Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Jarosław

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Jarosław >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 21.06.2017r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław w sprawie powołania komisji przetargowej, obowiązków poszczególnych członków komisji oraz zespołu w celu sprawowania nadzoru nad realizacją udzielonego zmówienia. pobierz
      Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław z dnia 10.11.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. pobierz
      Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2017r. pobierz
      Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Jarosław regulaminu dla zamówień, o których mowa w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. pobierz
      Regulaminu dla zamówień, o których mowa w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Roboty budowlane w Nadleśnictwie Jarosław
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/20
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/03
więcej...
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Dąbrowa w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/23
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław w roku 2018.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/16
więcej...
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+000 - 1+830
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/29
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/15
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/12
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania:Budowa dwóch zbiorników wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/19
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Ogonowski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/02/28 12:30:39
Redaktor zatwierdzający: Tadeusz Ogonowski
Wprowadzający: Damian Rębacz