Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Dynów- obowiązujący pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych obiektów Nadleśnictwa Dynów w latach 2018-2019
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/12/07
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/08 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie instalacji grzania, chłodzenia oraz zasilania w energię elektryczną budynku Nadleśnictwa Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/04
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem prawomocnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/24 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie nowych i remont istniejących szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dynów w 2017 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/28
więcej...
Wykonanie instalacji grzania, chłodzenia oraz zasilania w energię elektryczną budynku Nadleśnictwa Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/23
więcej...
Budowa drogi leśnej Trzy Kopce - Olejki na odcinku długości 3673 mb
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/09
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Adam Pilch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów
Data modyfikacji: 2017/06/16 09:49:54
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Kaczorowska
Wprowadzający: Elwira Papież