Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

 


 

 

Informacje w zakresie opisów taksacyjnych, granic nadleśnictw i granic wydzieleń leśnych zostały umieszczone w Banku Danych o Lasach. Dla ułatwienia pobierania danych, zamieszczamy poniżej instrukcję objaśniającą w sposób szczegółowy kolejność czynności od wejścia na stronę BDL, po analizę zawartości pobranych zbiorów oraz katalog informacji możliwych do automatycznego pobrania z BDL.


 

 

 

 

Tryb składania skarg wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, § 5.:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie, wnoszący powinien potwierdzić to pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu, na adres poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Niepełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Pliki do pobrania:
      Pomocniczy wzór wniosku o udzielenie informacji. pobierz
      Instrukcja automatycznego pobierania danych z Banku Danych o Lasach. pobierz
       Katalog informacji udostępnianych automatycznie z BDL. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2016/02/10 14:01:29
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: