Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Treść Decyzji i Zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór  dostępna jest na wniosek osoby zainteresowanej.    

 

Zarządzenia Nadleśniczego ROK 2014

Zarządzenie nr 1/2014 - w sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Zarządzenie nr 2/2014 - w sprawie  cennik sprzedaży detalicznej na sprzedaż surowca drzewnego

Zarządzenie nr 3/2014 - sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w leśnictwie Studzienice wg stanu na dzień02.01.2014

Zarządzenie nr 4/2014 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 5/2014 - w sprawie wprowadzenia procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 6/2014 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy

Zarządzenie nr 7/2014 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Królówka wg stanu na dzień 07.04.2014

Zarządzenie nr 8/2014 - w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Wyry wg stanu na dzień 07.04.2014

Aneks nr 1/2014   z dnia 8.04.2014 do zarządzenia nr 8/2014 Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 9/2014 -  w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Wyry

Zarządzenie nr 10/2014 - w sprawie zasad wykonywania polowania w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 11/2014 - w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 11A/2014 - wprowadzające Wytyczne w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie PGL LP Nadleśnictwa Kobiór z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokalami mieszkalnymi będącymi własnością PGL LP a także gruntów związanych z użytkowaniem tych obiektów

 

 

DECYZJE  NADLEŚNICZEGO  ROK 2014

 

Decyzja nr 1/2014 w sprawie powołania zespołu do opracowania i wynegocjowania warunków obsługi prawnej Nadleśnictwa Kobiór w 2014 r.

Decyzja nr 2/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy :

specjalista/stanowisko instruktor techniczny w Dziale Gospodarki Leśnej oraz stanowisko : podleśniczy

Decyzja nr 3/2014 - w sprawie powołania komisji ds. aktualizacji dotychczasowych ustaleń i wypracowania jednakowej metody określania minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego oraz ustalenie wstępnej wartości czynszu dzierżawnego dla stawów będących w zasobach Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 4/2014 - w sprawie powołania komisji odbierającej dokumentację projektową Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 5/2014 - w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności z punktu widzenia gospodarki leśnej gruntu pod blokiem mieszkalnym, stanowiącego działkę ewid. nr 156/11 położonym w Studzionce ul. Stenclówka 34

Decyzja nr 6/2014 - w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania Budowa zagrody dla jeleni Osowiec

Decyzja nr 7/2014 -  w sprawie powołania komisji ds. odbioru jeleni europejskich dostarczanych w związku z Programem wzbogacania puli genowej jelenia europejskiego w OHZ Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 8/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji Remont drogi leśnej Królówka

Decyzja nr 9/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 10/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania Budowa kancelarii leśnictwa Mokre

Decyzja nr 11/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie Obsługa weterynaryjna stada żubrów w Rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2014-2017

Decyzja nr 12/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zakresu dokumentacji obowiązującej w kancelariach leśnictw

Decyzja nr 13/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. nowelizacji zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych podprogowych, określonych w oparciu o art. 4 pkt 8 UPZP

Decyzja nr 14/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 15/2014 - w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015-2018 Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 16/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. litrażowania samochodów służbowych, ciągnika i pojazdu użytkowego - stanowiących własność Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 17/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania Modernizacja drogi leśnej Górka Wawrzyńca

Decyzja nr 18/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. analizy kosztów i przychodów Kwatery Osowiec

Decyzja nr 19/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

 

Pliki do pobrania:
      Decyzje z lat 2009 i 2010 pobierz
      Zarządzenia z lat 2009 i 2010 pobierz
      Decyzje z lat 2007 i 2008 pobierz
      Zarządzenia z lat 2007-2008 pobierz
      Decyzje z lat 2011-2013 pobierz
      Zarządzenia z lat 2011-2013 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Marian Pigan
Data modyfikacji: 2014/07/06 10:20:52
Redaktor zatwierdzający: Jadwiga Długajczyk
Wprowadzający: Jadwiga Długajczyk