Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

Informacje ogólne dotyczące Planów Urządzenia Lasu znajdują się na stronie:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

 

                           
  Wykaz obowiązujących Planów Urządzenia Lasu w RDLP Katowice            
                           
  RDLP Katowice stan na 13.06.2016 r.                    
                           
  Nr Nadleśnictwo Data ekspiracji poprzedniego planu Data zatw. przez Ministra Środowiska Rewizja Okres obowiązywania planu Aneks nr 1 stan na: Data zatw. przez Ministra Środowiska Aneks nr 2 stan na: Data zatw. przez Ministra Środowiska Aneks nr 3 stan na: Data zatw. przez Ministra Środowiska  
  1. Andrychów 31.12.2014 07.04.2015 V 2015-2024              
  2. Bielsko 31.12.2007 15.10.2008 IV 2008-2017              
  3. Brynek 31.12.2011 07.09.2012 V 2012-2021              
  4. Brzeg 31.12.2010 10.02.2012 V 2011-2020              
  5. Gidle 31.12.2007 16.09.2008 IV 2008-2017              
  6. Herby 31.12.2006 17.09.2007 IV 2007-2016 01.01.2012 19.12.2012          
  7. Chrzanów 31.12.2009 20.06.2011 IV 2010-2019              
  8. Jeleśnia 31.12.2014 07.04.2015 V 2015-2024              
  9. Katowice 31.12.2009 06.04.2011 IV 2010-2019              
  10. Kędzierzyn 31.12.2010 20.02.2012 V 2011-2020              
  11. Kluczbork 31.12.2008 01.12.2010 IV 2009-2018              
  12. Kłobuck 31.12.2008 03.12.2010 IV 2009-2018              
  13. Kobiór 31.12.2012 19.04.2013 V 2013-2022              
  14. Zawadzkie 31.12.2012 18.04.2013 V 2013-2022              
  15. Koniecpol 31.12.2014 27.03.2015 V 2015-2024              
  16. Koszęcin 31.12.2009 04.03.2011 IV 2010-2019              
  18. Kup 31.12.2010 21.02.2012 V 2011-2020              
  19. Lubliniec 31.12.2009 14.03.2011 IV 2010-2019              
  20. Namysłów 31.12.2010 20.02.2012 V 2011-2020              
  21. Olesno 31.12.2008 01.12.2010 IV 2009-2018 01.01.2012 19.12.2012          
  22. Olkusz 31.12.2011 10.01.2013 V 2012-2021              
  23. Prudnik 31.12.2007 23.08.2008 IV 2008-2017 01.01.2015 17.04.2015          
  24. Prószków 31.12.2014 27.04.2015 V 2015-2024              
  25. Rudziniec 31.12.2015 08.04.2016 V 2016-2025              
  26. Rudy Raciborskie 31.12.2015 12.04.2016 V 2016-2025              
  27. Rybnik 31.12.2006 11.10.2007 IV 2007-2016 01.01.2010 06.05.2010 01.01.2016 08.04.2016      
  28. Siewierz 31.12.2008 02.12.2010 IV 2009-2018              
  29. Strzelce Opolskie 31.12.2011 14.08.2012 V 2012-2021              
  30. Sucha 31.12.2015 12.04.2016 V 2016-2025              
  31. Świerklaniec 31.12.2012 19.04.2013 V 2013-2022              
  32. Tułowice 31.12.2013 17.02.2014 V 2014-2023              
  33. Turawa 31.12.2006 05.10.2007 IV 2007-2016              
  34. Ujsoły 31.12.2012 19.04.2013 V 2013-2022              
  35. Ustroń 31.12.2007 15.10.2008 IV 2008-2017              
  36. Węgierska Górka 31.12.2013 17.02.2014 V 2014-2023              
  37. Wisła 31.12.2006 06.12.2007 IV 2007-2016 01.01.2010 04.03.2011          
  38. Złoty Potok 31.12.2015 08.04.2016 V 2016-2025              
  40. Opole 31.12.2013 12.03.2014 V 2014-2023              
                           
  Aktualizacja: mgr inż. Danuta Pająk                    
                         

 

   

 

               
  Wieloletni harmonogram sporzadzania planów urządzenia lasu      
  Nadleśnictwa RDLP Katowice          
  stan na 13.06.2016 r.            
               
Nr Nadleśnictwo  obecny okres obowiązywania planu UL rok przeprowadzenia KZP (8 rok obowiązywania) rok przeprowadzenia prac terenowych (9 rok obowiązywania) rok przeprowadzenia NTG (10 rok obowiązywania) dotyczy obszaru województwa  
1 Andrychów 2015-2024 2022 2023 2024 małopolskie, śląskie  
8 Jeleśnia 2015-2024 2022 2023 2024 śląskie, małopolskie  
15 Koniecpol 2015-2024 2022 2023 2024 śląskie, świętokrzyskie  
24 Prószków 2015-2024 2022 2023 2024 opolskie  
25 Rudziniec 2016-2025 2023 2024 2025 śląskie, opolskie  
26 Rudy Raciborskie 2016-2025 2023 2024 2025 śląskie, opolskie  
30 Sucha 2016-2025 2023 2024 2025 małopolskie, śląskie  
38 Złoty Potok 2016-2025 2023 2024 2025 śląskie  
6 Herby 2007-2016 2014 2015 2016 śląskie  
27 Rybnik 2007-2016 2014 2015 2016 śląskie  
33 Turawa 2007-2016 2014 2015 2016 opolskie  
37 Wisła 2007-2016 2014 2015 2016 śląskie  
2 Bielsko 2008-2017 2015 2016 2017 śląskie  
5 Gidle 2008-2017 2015 2016 2017 śląskie, łódzkie  
23 Prudnik 2008-2017 2015 2016 2017 opolskie  
35 Ustroń 2008-2017 2015 2016 2017 śląskie  
11 Kluczbork 2009-2018 2016 2017 2018 opolskie  
12 Kłobuck 2009-2018 2016 2017 2018 śląskie  
21 Olesno 2009-2018 2016 2017 2018 opolskie  
26 Siewierz 2009-2018 2016 2017 2018 śląskie  
7 Chrzanów 2010-2019 2017 2018 2019 małopolskie, śląskie  
9 Katowice 2010-2019 2017 2018 2019 śląskie  
16 Koszęcin 2010-2019 2017 2018 2019 śląskie  
19 Lubliniec 2010-2019 2017 2018 2019 śląskie, opolskie  
4 Brzeg 2011-2020 2018 2019 2020 opolskie  
10 Kędzierzyn 2011-2020 2018 2019 2020 śląskie, opolskie  
18 Kup 2011-2020 2018 2019 2020 opolskie  
20 Namysłów 2011-2020 2018 2019 2020 opolskie  
3 Brynek 2012-2021 2019 2020 2021 śląskie  
22 Olkusz 2012-2021 2019 2020 2021 małopolskie, śląskie  
29 Strzelce Opolskie 2012-2021 2019 2020 2021 opolskie  
13 Kobiór 2013-2022 2020 2021 2022 śląskie  
14 Zawadzkie 2013-2022 2020 2021 2022 opolskie, śląskie  
31 Świerklaniec 2013-2022 2020 2021 2022 śląskie  
34 Ujsoły 2013-2022 2020 2021 2022 śląskie  
32 Tułowice 2014-2023 2021 2022 2023 opolskie  
36 Węgierska Górka 2014-2023 2021 2022 2023 śląskie  
40 Opole 2014-2023 2021 2022 2023 opolskie  
               
  Zestawiła: mgr inż. Danuta Pająk          
               

 

 

Informacje ogólne dotyczące Planów Urządzenia Lasu znajdują się na stronie:
  
Dane nt. obowiązującego PUL dla konkretnego nadleśnictwa są zamieszczone na stronie BIP tegoż nadleśnictwa w zakładce „Plan Urządzenia Lasu” – ze względu na fakt, iż plan ten jest realizowany przez nadleśnictwo.
Na stronie BIP RDLP w Katowicach zamieszcza się sukcesywnie dokumenty związane z powstawaniem projektu nowego PUL, które są obecnie w trakcie procedowania – ze względu na fakt, iż projekt planu jest tworzony przez RDLP 
 
 Uwaga - ze względu na swoją wielkość pliki uruchamiają się bardzo długo (ok.15 min.)
 
Część informacji zawartych w PUL jest według interpretacji Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska zaliczana do tzw. "danych wrażliwych" i zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - nie podlega upublicznieniu.


 
                                   
  Dokumenty przewidziane do publicznej konsultacji w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu         
 
- zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 stycznia 2010 r.
                   
                                   
  RDLP Katowice stan na 13.06.2016 r.                            
                                   
 
 
 
Uzgodnienia z organami:
Założenia projektu PUL:
Projekt Planu Urządzenia Lasu:
Opinie organów:
Zatwierdzony PUL
 
 
Nr
Nadleśnictwo
PWIS
RDOŚ
Protokół KZP
Elaborat
POP
Prognoza
PWIS
RDOŚ
Podsumowanie
Decyzja MŚ
 
  1. Andrychów
 
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
   PDF   PDF  
  2. Bielsko  
 -
 
 -
 
 PDF
 PDF
 PDF
 PDF          
  3. Brynek  
 -
 
 -
     
 
       
 PDF
 PDF
 
  4. Brzeg  
 -
 
 -
 
 
 
 
 
     
 PDF
 PDF
 
  5. Gidle  
 -
 
 -
 
 PDF
 PDF
 PDF          
  6. Herby  
 -

 

 -

 

   
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  7. Chrzanów  PDF
 -
 PDF
 -
 PDF            
 
 
  8. Jeleśnia
 
- 
 
 -
 
 
 
 

   
 
 PDF
 PDF
 
  9. Katowice  PDF
-
 PDF    PDF            
 
 PDF 
 
  10. Kędzierzyn  
-
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  11. Kluczbork  PDF
 -
 PDF    PDF            
 
 PDF
PDF 
 
  12. Kłobuck  PDF
 
 PDF    PDF              
 PDF
PDF 
 
  13. Kobiór  
 -
     
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  14. Zawadzkie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  15. Koniecpol
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   PDF  PDF  
  16. Koszęcin  PDF    PDF
 
 PDF            
  
 PDF
PDF 
 
  18. Kup  
 -
 
 -
 
 
 
 
   
 
 
 PDF
 PDF
 
  19. Lubliniec  PDF    PDF
 
 PDF            
 
PDF 
PDF 
 
  20. Namysłów  
 -
 
 -
 
 
 
 
   
 
 
 PDF
 PDF
 
  21. Olesno  PDF
 -
 PDF
 -
 PDF
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  22. Olkusz  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 PDF
 PDF
 
  23. Prudnik          
 PDF
 PDF  PDF  
 PDF
     PDF  
  24. Prószków
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  25. Rudziniec                      
 
 PDF
 PDF  
  26. Rudy Raciborskie                      
 
 PDF
 PDF  
  27. Rybnik

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   PDF  PDF  
  28. Siewierz  PDF    PDF
 
 PDF              
 PDF
 PDF
 
  29. Strzelce Opolskie  
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  30. Sucha                          PDF
 PDF  
  31. Świerklaniec
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  32. Tułowice  
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  33. Turawa

 

 

 

 

 

     
 
 
 
   PDF  
  34. Ujsoły  
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  35. Ustroń            PDF
 PDF
 PDF          
  36. Węgierska Górka  
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF
 PDF
 
  37. Wisła

 

 

 

 

 

           
 
PDF 
PDF 
 
  38. Złoty Potok                          PDF
 PDF  
  40. Opole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF 
 PDF 
 
                                   
                                   
  Aktualizacja:                              
  mgr inż. Grzegorz Janas

 

Pliki do pobrania:
      o_pwis_katowice_ws._bielsko_2018.pdf pobierz
      o_pwis_katowice_ws._ustron_2018.pdf pobierz
      o_pwis_lodz_ws._gidle_2018.pdf pobierz
      o_pwis_opole_ws._prudnik_2018.pdf pobierz
      o_rdos_katowice_ws._bielsko_2018.pdf pobierz
      o_rdos_katowice_ws._ustron_2018.pdf pobierz
      o_rdos_lodz_ws._gidle_2018.pdf pobierz
      o_rdos_opole_ws._prudnik_2018.pdf pobierz
      o_el_02_02_2017..pdf pobierz
      o_pop_02_02_2017..pdf pobierz
      o_pos_02_02_2017..pdf pobierz
      o_el_02_05_2017.pdf pobierz
      o_el_02_23_2017.pdf pobierz
      o_el_02_35_2017.pdf pobierz
      o_pop_02_05_2017.pdf pobierz
      o_pop_02_23_2017.pdf pobierz
      o_pop_02_35_2017.pdf pobierz
      o_pos_02_05_2017.pdf pobierz
      o_pos_02_23_2017.pdf pobierz
      o_pos_02_35_2017.pdf pobierz
      u_pwis_chrzanow_2017.pdf pobierz
      u_pwis_katowice_2017.pdf pobierz
      u_pwis_koszecn_2017.pdf pobierz
      u_pwis_lubliniec_2017.pdf pobierz
      u_rdos_chrzanow_2017.pdf pobierz
      u_rdos_katowice_2017.pdf pobierz
      u_rdos_koszecin_2017.pdf pobierz
      u_rdos_lubliniec_2017.pdf pobierz
      2017_kzp_chrzanow.pdf pobierz
      2017_kzp_katowice.pdf pobierz
      2017_kzp_koszecin.pdf pobierz
      2017_kzp_lubliniec.pdf pobierz
      p_herby_2017.pdf pobierz
      p_rybnik_2017.pdf pobierz
      p_turawa_2017.pdf pobierz
      p_wisla_2017.pdf pobierz
      d_herby_2017.pdf pobierz
      d_rybnik_2017.pdf pobierz
      d_turawa_2017.pdf pobierz
      d_wisla_2017.pdf pobierz
      2016_u_pwis_katowice_klobuck.pdf pobierz
      2016_u_pwis_katowice_siewierz.pdf pobierz
      2016_u_pwis_opole_kluczbork.pdf pobierz
      2016_u_pwis_opole_olesno.pdf pobierz
      2016_u_rdos_katowice_klobuck.pdf pobierz
      2016_u_rdos_katowice_siewierz.pdf pobierz
      2016_u_rdos_opole_kluczbork.pdf pobierz
      2016_u_rdos_opole_olesno.pdf pobierz
      2016_o_pwis_katowice_ws._herby.pdf pobierz
      2016_o_pwis_katowice_ws._rybnik.pdf pobierz
      2016_o_pwis_katowice_ws._wisla.pdf pobierz
      2016_o_pwis_opole_ws._turawa.pdf pobierz
      2016_o_rdos_katowice_ws._herby.pdf pobierz
      2016_o_rdos_katowice_ws._rybnik.pdf pobierz
      2016_o_rdos_katowice_ws._wisla.pdf pobierz
      2016_o_rdos_opole_ws._turawa.pdf pobierz
      2016_el_02_06_herby.pdf pobierz
      2016_el_02_27.pdf pobierz
      2016_el_02_33.pdf pobierz
      2016_el_02_37_.pdf pobierz
      2016_pop_0206_herby.pdf pobierz
      2016_pop_02_27.pdf pobierz
      2016_pop_02_33.pdf pobierz
      2016_pop_02_37.pdf pobierz
      2016_pos_0206_herby.pdf pobierz
      2016_pos_02_27.pdf pobierz
      2016_pos_02_33.pdf pobierz
      2016_pos_02_37.pdf pobierz
      kzp_n.klobuck.pdf pobierz
      kzp_n.kluczbork.pdf pobierz
      kzp_n.olesno.pdf pobierz
      kzp_n.siewierz.pdf pobierz
      d_n.rudy_raciborskie_2016.pdf pobierz
      d_n.rudziniec_2016.pdf pobierz
      d_n.sucha_2016.pdf pobierz
      d_n.zloty_potok_2016.pdf pobierz
      p_soos_n._rudziniec_2015.pdf pobierz
      p_soos_n._sucha_2015.pdf pobierz
      p_soos_n.rudy_2015.pdf pobierz
      p_soos_n.zloty_potok_2015.pdf pobierz
      2015_d_pruszkow.pdf pobierz
      2015_d_prudnik_aneks.pdf pobierz
      2015_u_pwis_katowice_ws._bielsko.pdf pobierz
      2015_u_pwis_katowice_ws._ustron.pdf pobierz
      2015_u_pwis_lodz_ws._gidle.pdf pobierz
      2015_u_pwis_opole_ws._prudnik.pdf pobierz
      2015_u_rdos_katowice_ws._bielsko.pdf pobierz
      2015_u_rdos_katowice_ws._ustron.pdf pobierz
      2015_u_rdos_lodz_ws._gidle.pdf pobierz
      2015_u_rdos_opole_ws._prudnik.pdf pobierz
      2015_d_andrychow.pdf pobierz
      2015_d_jelesnia.pdf pobierz
      2015_d_koniecpol.pdf pobierz
      2015_p_andrychow.pdf pobierz
      2015_p_jelesnia.pdf pobierz
      2015_p_koniecpol.pdf pobierz
      2015_p_proszkow.pdf pobierz
      p_kzp_bielsko.pdf pobierz
      p_kzp_gidle.pdf pobierz
      p_kzp_prudnik.pdf pobierz
      p_kzp_ustron.pdf pobierz
      d_opole.pdf pobierz
      d_wegierska_gorka.pdf pobierz
      d_tulowice.pdf pobierz
      p_opole.pdf pobierz
      p_tulowice.pdf pobierz
      p_wegierska_gorka.pdf pobierz
      d_kobior.pdf pobierz
      d_zawadzkie.pdf pobierz
      d_swierklaniec.pdf pobierz
      d_ujsoly.pdf pobierz
      p_kobior.pdf pobierz
      p_zawadzkie.pdf pobierz
      p_swierklaniec.pdf pobierz
      p_ujsoly.pdf pobierz
      p_olesno_aneks.pdf pobierz
      p_herby_aneks.pdf pobierz
      p_olkusz.pdf pobierz
      d_olesno_aneks.pdf pobierz
      d_olkusz.pdf pobierz
      d_herby_aneks.pdf pobierz
      d_brynek.pdf pobierz
      p_brynek.pdf pobierz
      p_strzelce_op.pdf pobierz
      p_brzeg.pdf pobierz
      p_kedzierzyn.pdf pobierz
      p_kup.pdf pobierz
      p_namyslow.pdf pobierz
      d_brzeg.pdf pobierz
      d_kedzierzyn.pdf pobierz
      d_strzelce_op.pdf pobierz
      d_namyslow.pdf pobierz
      d_kup.pdf pobierz
      d_tulowice_aneks.pdf pobierz
      d_chrzanow.pdf pobierz
      d_jelesnia_aneks.pdf pobierz
      d__katowice.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wiesław Kucharski - dyrektor RDLP w Katowicach
Data modyfikacji: 2018/01/29 07:09:53
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Zawada Piątkowska
Wprowadzający: Grzegorz Janas