Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące planów urządzenia lasu zamieszczane są w zakładce Plan urządzenia lasu

Pliki do pobrania:
      Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie wyceny nieruchomości o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164, ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/09/26 13:08:39
Redaktor zatwierdzający: Anna Jakimiuk
Wprowadzający: Anna Jakimiuk