Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku, można uzyskać składając pisemny wniosek

 

Realizacja wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego wpływu. W przypadku wystąpienia opóźnienia jego realizacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach i innym terminie udostępnienia informacji (do dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku).

 

Za przygotowanie dokumentów stanowiących informację publiczną, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku może pobrać odpowiednią opłatę, w wysokości kosztów poniesionych na przetworzenie informacji, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna przed udostępnieniem wymaga przetworzenia na postać zredagowaną, syntetyczną lub analityczną, czyli umożliwiającą ocenę i wnioskowanie o podmiocie dysponującym informacją publiczną, udostępnienie jej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca powinien umieścić we wniosku stosowne uzasadnienie szczególnej istotności dla interesu publicznego, a jego brak może stanowić podstawę do odmowy udostępnienia informacji.

Pliki do pobrania:
      wzór wniosku do pobrania pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2010/03/24 11:59:40
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: