Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1249)

numer karty informacyjnej rok wydania dokumentu nazwa dokumentu temat dokumentu obszar którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym
1_12 2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. zmiany lasu , stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny inne

województwo podkarpackie, powiat leski, jednostka ewidencyjna Cisna, obręb ewidencyjny Wetlina działka 788/1 - powierzchnia 0,2600 ha

2_12 2011 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Głogów na lata   2011 - 2020 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów       w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Głogów

3_12 2011 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kolbuszowa na lata 2011 - 2020 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: kolbuszowskiego, rzeszowskiego, niżańskiego i stalowowolskiego      w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Kolbuszowa

4_12 2012 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sieniawa na lata 2011 - 2020 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, leżajskiego i lubaczowskiego        w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Sieniawa

5_12 2012 decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. zmiany lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny inne

województwo podkarpackie, powiat leski, jednostka ewidencyjna Cisna, obręb ewidencyjny Wetlina, działka 788/1- pow.0,2600 ha

6_12 2012 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata  2012 - 2021 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: leżajskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Leżajsk

7_13 2013 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mielec na lata 2013 - 2022 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: kolbuszowskiego i mieleckiego. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Mielec 283,63 km2.

8_13 2013 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Narol na lata  2013 - 2022 inne

województwo podkarpackie, część powiatu lubaczowskiego. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Narol 356,30 km2.

9_13 2013 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tuszyma na lata  2013 - 2022 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Tuszyma 528,27 km2. 

10_14 2014 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kańczuga na lata  2014 - 2023 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: jarosławskiego,łańcuckiego, przemyskiego,przeworskiego i rzeszowskiego. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Kańczuga 1043,39 km2. 

11_14 2014 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzyżów na lata  2014 - 2023 inne

województwo podkarpackie, część powiatów: brzozowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszów. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Strzyżów1321,70 km2. 

12_15 2015 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lutowiska na lata  2015 - 2024 inne

województwo podkarpackie, część powiatu bieszczdzkiego. Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Lutowiska 274,44 km2. 

13_15 2015 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Stuposiany na lata  2015 - 2024 inne

województwo podkarpackie, część powiatu bieszczadzkiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Stuposiany 96,85 km2. 

14_16 2016 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Baligród na lata  2016 - 2025 inne

województwo podkarpackie, część powiatu sanockiego i leskiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Baligród 305,79 km2. 

15_16 2016 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Cisna na lata  2016 - 2025 inne

województwo podkarpackie, część powiatu bieszczadzkiego i leskiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Cisna 221,69 km2. 

16_16 2016 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Komańcza na lata  2016 - 2025 inne

województwo podkarpackie, część powiatu sanockiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Komańcza 285,57 km2. 

17_17 2017 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jarosław na lata  2017 - 2026 inne

województwo podkarpackie, część powiatu  jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Jarosław 782,12 km2. 

18_17 2017 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oleszyce na lata  2017 - 2026 inne

województwo podkarpackie, część powiatu  jarosławskiego i lubaczowskiego.  Powierzchnia w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Oleszyce 344,40 km2. 

Pliki do pobrania:
      karta_informacyjna_1_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna_2_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna_3_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna_4_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna__5_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna__6_12.pdf pobierz
      karta_informacyjna_7_13.pdf pobierz
      karta_informacyjna_8_13.pdf pobierz
      karta_informacyjna_9_13.pdf pobierz
      karta_informacyjna_10_14.pdf pobierz
      karta_informacyjna_11_14.pdf pobierz
      karta_informacyjna_12_15.pdf pobierz
      karta_informacyjna_13_15.pdf pobierz
      karta_informacyjna_14_16.pdf pobierz
      karta_informacyjna_15_16.pdf pobierz
      karta_informacyjna_16_16.pdf pobierz
      karta_informacyjna_17_17.pdf pobierz
      karta_informacyjna_18_17.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2018/01/11 07:33:35
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz