Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

bip_logo_pl
odstep
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  a) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:
  - poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
  - dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
  - informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło. 

  b) Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.   
 2. Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują uprawnienia: 

  a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji. 

  b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenie sprzeciwu od oferty do jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu jednostka organizacyjna Lasów Państwowych wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2011/12/30 14:22:58
Redaktor zatwierdzający: Ornak Administrator
Wprowadzający: Ornak Administrator