Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Kaliska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Kaliska >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Nadleśnictwo Kaliska

zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22), przedstawia poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017.

 

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

ZP-3/2017 Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska - etap III.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/10
więcej...
ZP-2/2017 Budowa budynku socjalno-biurowego Miradowo.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/21
więcej...
ZP-1/2017 Dostawa oleju opałowego w roku 2017.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/31
więcej...
ZP-5/2016 Dostawa oleju opałowego w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/04
więcej...
ZP-4/2016 Dostawa paliw płynnych w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/09
więcej...
ZP-3/2016 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2017.
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/12
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Andrzej Przewłocki
Data modyfikacji: 2016/11/09 12:13:07
Redaktor zatwierdzający: Michał Lewandowski
Wprowadzający: Łukasz Grzywacz