Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku, o którym mowa w art. 21-24 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. jest dostępny na wniosek.

 


 

 

  W portalu internetowym Banku Danych o Lasach został uruchomiony serwis do automatycznego udostępniania informacji publicznej. Jest on dostępny pod adresem:  www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie
Celem serwisu jest usprawnienie dostępu do informacji publicznych dotyczących opisów taksacyjnych i granic wydzieleń leśnych. Pozwala on na złożenie drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie informacji i pobieranie danych dla nadleśnictw wskazanych we wniosku. Dane w serwisie generowane są w oddzielnych dla każdego nadleśnictwa zestawach danych. 
Pobierz instrukcję obsługi nowego sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach. (poniżej).


Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane (WŁPH) na okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2027
sporządzone dla rejonów hodowlanych funkcjonujących na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku jako pliki do pobrania dostępne są na dole strony.

 

Pliki do pobrania:
      Instrukcja obsługi sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach. pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr I - "Lęborski". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr II - "Nadmorski". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr III - "Strzebielino". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr IV - "Trójmiejski". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr V - "Pojezierze Kaszubskie". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr VI - "Kolbudy". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr VII - "Kościerski". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr VIII - "Kociewie". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr IX - "Lubichowski". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr X - "Powiśle". pobierz
      Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego nr XI - "Elbląsko-Żuławski". pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - mgr inż. Bartłomiej Obajtek
Data modyfikacji: 2017/11/08 07:00:49
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski