Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Złoty Potok

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Złoty Potok

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Złoty Potok ul. Kościuszki 2
42-253 Janów

tel: +48 34 329 11 70, +48 605 205 537
fax: +48 34 329 11 71
www: www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Andrzej Krzypkowski

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
N A D L E Ś N I C T W O   Z Ł O T Y   P O T O K
NIP 573-000-40-07     REGON 150026078

Godziny pracy biura Nadleśnictwa Złoty Potok
poniedziałek - piątek od 700 do 1500

z wyjątkiem dni świątecznych
Zalecana przeglądarka Firefox

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Krzypkowski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/11/27 13:07:47
Redaktor zatwierdzający: Robert Gęsiarz
Wprowadzający: Robert Gęsiarz