Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Gdańsku

ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

80-804  Gdańsk

NIP:  583-000-76-37

tel. centrala:  58 321 22 00;   fax:  58 302 11 25 
 
 
 
 
Wydział
Stanowisko
Nr
pok
Kompetencje
Kontakt
D
dr inż. Adam Kwiatkowski

DYREKTOR
115
Kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
Z

mgr inż. Marcin Naderza
Z-ca Dyrektora ds.Gospodarki   Leśnej    
117
Kieruje realizacją zadań z pionu gospodarki leśnej.
 
58 32 12 220 
e-mail

R

mgr inż. Maria Brzozowska

Z-ca Dyrektora 
ds. Rozwoju

114

 Kieruje realizacją zadań z

pionu rozwoju.

58 32 12 220

e-mail

E
mgr inż. Stanisław Wiśniewski

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
128
Kieruje realizacją zadań z  pionu ekonomicznego.
58 321 22 40
e-mail
DO

mgr inż. Jerzy Krefft

Wydział Organizacji

i Kadr

114
Realizuje całokształt spraw związanych z organizacją struktur RDLP i polityką kadrową.  Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej i edukacją ekologiczną.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 17
DK
 dr Sebastian Klisz

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia
102
Realizowanie kontroli problemowych i doraźnych z udziałem pracowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych RDLP.
     Naczelnik Wydziału

58 321 22 29    
e-mail

ZG
mgr inż. Marek Kowalewski

Wydział Gospodarowania Ekosystemami
120
Inicjowanie, merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w dziedzinie hodowli, gospodarki łowieckiej, rolnej i rybackiej oraz koordynowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 73
ZO
inż. Stanisław Kwaśnik

Wydział Ochrony Ekosystemów
122
Merytoryczne przygotowywanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie ochrony lasu, ochrony przyrody, turystyki i udostępniania lasu..
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 12,
ZS
mgr inż. Aldona Gajowniczek

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi.
118
Prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu i systemu informacji przestrzennej, .
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 80
ED
mgr inż. Sławomir Kuliński

Wydział Gospodarki Drewnem
130
Merytoryczne przygotowanie i realizacja zadań w dziedzinie użytkowania lasu oraz stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 64
fax 302 11 35
RR
mgr inż. Adam Góralski

Wydział Rozwoju i Innowacji.
10
 Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicą, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, edukacją przyrodniczoleśną, komunikacją społeczną, zamówieniami ,publicznymi, postępem technicznym i współpracą z ZUL.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 50
RI
mgr inż. Artur Andrzejewski

Wydział Informatyki
126
Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP.
Naczelnik Wydziału-
58 321 22 97
EA

mgr Jan Borkowski

Wydział Administracji

110

 

Realizuje całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem biura RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w środki techniczne, sprzęt itp. Prowadzi sprawy z zakresu inwestycji, gospodarki lokalami mieszkaniowymi, transportu, budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, i remontów oraz wspiera i nadzoruje jednostki organizacyjne w tym zakresie.

Naczelnik Wydziału

58 321 22 54

e-mail

EK
mgr Ewa Baran

Wydział Księgowości, Analiz i Planowania.
105
Zapewnianie prawidłowego działania służby finansowo – księgowej w zakresie gospodarki finansowej i należytego gospodarowania funduszami specjalnymi oraz koordynacja spraw związanych z organizowaniem rachunkowości, zasad kalkulacji, sprawozdawczości finansowej i analiz .
Główny Księgowy -
58 321 22 53
DS
dr inż. Małgorzata Baran
Stanowisko ds. BHP i Obronności
127
Prowadzi całokształt spraw związanych ze sprawami BHP oraz zadania z zakresu obronności.
58 321 22 09
DR

Katarzyna Kaczmarek, Stanowisko ds. Promocji i Mediów, 
Rzecznik Prasowy

 112

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej, działaniami public relations oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

58 321 22 60

e-mail

DP

mgr Marcin Kozłowski
Stanowisko pracy Radca Prawny

 

Udziela pracownikom biura RDLP w Gdańsku opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa dotyczącego merytorycznej działalności komórek organizacyjnych.

 

58 321 22 41

e-mail

RE mgr inż. Jerzy Fijas
Stanowisko pracy ds. Projektu Energetycznego
  Do zadań stanowiska pracy należy opracowanie, wdrożenie i realizowanie w praktyce projektu rozwojowego pn.: " Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP." tworzonego na potrzeby DGLP w Warszawie. e-mail
 


 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - dr inż. Adam Kwiatkowski
Data modyfikacji: 2017/07/18 10:03:36
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski