Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku, o którym mowa w art. 21-24 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. jest dostępny na wniosek.


 

  W portalu internetowym Banku Danych o Lasach został uruchomiony serwis do automatycznego udostępniania informacji publicznej. Jest on dostępny pod adresem:  www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie
Celem serwisu jest usprawnienie dostępu do informacji publicznych dotyczących opisów taksacyjnych i granic wydzieleń leśnych. Pozwala on na złożenie drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie informacji i pobieranie danych dla nadleśnictw wskazanych we wniosku. Dane w serwisie generowane są w oddzielnych dla każdego nadleśnictwa zestawach danych. 
Pobierz instrukcję obsługi nowego sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach. (poniżej).

Pliki do pobrania:
      Instrukcja obsługi sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - dr inż. Adam Kwiatkowski
Data modyfikacji: 2016/04/18 20:13:03
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski