Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

ZG.270.1.2017                                                          Narol, dnia 21.04.2017 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na usługi z zakresu leśnictwa

na podst. art. 4d ust.1 pkt.6

 

 

 

Nadleśnictwo Narol działając na podst. art. 7 ust. 6 Ustawy o lasach (Dz.U. 2017.788.t.j) przekazuje informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 4d ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, późn. zm.).

 

W dniu 21.04.2017 r. Nadleśnictwo Narol udzieliło zamówienia na usługi z zakresu leśnictwa dotyczące zabezpieczania chemicznego upraw oraz dodatkowych odnowień  i poprawek następującym wykonawcom:

 

1.   Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Leśnych Jan Mrówka, ul. Bohaterów Września 1939r. nr 42/1, 37-610 Narol

2. Firma Handlowo -Usługowa Jan Szałański, 37-613 Ruda Różaniecka 238a

3. Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Grzegorz Oleksowicz, os. Unii Lubelskiej 2/27, 37-600 Lubaczów

4. Zakład Usług Leśnych Stanisław Gelmuda, Chotylub 39, 37-611 Cieszanów

 

 

 

 

             

                                                                                              Oryginał podpisał:

                                                                                                  Nadleśniczy

                                                                                                Janusz Skalski

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 06.10.2017 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pobierz
       Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Narol pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30tyś. euro w Nadleśnictwie Narol pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2018 rok.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/21
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2018 - II przetarg
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/08
więcej...
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Nadleśnictwa Narol na rok 2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/12/19
więcej...
'Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2018.'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/11 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Naprawa dróg leśnych i remont szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Narol
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/18
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Janusz Skalski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/10/06 14:10:52
Redaktor zatwierdzający: Marian Kraczowski
Wprowadzający: Wojciech Starzyk