Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Tryb udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza nr 43 z dnia 26.09.2016 r. (znak spr: N.0210.43.2016):

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto.

2. Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto. Treść zarządzenia do pobrania poniżej.


Tryb udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza szczegółowo reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza nr 41 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza (znak: SA.270.4.2015). Treść zarządzenia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza pobierz
      Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych (wzór wniosku o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia) pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza - Regulamin udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro pobierz
      Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro (wzór wniosku o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia) pobierz
      Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro (wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia) pobierz
      Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro (wzór protokołu z negocjacji o udzielenie zamówienia) pobierz
      Zarządzenie nr 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów ze szlaków zrywkowych i dojazdów do składów drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach Borysławka, Brzuska, Turnica, Dobrzanka, Jasienica, Leszczawa, Leszczyny, Łodzinka, Pechnów, Sierakośce, Trzcianiec, Jureczkowa w 2017 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/21
więcej...
Remont drogi leśnej Stara Bircza - Kotów nr inw. 242/527 km 1+956 - 2+640
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/06
więcej...
Naprawa szlaków zrywkowych i dojazdów do użytków rolnych w Nadleśnictwie Bircza i Nadleśnictwie Krasiczyn w leśnictwach Jureczkowa, Krzywe, Jamna, Borysławka, Brzuska, Pechnów, Arłamów, Wojtkówka, Kupna
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/26
więcej...
Budowa 'Ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Arłamów' - postępowanie drugie
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/26
więcej...
Budowa składu drewna w leśnictwie Wojtkówka, Nadleśnictwo Bircza w miejscowości Jureczkowa
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/14
więcej...
Remont drogi leśnej Stara Bircza - Kotów nr inw. 242/527 km 1+956 - 3+015
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/08
więcej...
Budowa 'Ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Arłamów'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/05
więcej...
Budowa drogi leśnej Kuźmina w km 0+000 - 2+725 Etap II
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/30
więcej...
Budowa drogi leśnej Rudawka - Stara Bircza w km 0+000 - 1+597 Etap II
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/12
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/20
więcej...
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Bircza w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/16
więcej...
Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/07
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bircza w 2017 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/30
więcej...
Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Bircza w latach 2017-2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/02/06 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Kopczak
Data modyfikacji: 2017/06/21 09:05:36
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Podgórski
Wprowadzający: Łukasz Podgórski