Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. Euro, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Budowa zbiornika wodnego dla celów retencyjnych
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/04/30 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn. 'Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych' oraz 'Budowa zbiornika wodnego dla celów retencyjnych'
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/02/11
więcej...
'Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych obiektów Nadleśnictwa Dynów"
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/12/16
więcej...
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 'Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych'
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/01/10
więcej...
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Dynów w roku 2014
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/12/06
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Adam Pilch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów
Data modyfikacji: 2014/03/25 12:37:20
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Kaczorowska
Wprowadzający: Małgorzata Kaczorowska