Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia i komunikaty 

Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych  w Gdańsku

Komunikaty i ogłoszenia archiwalne dostępne są w wersji historycznej biuletynu

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020 - 2029  dla Nadleśnictwa Starogard  oraz możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji Założeń Planu w siedzibie Nadleśnictwa Starogard w dniu 19.09.2017 r. o godz. 1000.

 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP. Plik ogłoszenia do pobrania z listy poniżej.

 

Pliki do pobrania:
      Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - dr inż. Adam Kwiatkowski
Data modyfikacji: 2017/08/09 18:30:13
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski