Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Treść Decyzji i Zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór  dostępna jest na wniosek osoby zainteresowanej.    

 

Zarządzdnia Nadleśniczego ROK 2014

Zarządzenie nr 1/2014 - w sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Zarządzenie nr 2/2014 - w sprawie  cennik sprzedaży detalicznej na sprzedaż surowca drzewnego

Zarządzenie nr 3/2014 - sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w leśnictwie Studzienice wg stanu na dzień02.01.2014

Zarządzenie nr 4/2014 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 5/2014 - w sprawie wprowadzenia procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 6/2014 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy

 

Zarządzenia Nadleśniczego Rok 2013

 

Zarządzenie nr  1/2013 - w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 2/2013 - w sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Zarządzenie nr 3/2013 - w sprawie cennika sprzedaży detalicznej

Zarządzenie nr 4/2013 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Królówka wg stanu na dzień o1.03.2013

Zarządzenie nr 5/2013 - w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki przeznaczonych do sprzedaży innym Nadleśnictwom

Zarządzenie nr 6/2013 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 7/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontrolo wewnętrznej, Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz Instrukcji kasowej Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 8/2013 - w sprawie  zasad wykonywania polowania w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 9/2013 - w sprawie powołania zespołu wypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Zarządzenie nr 10/2013 - w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego nadleśnictwa na rok 2013

Zarządzenie nr 11/2013 - w sprawie powołania komisji doodbioru robót inwestycyjnych "Wykonanie klimatyzacji  pomieszczeń biurowych w budynku Nadleśnictwa

Zarządzenie nr 12/2013 - w sprawie negocjacji na sprzedaż lokalu mieszkalnego Międzyrzecze, ul. Żubrów 25/3

Zarządzenie nr 13/2013 - w sprawie jednostronnego przejęcia leśnictwa Studzienice przez mgr inż. Jacka Sapotę wg stanu na dzień 01.07.2013 r.

Zarządzenie nr 14/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 15/2013 - w sprawie zmian powierzchni niektórych kancelarii i pomieszczeń magazynowych

Zarządzenie nr 16/2013 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 17/2013 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Czarków

Zarządzenie nr 18/2013 - w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 19/2013 -  w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa Systemu informatycznego w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 20/2013 - w sprawie

Aneks nr 1/2013 do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 29.03.2013

Aneks nr 1/2013 z dnia 27.09.2013 r. do zarządzenia nr 16/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 21/2013 - w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 22/2013 - w sprawie powołania zespołu do sprzedaży nieruchomości w trybie art.40a Ustawy o lasach

Zarządzenie nr 23/2013 - w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia całokształtu spraw związanych z budową szkółki kontenerowejw leśnictwie Królówka

Zarządzenie nr 24/2013 - w sprawie postępowania z drewnem martwym oraz w sprawie zakładania i postępowania z biogrupami

Zazrądzenie nr 25/2013 - w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania programu postępowania w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od gradobicia w 2013 r., w następstwie których wystąpiło wierzchołkowe zamieranie sosny

Zarządzenie nr 26/2013 - w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Nadleśnictwie Kobiór 

Aneks nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 r. do zarządzenia nr 16/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 27/2013 - w sprawie ustalenia lokalizacji i wielkości powierzchni kancelarii i magazynów leśnictw

Aneks nr 1 z dnia 04.12.2013 r. do Zarządzenia nr 27/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i wielkości powierzchni kancelarii i magazynów leśnictw

Zarządzenie nr 28/2013  - w sprawie rozbudowanego "Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt " dla PGL Lasy Państwowe w Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 29/2013 - w sprawie zmiany składu Komisji socjalnej

Zarządzenie nr 30/2013 - w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na  2014 rok

Zarządzenie nr 31/2013 - w sprawie ustalenia w Nadleśnictwie Kobiór - Terminarz przekazywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej przez pracowników poszczególnych komórek oraz samodzielnych stanowisk pracy do archiwum zakładowego Nadleśnictwa

 

 

 

 

 

Zarządzenia Nadleśniczego Rok 2012

Zarządzenie nr 1/2012 - w sprawie szczegółowego trybu zlecenia oraz rozliczenia prac leśnych wykonywanych systemem usługowym

Zarządzenie nr 2/2012 - w sprawie: aneks do zarządzenia Nr 4/2010 z dnia 04.03.2010 dotyczącego Regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 3/2012 - w sprawie odwołania stałej grupy spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w zbiornikach

Zarządzenie nr 4/2012 - w sprawie Aneksu do Regulaminu pracy Nadleśnictwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2003 z dnia 30.04.2003

Zarządzenie nr 5/2012 - w srawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 29/2010 s dnia 31.12.2010

Zarządzenie nr 6/2012 -  w sprawie wprowadzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na rok 2012

Zarządzenie nr 7/2012 -  w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr  8/20`0 z dnia 14.04.2010

Zarządzenie nr 8/2012 -  w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr 3/2010 z dnia 04.03.2010

Zarządzenie nr 9/2012 -  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 10/2012 -  w sprawie  Powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie darowizny na cele społecznie użyteczne

Zarządzenie nr 11/2012 - w sprawiezasad przekazywania leśnictw na czas nieobecności leśniczego oraz agend pozostłych stanowisk

Zarządzenie nr 12/2012 - w sprawie wprowadzenia procedur naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 13/2012 - w sprawie zasad wykonywania polowania w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 14/2012 - w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kobiór lokalizacji stałych partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny

Zarządzenie nr 15/2012 - w sprawie wprowadzenia Aneksu do zarządzenia nr 9/2012 

Zarządzenie nr 16/2012 - w sprwie ustalenia udział€ procentowego wykorzystania Kwatery Myśliwskiej na Osowcu wraz z infeastrukturą towarzyszącą

Zazrądzenie nr 17/2012 - w sprawie ustalenia lokalizacji i powierzchni pomieszczeń kancelarii i magazynów poszczególnych leśnictw

Zarządzenie nr 18/2012 - w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego

Zarządzenie nr 19/2012 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Działach: Gospodarki Leśnej,Dział księgowości

Zarządzenie nr 20/2012 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania funkcjonowania Rezerwatu "Żubrowisko" i OEE Jankowiec

Zarządzenie nr 21/2012 - sprawie zmiany zarządzenia nr 26/03 z dnia 25.11.2003 r.

Zarządzenie nr 22/2012 - w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z Kwatery Myśliwskiej.

Zarządzenie nr 23/2012 - w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na 2013 r.

Zarządzenie nr 24/2012 - wspawie wprowadzeniaśredniorocznego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2014-2017 NadleśnictwanKobiór.

Zarządzenie nr 25/2012 - w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za umowne ustalenie służebności drogi koniecznej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór.

Zarządzenie nr 26/2012 - w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia inwentaryzacyjnego.

Zazrądzenie nr 27/2012 - w sprawie podziału Nadleśnictwa Kobiór na leśnictwa i obręby leśne.

Zarządzenie nr 28/2012 - w sprawie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych związanych z nowym podziałem Nadleśnictwa.

Zarządzenie nr 29/2012 - w sprawie lokalizacji i powierzchni pomieszczeń kancelarii i magazynów poszczególnych leśnictw.

 

 

 

 

 

 W 2011 roku wydane zostały następujace zarzadzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 1/2011 - w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy 

 Zarządzenie nr 2/2011 - w sprawie szczegółówego trybu zlecenia prac leśnych

Zarządzenie nr 3/2011 -  w sprawie przekazania leśnictwa Mościska

Zarządzenie nr 4/2011 -  w sprawie wprowadzeniado stosowania druków: "Pełnomocnictwo jednorazowe do udziału w okazaniu granic nieruchomości Skarbu  Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kobiór" oraz "Informacja dotycząca udziału w okazaniu granic nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadlśnictwa Kobiór"

Zazrądzenie nr 5/2011 w sprawie zasad wykonywania polowania w OHZ LPw Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na rok 2011

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie wprowadzenia Aneksu do zarządzenia nr 3/2010 z dnia 04.03.2010 

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie Powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie Aneks do obiegu dokumentów

  Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie Inwentaryzacjiokresoerj majątku nadleśnictwa

Zarządzenie nr 11/2011 w sprwie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr9/2010 w sprawie limitu kilometrów

Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie wprowadzenia Aneksu dot.Regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 13/2011 w sprawiew  aneksu do zarządzenia nr 5/2011 dot. wykonywania polowania w OHZ w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Mokre na dzień 21.09.2011 r.

Aneks nr 2/2011 z dnia 03.10.2011 do zarządzenia nr 10/2011 N-czego N-ctwa Kobiór dot.preprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych

Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na 2012 rok

Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia prowizorium  inwestycje (2013-2016 rok)

 

 

DECYZJE  NADLEŚNICZEGO  ROK 2014

 

Decyzja nr 1/2014 w sprawie powołania zespołu do opracowania i wynegocjonowania warunków obsługi prawnej Nadleśnictwa Kobiór w 2014 r.

Decyzja nr2/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprwoadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy :

specjalista/stanowisko instruktor techniczny w Dziale Gospodarki Leśnej oraz stanowisko : podleśniczy

 


DECYZJE  NADLEŚNICZEGO  ROK 2013

 

Decyzja nr 1/2013 - w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót - częściowy i końcowy Remont drogi leśnej w leśnictwie WYry " Na Wilkowyje"

Decyzja nr 2/2013 - w sprawie powołania zespołu mającego opracować Programu Naprawczego w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Decyzja nr 3/2013 - w sprawie powołania zespołu  do monitorowania funkcjonowania Kwatery Łowieckiej Osowiec

Decyzja nr 4/2013 - w sprawie przetargu na sprzedaż kompletu regałów archiwalnych

Decyzja nr 5/2013 - w sprawie powołaia komisji na przeprowadzenie dokumentacjipn. " Usługi geodezyjne i kartograficzne w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2013 - 2015 "

Deczyja nr 6/2013 - w sprawie powołania komisji na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr7/2013 - w sprawie powołania stałej  komisji  do przeprowadzenia fizycznych likwidacji rzeczowego majątku trwałego

Decyzja nr 8/2013 - w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót pn.Profilowanie drogi leśnej z użyciem równiarki i walca"

Decyzja nr 9/2013 - w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2014 - 2017 Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 10/2013 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania pn. "Remont Ogrodzenia Zewnętrznego Rezerwatu Żubrowiski w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 11/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych. Tytuł zadania "Modernizacjia budynku socjalnego na szkółce w Królówce"

Decyzja nr 12/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo budowlanych - tytuł zadania"Przebudowa części budynku gospodarczegona mieszkalny w Kobiórze ul.Leśników 3" 

Decyzja nr 13/2013 - w  sprawie powołania komisji przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy pzp na wybórwykonawcy i do odbioru końcowego - zadanie Modernizacja drogi leśnej "Nad Pszczynką wraz  z wykonaniem punktu czerpania wody na stawie leśnym

Decyzja nr 14/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych " Wykonanie dachu na budynku leśniczówki WYRY"

Decyzja nr 15/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych "Wykonanie ogrodzenia leśniczówki Pawłowice"

Decyzja nr 16/2013 - w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji i przeprwadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego UZP na udzielenie zamówienia : "Remont drogi leśnej Królówka", "Remont drogi dojazdowej do punktu czerpania wody w leśnictwie Królówka"

Decyzja nr 17/2013 w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonegoUPZP na zamówienia pn. Konserwacja Dróg Leśnych i Oczyszczenie Rowów w Nadleśnictwie Kobiór w 2013 roku.

Decyzja nr 18/2013 - w sprawie powołana Rady Społeczno  Naukowej

Decyzja nr 19/2013 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dokumentacji i przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego UPZP na udzielenie zamówienia " Usługi leśne w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2014"

Decyzja nr 20/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych "Przebudowa części budynku gospodarczego na kancelarię leśnictwa Świerczyniec

Decyzja nr 21/2013 - w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn."Konserwacja zagrody pokazowej na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach"

Decyzja nr 22/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania "Remont drogi leśnej w leśnictwie WYRY "Droga na Wilkowyje"

Decyzja nr 23/2013 -w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pszczynie ul. Szopena 4

Decyzja nr 24/2013 - w sprawie zakwalifikowania do przebudowy drzewostanów uszkodzonych przez gradobicia w dniu 10.06.2913 roku na terenie leśnictwa Gostyń

Decyzja nr 25/2013 -  w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nak.ladów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015 - 2018 Nadlśnictwa Koniór

Decyzja nr 26/2013 -  w sprawie powołania komisji  do odbioru końcowego zadania " Remont drogi dojazdowej do punktu czerpania wody w leśnictwie Królówka"

Decyzja nr 27/2013  - w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego UPZP na udzielenie  zamówienia "Budowa zagrody dla jeleni - Osowiec "

Decyzja nr 28/2013 - w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego UPZP na udzielenie zamówienia "Opracowanie dokumentacji projektowej dla szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór "

Decyzja nr 29/2013 - w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania "Wykonanie ogrodzenia leśniczówki Świerczyniec

 

 

 

 

-

 

 DECYZJE NADLEŚNICZEGO  ROK 2012

Decyzje Nr 1/2012 - w sprawie wprowadzenia nowego cennika detaliczny na sprzedaż surowca drzewnego.

Decyzja nr 2/2012 - w sprawie powłanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych,utrzymanie terenów zielonych w siedzibie Nadleśnictwie Kobiór -Piasek ul.Katowicka 141 oraz kompleksowe sprzątanie OEE w Jankowicach ul. Żubrów 151.

Decyzja  nr 3/2012 w sprawie zmiany siedziby kancelari leśnictwa Czarków. 

Decyzja nr 4/2012 w sprawie finansowanie dotępu do internetu.

Decyzna nr 5/2012 w sprawie organizacji pracy w biurze Nadleśnictwa.

Decyzja nr 6/2012 w sprawie zwolnienia z opłat za indywidualne zwiedzanie OEE Jankowice.

Decyzja nr 7/2012 w sprawie wprowadzenia nowego cennika detalicznego na drewno.

Decyzja nr 8/2012 w sprawie udziału procentowego wykorzystywania kwatery myśłiwskiej w 2012 r.

Decyzja nr 9/2012 w sprawie cennika na sadzonki.

Decyzja nr 10/2012 w sprawie powołania komisji ds. przetargu "Remont cząstkowy dróg leśnych oraz wykonanie przepustów i oczyszczanie rowów w Nadleśnictwie Kobiór w 2012 roku".

Decyzja nr 11/2012 w sprawie powołania komisji ds. przetargu "Remont drogi leśnej Granicznej wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 928 na drogę leśną".

Decyzja nr 12/2012 w sprawie powołania komisji ds. przetargu na sprzedaż samochodu Nissan Pickup SPS 89MU.

Decyzja nr 13/2012 w sprawie wprowadzenia średniego planu nakładów na środki trwałe,wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013-2016 w Nadleśnictwie Kobiór.

Decyzja nr 14/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: Budowa drogi leśnej "na Wyry".

Decyzja nr 15/2012 w sprawie zakwalifikowania przebudowy d-stanu uszkodzonego na skutek szkody górniczej.

Decyzja nr 16/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu Nissan Pickup.

Decyzja nr 17/2012 w sprawie powołania komisji przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont budynku mieszkalnego Łaziska Górne ul.Leśna 18.

Decyzja nr 18/2012 w sprawie wprowadzenia nowego cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego w Nadleśnictwie Kobiór.

Decyzja nr 19/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kobiórze ul.Ołtuszewskiego.

Decyzja nr 20/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania polityki mieszkaniowej Nadleśnictwa.

Decyzja nr 21/2012 w sprawie przetargu na sprzedaż kompletu wyposażenia byłej siedziby nadleśnictwa.

Decyzja nr 22/2012 w sprawie powołania komisji ds. oceny wypadków przy pracy.

Decyzja nr 23/2012 w sprawie powołania  komisji odbioru inwestycyjnego ogrodzenia w Kobiór ul.Leśników 19.

Decyzja nr 24/2012 w sprawie komisji przetargowej.

Decyzja nr 25/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż maszyn i urządzeń.

Decyzja nr 26/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 30.08.2012

Decyzji nr 27/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na remont drogi "Granicznej".

Decyzja nr 28/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej dot.Dostawa maszyny do przerabiania kompostu.

Decyzja nr 29/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej dot.Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2013.

Decyzja nr 30/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej dot.Profilowanie drogi leśnej z użyciem równiarki i walca.

 

W 2011 roku wydane zostały następujące decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór:

 

Decyzja nr 1/2011 - w sprawie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Decyzja nr 2/2011 - w sprawie wprowadzenia cennika det. na drewno

Decyzja nr 3/2011 - w sprawie wprowadzenia nowego cennika dla gości korzystających z kwatery myśliwskiej

Decyzja nr 4/2011 - w sprawiepowołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia pn."Usunięcie szkód powodziowych stawu "Stępnik" w leśnictwie Wyey oddział 17"

Decyzja nr 5/2011 - w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki

Decyzja nr 6/2011 - w sprawiePowołania komisji praetargowej pn."Remont drogi leśnej"Czarkowskiej " w leśnictwie Czarków wraz z przzebudową zjazdu na drogę Publiczną - ul.powstańców Śląskich w Czarkowie"

Decyzja nr 7/2011 - w sprawie rozliczenia kwatery myśliwskiej Osowiec

Decyzja nr 8/2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej na roboty budowlane "Remont cząstkowy dróg leśnych oraz wykonanie przepustów i oczyszczenie rowów , w ramach drugiego etapu usuwania szkód powodziowych w Nadleśnictwie Kobiór w 2011 roky

Decyzja nr 9/2011 - w sprawie zabiegu zwalczania szeliniaka sosnowca w leśnictwie Promnice

Decyzja nr 10/2011 - w sprawie powołania komusji przetargowej na udzielenie zamówienia pn."Dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych - przesuwnych i stałych - w nowej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór" 

Decyzja nr 11/2011 w sprawie zab.zwalczania szeliniaka sosnowca w l-ctwie Świerczyniec

Decyzja nr 12 /2011 w sprawie powołania komisji przetargowej negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości

Decyzja nr 13/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę obiektu handlowego w OEE Pszczyńskie Żubry w Jankowicach

Decyzja nr 14/2011 w sprawie powołania komisji konkursu plastycznego "Las dla ludzi"

Decyzja nr 15/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych

Decyzja nr 16/11 w sprawie pobór opłat za indywidualne zwiedzanie OEE "Pszczyńskie Żubry"

Decyzja nr 17/11 w sprawie cennika detalicznego na drewno

Decyzja nr 18/11 w sprawie Powołania komisji na dostawę maszyn szkółkarskich do Gospodarstwa Szkółkarskiego KRÓLÓWKA

Decyzja nr 19/11 w sprawie wybru ofert na wykonanie ogrodzeń w leśnictwach: Gostyń, Radostowice,wyry,Międzyrzecze

Decyzja nr 20/11 w sprawie Usługi z zakresu gospodarki leśnej - ochrona lasu przed zwierzyną

Decyzja nr 21/11 w sprawie Powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego -dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych w nowej siedzibie nadleśnictwa

Decyzja nr 22/11 w sprawie Powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu na remont drogi leśnej do paśnika w leśnictwie Mokre

Decyzja nr 23/11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych-inwestycyjnych - wykonanie ogrodzeń

Decyzja nr 24/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż samochodu Peugeot Boxer 330c

Decyzja nr 25/11w sprawie wprowadzenia nowych cen na sprzedaży dziczyzny

Decyzja nr 26/11 w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie przetargu nieogranicznonego na udzielenie zamówienia pn."Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011/2012 - II tura -Ochrona lasuprzedzwierzyną"

Decyzja nr 27/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę mebli i wyposażenia nowej siedziby Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 28/11 w sprawie popwołania komisji przetargowej na realizację zadania Budowa drogi leśnej "Na Wyry"

Decyzja nr 29/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Budowa nowej siedziby Nadleśnictwa Kobiór w Piasku

Decyzja nr 30/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Remont drogi leśnej Czarkowskiej" w leśnictwie Czarków wraz z przebudową zjazdu na drogę publiczną 

 Decyzja nr 31/11 w sprawie wprowadzenia nowego cennika detalicznego na drewno

Decyzja nr 32/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia " Usługi z zakresu gospodarka leśna 2012"

Decyzja nr 33/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego

Decyzja nr 34/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Decyzja nr 35/11 w sprawie wprowadzenia cennika na choinki

Decyzja nr 36/11 w sprawie wprowadzenia nowego cennika detalicznego na sprzedaż drewna

Decyzja nr 37/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego

Decyzja nr 38/11 w sprawie ustalenia nowej siedziby Nadleśnictwa Kobiór - Piasek ul Katowicka 141

Decyzja nr 39/11 w sprawie powołania komisji do kontroli magazynu broni w nowej siedzibie

Decyzja nr 40/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Międzyrzecze,ul.Żubrów 25

Decyzja nr 41/2011 w sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Pliki do pobrania:
      Decyzje z lat 2009 i 2010 pobierz
      Zarządzenia z lat 2009 i 2010 pobierz
      Decyzje z lat 2007 i 2008 pobierz
      Zarządzenia z lat 2007-2008 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Marian Pigan
Data modyfikacji: 2014/02/26 10:20:40
Redaktor zatwierdzający: Jadwiga Długajczyk
Wprowadzający: Dorota Konieczny