Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 


 

OGŁOSZENIE 1

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko oraz RDLP Katowice zostanie wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2018-2027 opracowywanego wg stanu na 01.01.2018 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2015 r. na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia.

                                      

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty opisowe (protokół z KZP) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu”.

link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

dr inż. Kazimierz Szabla                           

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 2

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gidle oraz RDLP Katowice zostanie wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2018-2027 opracowywanego wg stanu na 01.01.2018 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2015 r. na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia.

                                      

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty opisowe (protokół z KZP) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu”.

link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

dr inż. Kazimierz Szabla                           

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 3

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik oraz RDLP Katowice zostanie wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2018-2027 opracowywanego wg stanu na 01.01.2018 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2015 r. na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia.

                                      

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty opisowe (protokół z KZP) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu”.

link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

dr inż. Kazimierz Szabla                           

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 4

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń oraz RDLP Katowice zostanie wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2018-2027 opracowywanego wg stanu na 01.01.2018 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2015 r. na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia.

                                      

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty opisowe (protokół z KZP) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu”.

link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

dr inż. Kazimierz Szabla                           

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR - OGŁOSZENIE
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP) ogłasza nabór na stanowisko w Wydziale Organizacji i Kadr:

 

Specjalista ds. zarządzania personelem

Zasadnicze obowiązki:
1.      Współudział w procesie kształtowania polityki personalnej firmy.
2.      Przygotowywanie i wdrażanie nowych narzędzi, procedur i rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
3.      Opracowywanie programów oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych (pełnienie funkcji trenera) dla potrzeb wdrożenia procesów personalnych.
4.      Tworzenie programów rozwojowych dla pracowników i kadry kierowniczej.
5.      Wspieranie działań organizacyjnych i logistycznych w procesie realizacji szkoleń.
6.      Tworzenie zestawień, raportów i prezentacji oraz przygotowywanie analiz i materiałów na spotkania.
Wymagania:
1.      Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii, psychologii, zarządzania, prawa i ekonomii).
2.      Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
3.      Znajomość i umiejętność obsługi programów MS Office, w tym bardzo dobra Word, Power Point.
4.      Doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu zarządzania personelem.
5.      Doświadczenie w realizowaniu procesów personalnych w dużej organizacji.
Dodatkowym atutem będzie:
·           Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Oczekujemy:
1.      Dyspozycyjności do pracy mobilnej.
2.      Prawo jazdy kat. B.
3.      Bardzo dobrej organizacji pracy.
4.      Dokładności, odpowiedzialności, samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
5.      Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy:
·           zatrudnienie na umowę o pracę,
·           wynagrodzenie adekwatne do kompetencji,
·           świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi,
·           możliwość rozwoju zawodowego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1.      List motywacyjny.
2.      Curriculum Vitae.
3.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia – dyplom wyższej uczelni.
4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie stażu pracy i doświadczenia.
5.      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania personelem w RDLP w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
6.      Ewentualnie inne dokumenty, poświadczające dodatkowe kwalifikacje, np. ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia, itp.

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43/45
z dopiskiem „nabór na stanowisko ZZL”.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2014 r. o godzinie 10:00. W przypadku osobistego składania ofert, należy je pozostawić w sekretariacie Dyrektora RDLP w Katowicach, IV piętro. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania tego terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Dyrektor RDLP w Katowicach może unieważnić nabór na w/w stanowisko, bez podania przyczyny.
Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogli odebrać złożone dokumenty w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Katowicach w terminie do 17 grudnia 2014 r. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

 

OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Opole
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 roku, znak sprawy: DLP-I-611-15/10326/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Opole na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP Nadleśnictwa Opole w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla 

 

 

 
 
OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Tułowice
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-11/6777/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Tułowice w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla             
 
 

 

 

OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Węgierska Górka
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-12/6778/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Węgierska Górka w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
                                                      
                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla   

 

 

 

OGŁOSZENIE

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Koniecpol

 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-18/11906/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Koniecpol w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koniecpol/plan_urzadzania_lasu.

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                dr inż. Kazimierz Szabla

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

  o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Jeleśnia

 

 Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 7 kwietnia 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-20/13833/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Jeleśnia na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Jeleśnia w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_jelesnia/plan_urzadzania_lasu.

                                            

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                                                                           dr inż. Kazimierz Szabla

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Andrychów

 

 Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 7 kwietnia 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-19/13829/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Andrychów na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Andrychów w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_andrychow/plan_urzadzania_lasu.

 

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla        


Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Kazimierz Szabla - dyrektor RDLP w Katowicach
Data modyfikacji: 2015/04/18 10:51:54
Redaktor zatwierdzający: Krzysztof Chojecki
Wprowadzający: Grzegorz Janas