Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Bielsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Bielsk >> Plan urządzenia lasu >> Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

bip_logo_pl
odstep
Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

 

 

 

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu i Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Bielsk na lata 2009-2018 dostępne są w siedzibie nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Udostępnianie szczegółowych danych zawartch w Planie Urządzenia Lasu odbywa sie na podstawie ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 199, poz. 1227).

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie Planu Urządzenia Lasu w nadleśnictwie jest Sebastian Ostaszewski- specjalista Służby Leśnej pod numerem telefonu (85)  731-28-67

Streszczenie Planu Urządzenia Lasu dostępne jest w pliku do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania:
      STRESZCZENIE PLANU URZĄDZANIA LASU pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jerzy Andrzejuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk
Data modyfikacji: 2014/01/17 08:12:22
Redaktor zatwierdzający: Sebastian Ostaszewski
Wprowadzający: Sebastian Ostaszewski