Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Łosie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Łosie

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Łosie 39
38-312 Ropa

tel: 18 3534719
fax: 18 3534722
www: www.losie.krakow.lasy.gov.pl
e-mail: losie@krakow.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Franciszek Zygarowicz

 

Biuro Nadleśnictwa Łosie czynne jest od poniedziałku do piątku w  godzinach od 715 do 1515

 
Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w poniedziałki, w godzinach  od 800 do 1000 oraz od 1500 do 1600

 


Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Łosie jest udostępniana na wniosek.

 Nadleśnictwo Łosie prowadzi gospodarkę leśną zgodną z międzynarodowymi standardami FSC (Certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065) ważny od 02.10.2013 do 01.10.2018r. FSC 100% , oraz posiada "PEFC-Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC, CSL/723/2014 wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT.

 

Siedziba Nadleśnictwa Łosie

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łosie
mgr inż. Franciszek Zygarowicz
Data modyfikacji: 2016/09/14 14:19:58
Redaktor zatwierdzający: Marcin Walczyk
Wprowadzający: Jakub Zygarowicz