Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP jest udostępniana na wniosek.

Pliki do pobrania:
       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Kosiorowski - Dyrektor RDLP w Krakowie
Data modyfikacji: 2007/08/24 11:23:58
Redaktor zatwierdzający: Zdzisława Kot-Malinowska
Wprowadzający: Zdzisława Kot-Malinowska