Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

 

Pliki do pobrania:
      Informacja o wynikach postępowania i zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ na lata 2010-2019 pobierz
      Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie świadczenia usług doradztwa podatkowego pobierz
      Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty pobierz
      Wniosek o przygotowanie zamówienia w ramach art.4 pkt.8 PZP pobierz
      Projekt umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego pobierz
      Ogłoszenie o zobowiązanych jednostkach do badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2016 r. pobierz
      Ogłoszenie o zobowiązanych jednostkach do badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2017 r. pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż mebli biurowych w budynku biura RDLP
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/22
więcej...
Zaproszenie do złożenia ofert na "Świadczenie opiekli zdrowotnej w zakresie medycyny pracy oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/18
więcej...
Przebudowa elewacji oraz założenie tzw. zielonego dachu na budynku magazynowo - garażowym na dz. nr 3/2, 3/1 i 158 obr. 116 Śródmieście przy Al. Słowackiego 17A w Krakowie
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/07
więcej...
Remont pomieszczeń w budynkach Regionalnej Dyrekcji
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/07
więcej...
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/08
więcej...
OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW URZĄDZENIA LASU na lata 2019-2028 dla nadleśnictw RDLP w Krakowie
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/08
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Kosiorowski - Dyrektor RDLP w Krakowie
Data modyfikacji: 2017/07/20 14:44:38
Redaktor zatwierdzający: Zdzisława Kot-Malinowska
Wprowadzający: Honorata Bulanda