Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry

Zbiory archiwalne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie funkcjonuje archiwum zakładowe w oparciu o Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

W archiwum gromadzone są dokumenty oraz akta osobowe tworzone w biurze RDLP w Krakowie podlegające archiwizacji.

W zasobach archiwalnych znajduje się również dokumentacja i akta osobowe po byłym Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Krakowie i po zlikwidowanym Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu.

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Kosiorowski - Dyrektor RDLP w Krakowie
Data modyfikacji: 2017/11/15 10:53:29
Redaktor zatwierdzający: Zdzisława Kot-Malinowska
Wprowadzający: Zdzisława Kot-Malinowska