Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Informacje dot. obowiązujących  Planów Urządzenia Lasu dostępne są na stronach BIP nadleśnictw, których obszaru plany te dotyczą.

 

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o wyłożeniu do wglądu w dniach od 09.01.2017 r. do 30.01.2017 r. w siedzibie firmy: ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk w pokoju 119 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:
  • projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Elbląg na lata 2017 – 2026
  • założeń do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kościerzyna na lata 2019 – 2028
  • założeń do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 2019 – 2028
Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone w terminie do 30.01.2017 r.:
  1. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pokój 119 ;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadzanie@gdansk.lasy.gov.pl.
Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Pliki do pobrania:
      Mapa przeglądowa do prognozy oddziaływania na środowisko, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Elbląg. pobierz
      Mapa przeglądowa do prognozy oddziaływania na środowisko, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Kadyny. pobierz
      Mapa przeglądowa do prognozy oddziaływania na środowisko, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Stegna. pobierz
      Opis taksacyjny lasu, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Elbląg. pobierz
      Opis taksacyjny lasu, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Kadyny. pobierz
      Opis taksacyjny lasu, Nadleśnictwo Elbląg, Obręb Stegna. pobierz
      Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Projektu Planu Urządzenia Lasu, Nadleśnictwo Elbląg. pobierz
      Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwo Elbląg. pobierz
      Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Elbląg na lata 2017 - 2026. (Elaborat) pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kościerzyna na lata 2019 - 2028. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 2019 - 2028. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - dr inż. Adam Kwiatkowski
Data modyfikacji: 2017/01/09 18:49:36
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski