Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO NAROL

ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38

37-610 Narol

tel. ( 016 ) 632 53 50

fax. ( 016 ) 632 53 51

e-mail: narol@krosno.lasy.gov.pl

Kierownictwo Nadleśnictwa

Nadleśniczy -  inż. Janusz Skalski

tel . ( 016 ) 632 53 52, kom.   660 431 926, e-mail: janusz.skalski@krosno.lasy.gov.pl

Zastępca Nadleśniczego - mgr inż. Marian Kraczowski 

tel. ( 016 ) 632 53 56, kom.  660 462 455, e-mail: marian.kraczowski@krosno.lasy.gov.pl

Główny Księgowy - mgr  Lesław Nisztuk

tel. ( 016 ) 632 53 62, kom. 660 462 567; e-mail: leslaw.nisztuk@krosno.lasy.gov.pl

Inżynier Nadzoru - inż. Zbigniew Rebizant

tel. ( 016 ) 632 53 53, kom. 606 305 898; e-mail: zbigniew.rebizant@krosno.lasy.gov.pl  

 Inżynier Nadzoru - inż. Waldemar Cisek

tel. ( 016 ) 632 53 53, kom.  600 325 801 e-mail: waldemar.cisek@krosno.lasy.gov.pl 

Sekretarz Biura - Danuta Kołodziej

tel. ( 016 ) 632 53 67, kom.  606 310 206 e-mail. danuta.kolodziej@krosno.lasy.gov.pl

Komórki organizacyjne w Nadleśnictwie

Specjalista ds.osobowych

Starszy referent ds. osobowych - mgr inż Agata Kraczowska; tel. (016) 632 53 65, e-mail: agata.kraczowska@krosno.lasy.gov.pl

Dział techniczny

Starszy specjalista ds. stanu posiadania, administrator SILP - mgr inż. Barbara Wiciejowska - Bełz; tel. (016) 632 53 58, e-mail: b.wiciejowska-belz@krosno.lasy.gov.pl

Specjalista ds. ochrony lasu i BHP - inż. Janusz Stankiewicz; tel. (016) 632 53 354 e-mail: janusz.stankiewicz@krosno.lasy.gov.pl

Starszy specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu - mgr inż. Wojciech Starzyk; tel. (016) 632 53 357, e-mail: wojciech.starzyk@krosno.lasy.gov.pl

Starszy specjalista ds. hodowli lasu - mgr inż. Dorota Bonarska - Ważny; tel. (016) 632 53 359, e-mail: dorota.bonarska@krosno.lasy.gov.pl

Administracja

Starszy referent  - Elżbieta Wolańczyk; tel. (016) 632 53 350, e-mail: elzbieta.wolanczyk@krosno.lasy.gov.pl

Specjalista ds. transportu - Jan Obirek; tel. (016) 632 53 69, e-mail jan.obirek@krosno.lasy.gov.pl

Starszy referent ds.inwestycji i remontów - inż. Sylwester Wójtowicz, tel (016) 632 53 70, e-mail; sylwester.wojtowicz@korsno.lasy.gov.pl

Księgowość

Specjalista ds. ekonomicznych - Alina Martyniak; tel. (016) 632 53 65, e-mail: alina.martyniak@krosno.lasy.gov.pl

Księgowa - Bożena Gerlach; tel. (016) 632 53 64, e-mail: bozena.gerlach@krosno.lasy.gov.pl

Księgowy - mgr inż Piotr Banaś; tel. (016) 632 56 12, e-mail: piotr.banas@krosno.lasy.gov.pl

Referent ds. finansowo księgowych - inż Lesław Marciniszyni; tel. (016) 632 53 61, e-mail: leslaw.marciniszyn@krosno.lasy.gov.pl

Straż leśna

Komendant Posterunku Straży Leśnej - Jan Bundyra; tel. (016) 632 53 55, e-mail: jan.bundyra@krosno.lasy.gov.pl

Strażnik leśny - Józef Skiba; tel. (016) 632 53 60

Strażnik leśny - Antoni Styczeń; tel. (016) 632 53 60

Wykaz leśnictw:

Nazwa leśnictwa             
Stanowisko
Imię i nazwisko                                                              
Kadłubiska Leśniczy Zdzisław Tulej
  Podleśniczy Jerzy Gałka
  Podleśniczy mgr inż. Rafał Przednowek
Maziarnia Leśniczy mgr inż. Kamil Okruch
  Podleśniczy                           mgr inż. Rafał Mrówka      
  Podleśniczy mgr inż Marcin Skalski
Płazów Leśniczy             

Zdzisław Szuper                                                                                                                                                                                                   

 

Podleśniczy

Dariusz Banaś                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Podleśniczy mgr inż Marcin Czereczon
Wola Wielka          Leśniczy mgr inż Stanisław Rebizant
  Podleśniczy Krzysztof Nisztuk
Złomy Leśniczy Marian Nisztuk
  Podleśniczy mgr Robert Gontarz
Huta Różaniecka     Leśniczy Marian Żołądek
  Podleśniczy mgr inż. Piotr Skiba
Lubliniec Leśniczy Jerzy Czereczon
  Podleśniczy Leszek Łyda 
Jezioro  Leśniczy dr  inż. Zbigniew Wołczyk
  Podleśniczy mgr inż. Mateusz Ważny
Gorajec Leśniczy Henryk Kostrzycki
  Podleśniczy mgr inż. Mirosław Tarnawski
  Podleśniczy Andrzej Dawidowski
Chotylub Leśniczy mgr inż. Piotr Szynal
  Podleśniczy mgr Daniel Bundyra
  Podleśniczy Grzegorz Sigłowy
Łówcza Leśniczy Wiesław Stopyra
  

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Janusz Skalski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2016/03/03 10:54:13
Redaktor zatwierdzający: Marian Kraczowski
Wprowadzający: Wojciech Starzyk