Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

 

 

ROK 2018

Treść  Zarządzeń i Decyzji dostępna jest na wniosek.

(poza dostępnymi wprost do pobrania z listy plików na dole strony)

 Zarządzenia Dyrektora RDLP w Gdańsku   

 

 Nr zarządzenia

 z dnia

 w sprawie

1  22.01.2018 r.

w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 22/2017 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na 2017 rok.

 2  14.02.3018 r. w sprawie zmiany treści  załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 08 lutego 2010 r. znak spr. DO-4020-02/2010 w sprawie określenia zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz samochodów służbowych przez pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
 3  14.02.2018 r.  w sprawie: sposobu koordynacji i nadzorowania przez RDLP w Gdańsku działań nadleśnictw w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie LP.
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 Decyzje Dyrektora RDLP w Gdańsku.

 Nr decyzji

 z dnia

 w sprawie

 1 16.01.2018 r.

w sprawie powołania grupy interwencyjnej Straży Leśnej jako doraźnego zespołu zadaniowego.
 2 12.01.2018 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą "Regionalne spotkanie noworoczne"
 3  24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków przedsiębiorców dotyczących rynku dla rozwoju w 2018 roku.
 4 29.01.2018 r.

w sprawie listy nabywców, podpisujących umowy sprzedaży drewna wynikające z rozstrzygnięć aukcji systemowego e-drewna na rynkach uzupełnień na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w 2018 roku.

 5 01.02.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do uporządkowania stosowania i konserwacji danych w  bazach LAS w zakresie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej na potrzeby bieżącego zarządu i programu Wielki Szlak Leśny

 6  09.02.2018 r.

w sprawie uchylenia części Decyzji nr 63/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 24 października 2017r., znak  ZG.2610.46.2017 oraz zmiany Decyzji nr 48/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 14 września 2017 r., znak ZG.2610.4.2017

 7 07.02.2018 r.  w sprawie utraty mocy Decyzji nr 66 z dnia 30 października 2017 r. Zn. spr.: DO.0070.2.2017, w sprawie powołania Zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją regionalnego leśnego festynu edukacyjnego w 2018 r.

 


  

 

ROK 2017

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2017 jako plik do pobrania dostępny jest na liście poniżej.

 

ROK 2016

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2016 jako plik do pobrania dostępny jest na liście poniżej.

 

ROK 2015

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2015 jako plik do pobrania dostępny jest na liście poniżej.

 

ROK 2014

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2014 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 ROK 2013 

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2013 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

  

ROK 2012 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2012 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 

ROK 2011 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2011 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

  

ROK 2010 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2010 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2009 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2009 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2008

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2008 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2007

Wykaz zarządzeń wydanych w roku 2007 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 

Akty normatywne nie zamieszczone na liście "Pliki do pobrania" dostępne są na wniosek.

 

Wykaz wszystkich obowiązujących aktów normatywnych wg stanu na dzień 13 stycznia 2010 r. jako plik do pobrania poniżej .

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2017. pobierz
      Zarządzenie nr 44/2017 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia treści Regulaminu organizacyjnego biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2017 , Regulamin organizacyjny biura RDLP w Gdańsku pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2017, Schemat struktury organizacyjnej biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44/2017, Zakres czynności pracownika. pobierz
      Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44/2017, wykaz jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia treści Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2017 - Regulamin Organizacyjny biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2016. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2015. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2014. pobierz
      Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2014 - Regulamin organizacyjny biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2014 - Schemat struktury organizacyjnej biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2013. pobierz
      Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 18.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu obowiązujących aktów prawnych Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2012. pobierz
      Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia Wykazu aktualnie obowiązujących aktów prawnych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
      Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku w sprawie ustalenia ofert cenowych na sprzedaż usług świadczonych w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny RDLP w Gdańsku oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskiwanych w tych ośrodkach w sezonioe łowieckim 2012/2013. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 28.02.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2012Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 17.02.2012 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2011. pobierz
      Zarządzenie nr 36/2011 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r w sprawie udostępniania gruntów leśnych dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2010. pobierz
      Zarządzenie Nr 31/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
       Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2010. pobierz
       Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2010. pobierz
       Wykaz obowiązujących aktów normatywnych (Zarządzeń) Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wg stanu na dzień 13.01.2010 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2009. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2008 pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2007 pobierz
      Zarządzenie nr 44/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Regionalnego Zasobu Kadrowego pobierz
       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. pobierz
       Zarządzenie nr 45/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Regionalnego Zasobu Kadrowego pobierz
      Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu realizacji Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich zatrudniania w Lasach Państwowych. pobierz
      Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - mgr inż. Bartłomiej Obajtek
Data modyfikacji: 2018/02/20 08:51:17
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski