Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 Ogłoszenie

RDLP informuje o rozpoczęciu procedury sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowogród na okres 2009 - 2018.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.


 

Ogłoszenie
 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu w Nadlesnictwie Krynki (2008 - 2017).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.

 

 Ogłoszenie 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu  w Nadlesnictwie Drygały.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.

 


Ogłoszenie

 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu na lata 2009-2018 w Nadlesnictwie Nurzec oraz w Nadleśnictwie Żednia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu..   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Rudka  sporządzonego na lata 2008-2017 (pismo DL-I.611.15.2016 z dnia 06.12.2016r.)


   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Łomża  sporządzonego na lata 2010- 2019 (pismo DL-I.611.14.2016 z dnia 06.12.2016r.)  


 

   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Waliły sporządzonego na lata 2008- 2017 (pismo DL-I.611.5.2016 z dnia 05.10.2016r    Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Dojlidy sporządzonego na okres 2007- 2016 (pismo DLP-I.611.65.2016 z dnia 10.08.2016r.).


Ogłoszenie 

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadlesnictwa Bielsk sporządzonego na lata 2009 - 2018  (pismo DLP-I.611.38.2016.LP z dn. 06.05.2016r.)

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012-2021  (pismo DLP-I.611.16.2016).   


 

 Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zamieściła na BIP w zakładce plan urządzenia lasu Decyzje oraz pisma Ministra Środowiska (stan na 31.12.2016r.) zatwierdzające plany urządzenia lasu nadleśnictw nadzorowanych.                                                  
                                             

 

 
 
Plany urządzenia lasu w 28 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku są zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Plany urządzania lasu Nadlesnictw Gizycko i Olecko zostały przekazane do zatwierdzenia, natomiast Nadlesnictwa Dojlidy prace są na ukończeniu.
Okres obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) wraz z Prognozą przedstawia poniższe zestawienie.
 

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2017 - 31.12.2026
Giżycko 1.01.2017 - 31.12.2026
Olecko 1.01.2017 - 31.12.2026
Waliły 1.01.2008 - 31.12.2017
Knyszyn 1.01.2008 - 31.12.2017
Rudka 1.01.2008 - 31.12.2017
Krynki 1.01.2008 - 31.12.2017
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      aneks_drygaly.pdf pobierz
      aneks_krynki.pdf pobierz
      aneks_zednia_.pdf pobierz
      aneks_nurzec.pdf pobierz
      dec_olecko.pdf pobierz
      dec_gizycko.pdf pobierz
      walily___aneks_dec.pdf pobierz
      aneks_rudka.pdf pobierz
      aneks_lomza.pdf pobierz
      dec_suprasl.pdf pobierz
      dec_dojlidy.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~maskulinskie.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk__aneks__2_.pdf pobierz
      czarna_bialostockal.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~borki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~browsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~czerwony_dwor.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~drygaly.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~elk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gleboki_brod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~goldap.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~hajnowka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~knyszyn.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~krynki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~lomza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nurzec.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pisz.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~plaska.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pomorze.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rajgrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rudka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suwalki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~szczebra.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~zednia.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~augustow.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bialowieza.pdf pobierz
      dokumentacja_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~prognoza_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      Protokół z komisji aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża. pobierz
      Opinia RDOŚ w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Wniosek o zatwierdzenie aneksu do PUL - wzór 9 pobierz
      Pismo Dyrektora RDLP w Białymstoku do Ministra Środowiska z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia aneksu do PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/07/14 14:21:00
Redaktor zatwierdzający: Anna Jakimiuk
Wprowadzający: Maria Protasiewicz