Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Brynek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Brynek >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

 

Brynek, dania 05.01.2017r.


 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZYCH w 2017 roku
Sporządzony na podstawie prowizorium planu finansowo-gospodarczego dla Nadleśnictwa Brynek na 2017 rok (art.13a ustawy PZP)
 
LP,
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1.
 
Modernizacja dróg leśnych wewnątrzzakładowych o dł.29 km etap Ia w Leśnictwie Potempa
Inwestycja przewidziana na 2 lata 2017 i 2018
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1.600 tyś.
I kwartał 2017
2.
Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Krywałd oddz.71i
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
600 tyś.
I kwartał 2017
3.
Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
700 tyś.
I kwartał 2017
4.
Budowa wieży przeciwpożarowej
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
450 tyś
I kwartał 2017
5.
Przebudowa istniejącej wieży p.pożarowej
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
130 tyś
I kwartał 2017
6.
Modernizacja deszczowni na potrzeby Szkółki Leśnej Brzeźnica
 
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
720 tyś.
I kwartał 2017
7.
Bieżąca konserwacja i utrzymanie leśnych dróg wewnątrzzakładowych na terenie całego Nadleśnictwa Brynek
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
170 tyś.zł
I kwartał 2017
 
 
 
W podpisie:
p.o.Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brynek
mgr inż.Adam Mazur

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicy
zamówienie z wolnej ręki
więcej...
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicy
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/13
więcej...
Obsługa dostrzegalni p-poż Nadleśnictwie Brynek leśnictwie Nowa Wieś oddz.202h w sezonie 2017r
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/27
więcej...
Obsługa Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Brynek
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/27
więcej...
Przebudowa i modernizacja leśnych dróg wewnątrzzakładowych na ternie Nadleśnictwa Brynek długości 29 km: Zadanie związane z modernizacją etapu Ia w Leśnictwie Potempa droga przebiegająca przez oddziały leśne 91f, 115g,c,b,d,f, 114c, 113g, 112h, 111g,f,a, 110c,b,a, 109g,f,d,c,k,h,a, 108c,f,d,a odcinek o długości 3991,40mb
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/06
więcej...
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicy
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/02/24
więcej...
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją przebudowy i modernizacji infrastruktury szkółki leśnej Brzeźnica
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/01/17
więcej...
Procedura wyboru ofert na usługi z zakresu odbioru i utylizacji odpadów z terenów Nadleśnictwa Brynek
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/12/12
więcej...
Bieżąca konserwacja dróg leśnych wewnątrzzakładowych w leśnictwie Tworóg
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/11/14
więcej...
Wykonanie utwardzenia terenu na terenie osady leśniczego w Gliwicach - Łabędy ul.Toszecka 160
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/11/20
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Janusz Wojciechowski
Data modyfikacji: 2017/03/13 11:33:18
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Ciężarek
Wprowadzający: Agnieszka Ciężarek