Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

WYKAZ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI  DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU

Decyzja nr 16/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany grupy handlowo - gatunkowej w ramach umowy K170123031 (znak: ED.805.2.1.2017)
Decyzja nr 25/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany grupy handlowo-gatunkowej w ramach umowy K170129024 (znak: ED.805.2.2.2017)
Decyzja nr 29/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zamiany grupy handlowo - gatunkowej w ramach umowy K170106132 (znak: ED.805.2.3.2017)
Decyzja nr 30/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zamiany grupy handlowo - gatunkowej w ramach umowy K170127063 (znak: ED.805.2.4.2017)
Decyzja nr 68/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany grupy handlowo - gatunkowej w ramach umowy K170106023 (znak: ED.805.2.6.2017)
Decyzja nr 70/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany grupy handlowo-gatunkowej w ramach umowy K170108060 (znak: ED.805.2.10.2017)
Decyzja nr 73/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170126007 (znak: ED.805.2.11.2017)
Decyzja nr 77/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108016 (znak: ED.805.2.13.2017)
Decyzja nr 78/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108148 (znak: ED.805.2.12.2017)
Decyzja nr 80/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170103018 (znak: ED.805.2.14.2017)
Decyzja nr 81/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170103093 (znak: ED.805.2.14.2017)
Decyzja nr 82/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117019 (znak: ED.805.2.15.2017)
Decyzja nr 83/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170106125 (znak: ED.805.2.16.2017)
Decyzja nr 84/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170124003 (znak: ED.805.2.17.2017)
Decyzja nr 85/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 07 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170111094 (znak: ED.805.2.19.2017)
Decyzja nr 86/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170121068 (znak: ED.805.2.18.2017)
Decyzja nr 87/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108060 (znak: ED.805.2.21.2017)
Decyzja nr 89/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130052 (znak: ED.805.2.22.2017)
Decyzja nr 90/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108066 (znak: ED.805.2.23.2017)
Decyzja nr 91/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108087 (znak: ED.805.2.24.2017)
Decyzja nr 92/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170106050 (znak: ED.805.2.25.2017)
Decyzja nr 93/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170106017 (znak: ED.805.2.26.2017)
Decyzja nr 94/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130124 (znak: ED.805.2.22.2017)
Decyzja nr 95/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108011 (znak: ED.805.2.27.2017)
Decyzja nr 98/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117008 (znak: ED.805.2.29.2017)
Decyzja nr 99/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117035 (znak: ED.805.2.30.2017)
Decyzja nr 100/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117015 (znak: ED.805.2.31.2017)
Decyzja nr 101/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117054 (znak: ED.805.2.32.2017)
Decyzja nr 102/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117040 (znak: ED.805.2.33.2017)
Decyzja nr 103/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117053 (znak: ED.805.2.34.2017)
Decyzja nr 104/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170116045 (znak: ED.805.2.35.2017)
Decyzja nr 105/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170100006(znak: ED.805.2.28.2017)
Decyzja nr 106/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170101021 (znak: ED.805.2.36.2017)
Decyzja nr 107/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170116053 (znak: ED.805.2.37.2017)
Decyzja nr 108/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170102011 (znak: ED.805.2.39.2017)
Decyzja nr 109/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170101014 (znak: ED.805.2.41.2017)
Decyzja nr 110/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170105001 (znak: ED.805.2.42.2017)
Decyzja nr 111/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170105015 (znak: ED.805.2.42.2017)
Decyzja nr 112/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170130015 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 113/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130086 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 114/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170130012(znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 115/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130101 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 116/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130143 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 117/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130031 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 118/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170115020 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 119/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170115016 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 120/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170115060 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 121/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170115013 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 122/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170115047 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 123/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170115094 (znak: ED.805.2.43.2017)
Decyzja nr 124/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108013 (znak: ED.805.2.44.2017)
Decyzja nr 125/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170129004 (znak: ED.805.2.45.2017)
Decyzja nr 126/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych (znak: ED.805.2.46.2017)
Decyzja nr 127/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170129025 (znak: ED.805.2.45.2017)
Decyzja nr 128/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych (znak: ED.805.2.45.2017)
Decyzja nr 129/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170113013 (znak: ED.805.2.40.2017)
Decyzja nr 132/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170130125 (znak: ED.805.2.38.2017)
Decyzja nr 133/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170101098 (znak: ED.805.2.47.2017)
Decyzja nr 134/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170125040 (znak: ED.805.2.48.2017)
Decyzja nr 135/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108004 (znak: ED.805.2.49.2017)
Decyzja nr 137/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117060 (znak: ED.805.2.53.2017)
Decyzja nr 138/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170114033 (znak: ED.805.2.54.2017)
Decyzja nr 139/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117047 (znak: ED.805.2.52.2017)
Decyzja nr 140/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170105011 (znak: ED.805.2.55.2017)
Decyzja nr 141/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117034 (znak: ED.805.2.51.2017)
Decyzja nr 142/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170116088 (znak: ED.805.2.58.2017)
Decyzja nr 143/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170116091 (znak: ED.805.2.57.2017)
Decyzja nr 144/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170114022 (znak: ED.805.2.56.2017)
Decyzja nr 145/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170111010 (znak: ED.805.2.50.2017)
Decyzja nr 146/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w ramach umów nr: K170130040, K170130093 oraz K170130069 (znak: ED.805.2.59.2017)
Decyzja nr 147/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w ramach umów nr K170129014 oraz K170129070 (znak: ED.805.2.60.2017)
Decyzja nr 150/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170114057 (znak: ED.805.2.61.2017)
Decyzja nr 151/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w ramach umów nr: K170115062 oraz K170115091 (znak: ED.805.2.62.2017)
Decyzja nr 152/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117005 (znak: ED.805.2.64.2017)
Decyzja nr 153/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170121074 (znak: ED.805.2.65.2017)
Decyzja nr 154/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170129040 (znak: ED.805.2.63.2017)
Decyzja nr 155/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170117053 (znak: ED.805.2.66.2017)
Decyzja nr 156/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170114003 (znak: ED.805.2.67.2017)
Decyzja nr 157/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170114018 (znak: ED.805.2.68.2017)
Decyzja nr 159/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170124138 (znak: ED.805.2.70.2017)
Decyzja nr 160/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170114001 (znak: ED.805.2.71.2017)
Decyzja nr 161/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr  K170114011 (znak: ED. 805.2.72.2017)                                                                                                         Decyzja nr 162/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych (znak: ED.805.2.73.2017)
Decyzja nr 163/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych (znak: ED.805.2.74.2017)
Decyzja nr 164/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108146 (znak: ED.805.2.75.2017)
Decyzja nr 165/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych (znak: ED.805.2.77.2017)
Decyzja nr 167/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170124019 (znak: ED.805.2.76.2017)
Decyzja nr 3/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr P170124021 (znak: ED.811.14.1.2018)
Decyzja nr 5/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170103070 (znak: ED.811.14.2.2018)                                                                                                                Decyzja nr 6/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K170108112 (znak: ED.811.14.3.2018)                                                                                            
Decyzja nr 7/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w ramach umowy nr K180125046 (znak: ED.811.14.4.2018)

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Zasad prowadzenia przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK.0210.1.2018) pobierz
       Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur wykonywania kontroli wewnętrznej wybranych operacji gospodarczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (znak: EK.0210.2.2018) pobierz
       Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 42/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej biura RDLP Białystok, znak: EK.0210.45.2017 (znak: EK.0210.3.2018) pobierz
       Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie oferty cenowej na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (znak: ZŁ.7326.1.2018) pobierz
       Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Stałej Komisji ds. Współpracy z Firmami Usługowymi (znak: RL.074.2.2018) pobierz
       Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz zasad prowadzenia przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe znak: EK.0210.2.2018, przyjętego Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz zasad prowadzenia przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, znak: EK.0210.1.2018 pobierz
       Decyzja nr 1/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku dotyczącej przeprowadzania kontroli stanu drzewostanów wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i miejscach objętych ryzykiem uszkodzenia mienia oraz przeglądu technicznego infrastruktury służącej rekreacji, turystce i edukacji leśnej w nadleśnictwach z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (znak: ZO.715.1.2018) pobierz
       Decyzja nr 2/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację kulturalno-oświatowej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników RDLP w Białymstoku", organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku (znak: DO.166.274.2017) pobierz
       Decyzja nr 4/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji konferencji pt.: " Gospodarka w lasach na gruntach porolnych" w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Supraślu (znak: DO.0070.1.2018) pobierz
       Zarządzenia Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2017 rok pobierz
       Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2017 rok pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2016 rok. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2016 rok pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2015 rok pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2015 rok pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2014 rok pobierz
       Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2013 rok pobierz
       Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2012 rok pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2011 rok pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2010 rok. pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2008 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2007 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2006 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2005 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2004 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2003 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2002 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2001 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 2000 rok pobierz
      Obowiązujące zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku - 1999 rok pobierz
      Zarządzenie Nr 2/1998 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 03.02.1998 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z Aneksem nr 1, zn. DK-2-1164-8/99 pobierz
      Zarządzenie Nr 19/1998 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 10.11.1998 r. w związku z deaktualizacją składu osobowego Komisji Likwidacyjnej pobierz
      Zarządzenie Nr 1/1996 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 10.01.1996 r. w sprawie zasad i trybu wdrożenia SILP w nadleśnictwach i biurze RDLP w Białymstoku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2018/02/02 10:45:05
Redaktor zatwierdzający: Jaroslaw Krawczyk
Wprowadzający: Marta Grygo