Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO NAROL

ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38

37-610 Narol

tel. ( 016 ) 632 53 50

fax. ( 016 ) 632 53 51

e-mail: narol@krosno.lasy.gov.pl

Kierownictwo Nadleśnictwa

Nadleśniczy - mgr inż. Robert Stankiewicz

tel . ( 016 ) 632 53 52, kom. 0606 314 991, e-mail: robert.stankiewicz@krosno.lasy.gov.pl

Zastępca Nadleśniczego - mgr inż. Marian Kraczowski 

tel. ( 016 ) 632 53 56, kom.  0660 462 455, e-mail: marian.kraczowski@krosno.lasy.gov.pl

Główny Księgowy - mgr  Lesław Nisztuk

tel. ( 016 ) 632 53 62, kom. 0660 462 567; e-mail: leslaw.nisztuk@krosno.lasy.gov.pl

Inżynier Nadzoru - inż. Zbigniew Rebizant

tel. ( 016 ) 632 53 53, kom. 0606 305 898; e-mail: zbigniew.rebizant@krosno.lasy.gov.pl  

 Inżynier Nadzoru - inż. Waldemar Cisek

tel. ( 016 ) 632 53 53 ; e-mail: waldemar.cisek@krosno.lasy.gov.pl 

Sekretarz Biura - Danuta Kołodziej

tel. ( 016 ) 632 53 67; e-mail. danuta.kolodziej@krosno.lasy.gov.pl

Komórki organizacyjne w Nadleśnictwie

Specjalista ds.osobowych

Starszy referent ds. osobowych - mgr inż Agata Kraczowska; e-mail: agata.kraczowska@krosno.lasy.gov.pl

Dział techniczny

Starszy specjslista ds. stanu posiadania, administrator SILP - mgr inż. Barbara Wiciejowska - Bełz; e-mail: b.wiciejowska-belz@krosno.lasy.gov.pl

Specjalista ds. ochrony lasu i BHP - inż. Janusz Stankiewicz; e-mail: janusz.stankiewicz@krosno.lasy.gov.pl

Starszy specjslista ds. użytkowania lasu i marketingu - mgr inż. Wojciech Starzyk; e-mail: wojciech.starzyk@krosno.lasy.gov.pl

Starszy specjalista ds. hodowli lasu - mgr inż. Dorota Bonarska - Ważny; e-mail: dorota.bonarska@krosno.lasy.gov.pl

Administracja

Starszy referent  - Elżbieta Wolańczyk; e-mail: elzbieta.wolanczyk@krosno.lasy.gov.pl

Specjalista ds. transportu - Jan Obirek; e-mail jan.obirek@krosno.lasy.gov.pl

Starszy referent ds.inwestycji i remontów - inż. Sylwester Wójtowicz e-mail; sylwester.wojtowicz@korsno.lasy.gov.pl

Księgowość

Specjalista ds. ekonomicznych - Alina Martyniak; e-mail: alina.martyniak@krosno.lasy.gov.pl

Księgowa - Bożena Gerlach; e-mail: bozena.gerlach@krosno.lasy.gov.pl

Księgowy - mgr inż Piotr Banaś; e-mail: piotr.banas@krosno.lasy.gov.pl

Referent ds. finansowo księgowych - mgr inż Miroslaw Tarnawski; e-mail: miroslaw.tarnawski@krosno.lasy.gov.pl

Straż leśna

Komendant Posterunku Straży Leśnej - Jan Bundyra

Strażnik leśny - Józef Skiba

Strażnik leśny - Antoni Styczeń

Wykaz leśnictw:

Nazwa leśnictwa             
Stanowisko
Imię i nazwisko                                                              
Kadłubiska Leśniczy Zdzisław Tulej
  Podleśniczy Jerzy Gałka
  Podleśniczy mgr inż. Rafał Przednowek
Maziarnia Leśniczy mgr inż. Kamil Okruch
  Podleśniczy                           mgr inż. Rafał Mrówka      
  Podleśniczy mgr inż Marcin Skalski
Płazów Leśniczy             

Zdzisław Szuper                                                                                                                                                                                                   

 

Podleśniczy

Dariusz Banaś                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Podleśniczy mgr inż Marcin Czereczon
Wola Wielka          Leśniczy mgr inż Stanisław Rebizant
  Podleśniczy Krzysztof Nisztuk
Złomy Leśniczy Marian Nisztuk
  Podleśniczy mgr Robert Gontarz
Huta Różaniecka     Leśniczy Marian Żołądek
  Podleśniczy mgr inż. Piotr Skiba
Lubliniec Leśniczy Jerzy Czereczon
  Podleśniczy Leszek Łyda 
Jezioro  Leśniczy dr  inż. Zbigniew Wołczyk
  Podleśniczy mgr inż. Mateusz Ważny
Gorajec Leśniczy Henryk Kostrzycki
  Podleśniczy Grzegorz Sigłowy
  Podleśniczy Andrzej Dawidowski
Chotylub Leśniczy mgr inż. Piotr Szynal
  Podleśniczy mgr Daniel Bundyra
  Podleśniczy mgr inż Tomasz Skibiński
Łówcza Leśniczy Wiesław Stopyra
  

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Robert Stankiewicz - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2015/09/02 08:48:16
Redaktor zatwierdzający: Marian Kraczowski
Wprowadzający: Barbara Wiciejowska Bełz