Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Baligród

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Baligród >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Regulamin zamówień publicznych - Nadleśnictwo Baligród. pobierz
      Zarządzenie nr 10 - Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10. pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10. pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Przebudowa drogi leśnej Bukowiec nr 41 o numerach inw. 242/419, 242/642 w km 4 + 040,00 ÷ 5 + 500,00 i w km 0 +000,00 ÷ 1 + 900,00.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/04
więcej...
Nadleśnictwo Baligród: Remont drogi leśnej nr 30 Baligród - Bereżnica nr inw. 242/128 na odcinku od km 0+000 do km 1+953- Etap II
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/03
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy przepustów, budowy brodów, mostków i dylowanek oraz zabudowy skarp służących przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/07
więcej...
Roboty budowlane w budynkach mieszkalnych i gospodarczych Nadleśnictwa Baligród
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/21
więcej...
Roboty budowlane w budynkach mieszkalnych i gospodarczych Nadleśnictwa Baligród.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/01
więcej...
Dostawa używanej koparko-ładowarki do Nadleśnictwa Baligród.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/08
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Baligród - Szkółki w roku 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/17
więcej...
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Baligród w roku 2017. Nr referencyjny: ZG.270.1.9.2016.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/26 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Głuszko
Data modyfikacji: 2017/06/21 14:04:11
Redaktor zatwierdzający: Filip Stelmach
Wprowadzający: Dariusz Zaletański