 256/40 wsi Grabówka, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 18. Decyzja nr 18/ZS/17 z dnia 15.05.2017r w sprawie ustalenia opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP nr 58/ZS/14 z dnia 30.12.2014r.
 19. Decyzja nr 19/ZS/17 z dnia 15.05.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0270 ha gruntów leśnych w działce 334/18 wsi Sobolewo, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 20. Decyzja nr 20/ZS/17 z dnia 17.05.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,31 ha gruntów leśnych w działce 1194 wsi Snopki, gm. Pisz, pow. piski, woj. warmińsko - mazurskie.
 21. Decyzja nr 21/ZS/17 z dnia 25.05.2017r w sprawie wyłączenia z produkcji 3,2914 ha gruntów leśnych w działkach 659, 660 wsi Bobrowa, gm. Zabłudów, pow. białostocki, woj. podlaskie , bez decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, oraz naliczenie opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
 22. Decyzja nr 22/ZS/17 z dnia 26.05.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,39 ha gruntów leśnych w działkach 193/1, 193/5 wsi Osowa, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.
 23. Decyzja nr 23/ZS/17 z dnia 8.06.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,2492 ha gruntów leśnych w działce 1236/1 wsi Wąsosz, gm. Wąsosz, pow. grajewski, woj. podlaskie.
 24. Decyzja nr 24/ZS/17 z dnia 8.06.2017r w sprawie ustalenia opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP nr 9/ZS/17 z dnia 15.03.2017r.
 25. Decyzja nr 25/ZS/17 z dnia 12.06.2017r w sprawie pomniejszenia należności i ustalenia opłaty rocznej za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP nr 23/ZZ/2012 z dnia 16.07.2012r.
 26. Decyzja nr 26/ZS/17 z dnia 23.06.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0515 ha gruntów leśnych w działce 2128 miasta Białystok, obręb ewidencyjny Bagnówka.
 27. Decyzja nr 27/ZS/17 z dnia 29.06.2017r w sprawie pomniejszenia należności oraz ustalenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 13/ZS/17 z dnia 28.03.2017r.
 28. Decyzja nr 28/ZS/17 z dnia 29.06.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0499 ha gruntów leśnych w działce 37/22 wsi Serwy, gm. Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 29. Decyzja nr 29/ZS/17 z dnia 12.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0495 ha gruntów leśnych w działce 254/54 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 30. Decyzja nr 30/ZS/17 z dnia 12.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0327 ha gruntów leśnych w działce 254/57 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 31. Decyzja nr 31/ZS/17 z dnia 11.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0805 ha gruntów leśnych w działkach 254/55, 254/56 wsi Prażmowo, gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 32. Decyzja nr 32/ZS/17 z dnia 19.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,1385 ha gruntów leśnych w działkach 31/1, 31/2 miasta Augustów obręb ewidencyjny 4, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 33. Decyzja nr 33/ZS/17 z dnia 19.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0240 ha gruntów leśnych w działce 22/22 wsi Wilkasy, gm. Giżycko. pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 34. Decyzja nr 34/ZS/17 z dnia 26.07.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0443 ha gruntów leśnych w działce 254/53 wsi Prażmowo. gm. Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.
 35. Decyzja nr 35/ZS/17 z dnia 26.07.2017r w sprawie pomniejszenia należności za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 52/ZS/14 z dnia 4.12.2014r.
 36. Decyzja nr 36/ZS/17 z dnia 31.07.2017r w sprawie ustalenia opłaty rocznej za rok 2017 za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 23/ZS/17 z dnia 8.06.2017r.
 37. Decyzja nr 37/ZS/17 z dnia 31.07.2017r w sprawie ustalenia opłaty rocznej i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 11/ZS/16 z dnia 20.04.2016r.
 38. Decyzja nr 38/ZS/17 z dnia 31.07.2017r w sprawie uchylenia decyzji nr 3/ZS/15 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 26.01.2015r i zwrotu wpłaconej należności.
 39. Decyzja nr 39/ZS/17 z dnia 7.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,224 ha gruntów leśnych w działce 1578/134 miasta Czarna Białostocka, pow. białostocki, woj. podlaskie
 40. Decyzja nr 40/ZS/17 z dnia 11.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0498 ha gruntów leśnych w działce 175 wsi Sucha Rzeczka, gm. Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 41. Decyzja nr 41/ZS/17 z dnia 18.08.2017r w sprawie odmowy umorzenia opłat za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, ustalonych decyzją nr 28/ZS/16 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 2.09.2016r.
 42. Decyzja nr 42/ZS/17 z dnia 18.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,05 ha gruntów leśnych w działce 182/5 wsi Krupniki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 43. Decyzja nr 43/ZS/17 z dnia 18.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,05 ha gruntów leśnych w działce 182/6 wsi Krupniki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 44. Decyzja nr 44/ZS/17 z dnia 22.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,05 ha gruntu leśnego w działce 182/3 wsi Krupniki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 45. Decyzja nr 45/ZS/17 z dnia 22.08.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,05 ha gruntu leśnego w działce 182/4 wsi Krupniki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 46. Decyzja nr 46/ZS/17 z dnia 18.09.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,9443 ha gruntu leśnego w działkach 314/1, 314/2 wsi Niewodnica Kościelna, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki, woj. podlaskie, oraz odmowa umorzenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.
 47. Decyzja nr 47/ZS/17 z dnia 14.09.2017r w sprawie pomniejszenia należności za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 31/ZS/17 z dnia 11.07.2017r.
 48. Decyzja nr 48/ZS/17 z dnia 29.09.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0196 ha gruntu leśnego w działce 22/50 wsi Wilkasy, gmina Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 49. Decyzja nr 49/ZS/17 z dnia 20.10.2017 r w sprawie pomniejszenia należności za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 39/ZS/17 z dnia 7.08.2017 r.
 50. Decyzja nr 50/ZS/17 z dnia 20.10.2017 r w sprawie odmowy zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0500 ha gruntów leśnych w działce 389/17 wsi Sowlany, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 51. Decyzja nr 51/ZS/17 z dnia 06.11.2017r w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,8822 ha gruntu leśnego w działce 996 oraz 0,1199 ha gruntu leśnego w działce 997 w obrębie ewidencyjnym Żółtki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 52. Decyzja nr 52/ZS/17 z dnia 08.11.2017r. w sprawie pomniejszenia należności za grunt objęty decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 30/ZS/17 z dnia 12.07.2017 r.
 53. Decyzja nr 53/ZS/17 z dnia 08.11.2017r. w sprawie uchylenia decyzji Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 46/ZS/17 z dnia 18.09.2017 r.
 54. Decyzja nr 54/ZS/17 z dnia 24.11.2017r. w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,6425 ha gruntu leśnego w działce 395/16 w obrębie ewidencyjnym 0013 Wasilków, gmina Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie.
 55. Decyzja nr 55/ZS/17 z dnia 24.11.2017r. w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,1231 ha gruntu leśnego w działce 58 w obrębie ewidencyjnym 0018 Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, pow. Białostocki, woj. podlaskie.
 56. Decyzja nr 56/ZS/17 z dnia 01.12.2017r. w sprawie pomniejszenia należności za wyłączenie z produkcji gruntów objętych decyzją nr 28/ZS/16 Dyrektora RDLP z dnia 2.09.2016r i ustalenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
 57. Decyzja nr 57/ZS/17 z dnia 11.06.2017r. w sprawie zezwolenia na wyłączenie z produkcji 0,0148 ha gruntu leśnego w działce 305 w obrębie ewidencyjnym 0004 miasto Augustów, gmina Augustów, pow. augustowski, woj. podlaskie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje o wykonaniu Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko w Nadleśnictwach  Czerwony Dwór, Giżycko, Olecko, Czarna Białostocka, Maskulińskie, Dojlidy, Gołdap, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły, Augustów, Pisz, Płaska, Rudka, Żednia, Nowogród, Nurzec, Bielsk, Borki, Łomża, Drygały, Rajgród, Białowieża, Browsk, Hajnówka. 
Powyższe Prognozy były konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku i Olsztynie. 
Są do wglądu w Wydziale Zasobów RDLP w Białymstoku oraz właściwym Nadleśnictwie.

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2007 - 31.12.2016
Giżycko 1.01.2007 - 31.12.2016
Olecko 1.01.2007 - 31.12.2016
Waliły 1.01.2008 - 31.12.2017
Knyszyn 1.01.2008 - 31.12.2017
Rudka 1.01.2008 - 31.12.2017
Krynki 1.01.2008 - 31.12.2017
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

Pliki do pobrania:
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku zawierające informacje o środowisku za rok 2016. pobierz
       Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku zawierające informacje o środowisku za rok 2015. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku zawierające informację o środowisku za rok 2014. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku zawierające informacje o środowisku za rok 2013. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku zawierające informacje o środowisku za okres od dnia 23.03.2010 do 31.12.2012 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/12/15 15:59:04
Redaktor zatwierdzający: Jaroslaw Krawczyk
Wprowadzający: m.bogowska