Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Baligród

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Baligród >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

Wykaz zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród wydanych od dnia 01.01.2017 r.

 

 
Lp.
Rodzaj aktu
Data           aktu          
Numer
W sprawie

1.

Aneks do Zarządzenia nr  5/2016 02.01.2017 2 w sprawie inwentaryzacji rocznej w Nadleśnictwie Baligród.
2. Decyzja 04.01.2017 1 w sprawie uruchomienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 r.
3. Decyzja 04.01.2017 2 w sprawie cen zbytu drewna dla odbiorców drewna detalicznego.
4. Zarządzenie 10.01.2017 2 w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu udzielania pożyczek pracownikom Nadleśnictwa Baligród na zakup samochodów prywatnych używanych również do celów słóżbowych.
5. Anek do Zarządzenia nr 19/2010 31.01.2017  12 aneks do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Baligród.
6. Zarządzenie 07.02.2017   3 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Bukowiec.
7. Aneks do Zarządzenia nr 12/2014 28.02.2017 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Nadleśnictwie Baligród.
8. Aneks do Zarządzenia nr 17/2010 01.03.2017 4 w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów będących w zasobach Nadleśnictwa Baligród.
9. Decyzja 14.02.2017 3 w sprawie powołania komisji negocjacyjnej ds. sprzedaży sadzonek w Nadleśnictwie Baligród.
10. Decyzja 13.03.2017 4 w sprawie cennika na sadzonki na rok 2017.
11. Zarządzenie 01.03.2017 4 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Kasie Nadleśnictwa Baligród.
12. Zarządzenie 17.03.2017  5 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.
13. Aneks do Zarządzenia nr 4/2017 27.03.2017  1 w sprawie cennika na sadzonki na rok 2017.
14. Decyzja 25.04.2017   5 w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad sprzedaży tusz zwierzyny łownej tj. dzika i sarny w Nadleśnictwie Baligród w roku 2017.
15. Zarządzenie 09.09.2017  6 w sprawie wprowadzenia Planu finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Baligród na 2017 rok.
16. Aneks do Zarządzenia nr 7/2014 09.05.2017 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
17. Zarządzenie 17.05.2017 7 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Baligród.
18. Zarządzenie 26.05.2017  8 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej będącej jednocześnie inwentaryzacją roczną drewna oraz przekazania mienia w leśnictwie Kalnica.
19. Zarządzenie 29.05.2017  9 w sprawie zasad wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez leśniczych, podleśniczych i pracowników Służby Leśnej zatrudnionych w biurze Nadleśnictwa Baligród.
20. Decyzja 06.06.2017 7 w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pn. "Dzień Kobiet" mająca na celu integrację pracowników nadleśnictwa.
21. Aneks do Zarządzenia nr 19/2010 30.06.2017 13 w sprawie zmian e Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Baligród.
22. Zarządzenie 21.06.2017 10 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych współfinansowanych ze źródeł pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
23. Zarządzenie 03.07.2017  11 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy w Nadleśnictwie Baligród.
25. Decyzja 12.07.2017  8 w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad sprzedaży tusz zwierzyny łownej tj. jelenia, dzika i sarny w Nadleśnictwie Baligród.
26. Zarządzenie 01.08.2017 12 w sprawie inwentaryzacji rocznej w Nadleśnictwie Baligród.
27. Decyzja 11.08.2017  9 w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad sprzedaży tusz zwierzyny łownej tj. jelenia, dzika i sarny w Nadleśnictwie Baligród.
         
         

Treść zarządzeń dostępna na wniosek.

Wykaz wszystkich obowiązujących zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród do pobrania.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za lata 2010-2011. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za rok 2012. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za rok 2013. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za rok 2014. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za rok 2015. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród za rok 2016. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Głuszko
Data modyfikacji: 2017/08/16 12:58:47
Redaktor zatwierdzający: Filip Stelmach
Wprowadzający: Dariusz Zaletański