Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Informacje dot. obowiązujących  Planów Urządzenia Lasu dostępne są na stronach BIP nadleśnictw, których obszaru plany te dotyczą.

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
informuje o wyłożeniu do wglądu w dniach od 20.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w siedzibie firmy: ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk w pokoju 119 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:

·         projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kartuzy na lata 2018 – 2027

·         założeń do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Starogard na lata 2020 – 2029

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone w terminie do 10.04.2018 r.:

1.     w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;

2.     ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pokój 119 ;

3.     za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadzanie@gdansk.lasy.gov.pl.

Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

 

Pliki dokumentów do pobrania z listy poniżej.

 
 

Pliki do pobrania:
      Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kartuzy sporządzony na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2027 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2018 roku. (Projekt) pobierz
      Opis Taksacyjny Lasu Obręb Kartuzy pobierz
      Opis Taksacyjny Lasu Obręb Mirachowo. pobierz
      Opis Taksacyjny Lasu Obręb Wieżyca. pobierz
      Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Projektu Planu Urządzenia Lasu, Nadleśnictwo Kartuzy pobierz
      Program Ochrony Przyrody na lata 2018-2017 Nadleśnictwo Kartuzy. (Projekt, stan na 19.03.2018). pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Starogard na lata 2020-2029. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - mgr inż. Bartłomiej Obajtek
Data modyfikacji: 2018/03/20 13:41:59
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski