Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Kobiór

Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Kobiór. Ponosi odpowiedzialność za całokształt tej działalności,  reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

dr inż.

Marian Pigan

+4832-218-81-81

kobior@katowice.lasy.gov.pl

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 

Nadleśnictwa Kobiór

Prowadzi sprawy dotyczące sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, odpowiada za prawidłową organizację
i realizację planowania i wykonywania zadań z zakresu  gospodarki leśnej

mgr inż.

Zbigniew Ryś

+4832-218-81-81

kobior@katowice.lasy.gov.pl

sekretarka

Dorota Konieczny

+4832-218-81-81 wew *100,

fax +4832-218-82-55

795 572 399 , sieć firmowa 239-399

kobior@katowice.lasy.gov.pl

dorota.konieczny@katowice.lasy.gov.pl

Główna Księgowa

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości. Organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych w nadleśnictwie.

Irena Liszka

+4832-218-81-81, wew * 611

irena.liszka@katowice.lasy.gov.pl

Księgowość

spec. ds fin.-ksieg Małgorzata Piwoń

st. księgowa mgrEwelina Bląkała,

Anna Przybyła

starsza księgowa Urszula Piekarczyk

Kasjer Elżbieta Bernert

+4832-218-81-81  wew *614

795 572 399 , sieć firmowa 239-399

wew *612

wew *615

wew *613

 

wew *600

Sekretarz

administracja, remonty, koordynator zamówień publ.

mgr inż.

Beata Albertusiak

+4832-218-81-81,   wew *671

606-476-716

beata.albertusiak@katowice.lasy.gov.pl

Administracja

specjalistki:

Alicja Kłakus

mgr inż. Agnieszka Kropka

+4832-218-81-81, +4832-218-81-70

wew *673

wew *672

Inżynier Nadzoru

 - kontrola funkcjonalna   - bhp

- skargi i wnioski
- nadzór nad realizacją stażu dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych
- udostępnianie lasu i dróg leśnych

mgr inż.

Dorota Seifert

+4832-218-81-81  wew *211 ;   602-327-869,

dorota.seifert@katowice.lasy.gov.pl

Inżynier Nadzoru

 - kontrola funkcjonalna

 - zagospodarowanie turystyczne
 - utrzymanie czystości w lesie
 - certyfikacja PEFC i FSC
 - komunikacja społeczna - w uzgodnieniu z Nadleśniczym
 - nowe techniki i technologie

mgr inż.

Grzegorz Cekus

 +4832-218-81-81, wew *212 600-077-360,

grzegorz.cekus@katowice.lasy.gov.pl

 Komendant

Straży Leśnej

Odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem szkodnictwa leśnego oraz ochroną innych składników mienia nadleśnictwa

Henryk Kozak

+4832-218-81-81  wew *221

605-595-693, 

henryk.kozak@katowice.lasy.gov.pl

Straż Leśna mgr Waldemar Partyka +4832-218-81-81  wew *221

Starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody

p.o. Kierownika Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach /OHŻ i EL/
- ochrona przyrody

mgr inż.

Elżbieta Wójtowicz

+4832-218-81-81,wew *332 , 539 987 171

elzbieta.wojtowicz@katowice.lasy.gov.pl

 

Starszy specjalista SL

ds edukacji leśnej

 

Edukacja leśna Lasy niepaństwowe, Zalesienia gruntów rolnych

mgr Zygmunt Kwapis

 

32-218-81-81  wew*335

600-871-180

zygmunt.kwapis@katowice.lasy.gov.pl

Starszy specjalista

ds. informatyki

Administrator Systemu Informatycznego,

- obługa techniczna "Stanowisko leśniczego"

mgr inż.

Bogdan Kawulok

+4832-218-81-81,   wew*334   795 572 399

bogdan.kawulok@katowice.lasy.gov.pl

Specjalista SL

ds hodoli lasu

Selekcja i nasiennictwo           Hodowla lasu, Zadrzewienia

mgr inż.

Karolina Białoń

 

+4832-218-81-81  wew  *336, 666-876-134

 karolina.bialon@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Specjalista SL

ds. użytkowania lasu i marketingu

Użytkowanie                      Sprzedaż drewna, Pozyskanie i sprzedaż choinek,II administrator LMN

mgr inż.

Marek Białoń

+4832-218-81-81, wew *333  606-665-134 

marek.bialon@katowice.lasy.gov.pl

Specjalista SL

ds ochrony  lasu

ochrona lasu, ochrona p.poż.,  drogi, melioracje, ŁOW zamówienia publiczne leśne

mgr inż. Jadwiga Długajczyk

+4832- 218-81-81,  795 572 399  wew*331

606-431-275

jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl

Instruktor techniczny w Dziale Gospodarki Leśnej mgr inż. Monika Dąbrowska

+4832-218-81-81   wewn. * 337

monika.dabrowska@katowice.lasy.gov.pl

Instruktor techniczny w Dziale Gospodarki Leśnej

stan posiadania

mgr inż. Malwina Tomanek

+4832 218 81 81  wewn. *338

malwina.tomanek@katowice.lasy.gov.pl

Specjalista

ds. pracowniczych i socjalnych

Maria Stawowska

+4832-218-81-81, 795 572 399,  wew *131

maria.stawowska@katowice.lasy.gov.pl

Leśniczy

ds. gospodarki łowieckiej

mgr inż.

Adam Kremiec

 604-236-057

adam.kremiec@katowice.lasy.gov.pl

Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej

ul. Żubrów 151

43-215 JANKOWICE

po kierownika - mgr inż. Elżbieta Wójtowicz 

Starszy specjalista ds edukacji

mgr Zygmunt Kwapis

edukacja ekologiczna

 539 987 171

+4832-211-54-06

 

 

660-789-564

Kwatera Myśliwska Osowiec

Osowiec 2

43-211 PIASEK

rezerwacje przyjmuje

inż. Anna Mazur

 

606-892-932

LEŚNICTWA

Leśnictwo Gostyń

leśniczy Janusz Malarek         

podleśniczy mgr inż. Lech Dąbrowski                               

+4832-218-7088,  606-884-238,


601-452-275

Leśnictwo Zgoń

leśniczy mgr inż. Adam Mueller   

podleśniczy mgr Robert Brdęk

+4832-221-5032,  606-887-918,

606-433-574,

Leśnictwo Czarków

leśniczy mgr inż. Andrzej Łabno  

podleśniczy mgr inż. Krystyna Kuś-Nowrot

+4832-218-81-81 wew *701 ,  608-594-548

660-420-848,

Leśnictwo Radostowice

leśniczy Krzysztof Konieczny

podleśniczy Adam Fliegel

+4832-212-52-77,  605-658-552

695-123-107

Leśnictwo Branica

leśniczy  Jan Brdęk

podleśniczy Ryszard Dębowski

32-212-42-25,  606-425-208,

606-131-475

Leśnictwo Mokre

leśniczy  

mgr inż. Józef Szawara

podleśniczy mgr inż. Tomasz Strecker

+4832-224-11-28,  600-472-607,

 

606-396-331,

Leśnictwo Mościska

leśniczy Sławomir Świerczek

podleśniczy inż. Krzysztof Szczypiński

+4832-221-50-78,  606-885-241,

668-256-093,

Leśnictwo  Królówka

 leśniczy inż. Ryszard Paździor

podleśniczy mgr inż.Jacek Sapota

 695-123-078

 608-594-706

Leśnictwo Wyry

leśniczy Zygmunt Brząkalik         

podleśniczy Stanisław Małek

+4832-323-04-13,  606-896-924

668-256-047

Leśnictwo Żwaków

leśniczy  Jacek Petroniec              

podleśniczy Kazimierz Mazur

+4832-218-81-81,  606-432-901

664-787-586

Leśnictwo Promnice

leśniczy mgr inż. Adam Kałuża    

podleśniczy mgr inż. Krzysztof Zięba

+4832-218-83-00,  606-882-973

 606-412-353

Leśnictwo Świerczyniec

leśniczy  inż. Jerzy Kasprzyk

podleśniczy mgr inż. Bartłomiej Ryt

+4832-218-94-86,  606-887-813

608 461 926

Leśnictwo Studzienice

 leśniczy   Aleksander Tarczewski          

podleśniczy inż. Anna Mazur  

660-407-824

 

608 461 251

Leśnictwo Międzyrzecze

leśniczy mgr inż.Wojciech Tęsiorowski

mgr inż. Michał Nosewicz

+4832-211-54-06,  606-892-838

 

663 555 150

Leśnictwo Wola

leśniczy mgr inż. Wojciech Wyleżuch

podleśniczy Jacek Rozmus

+4832-448-92-52,  606-884-764

606-432-925

Leśnictwo Pawłowice

leśniczy  Bolesław Oracz              

podleśniczy Grzegorz Gluza

+4832-472-20-10, 606-884-185,

664-783-304

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Marian Pigan
Data modyfikacji: 2014/09/16 19:40:01
Redaktor zatwierdzający: Jadwiga Długajczyk
Wprowadzający: Jadwiga Długajczyk