Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Rymanów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Rymanów >> Zamówienia publiczne >> Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania: 'Budowa drogi leśnej Puławy - Polany Surowiczne 6,185km + 0,533km = 6,718km w Nadleśnictwie Rymanów'

bip_logo_pl
odstep
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania: 'Budowa drogi leśnej Puławy - Polany Surowiczne 6,185km + 0,533km = 6,718km w Nadleśnictwie Rymanów'

Data opublikowania: 2013/05/23
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2013/06/05

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Załącznik nr 1 - Formularz oferty pobierz
      Załącznik nr 1a - Pełnomocnictwo pobierz
      Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 Pzp pobierz
      Załącznik nr 2a - Oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp pobierz
      Załącznik nr 2b - Oświadczenie art. 24 ust. 1, pkt. 2 Pzp pobierz
      Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług okresie ostatnich trzech lat pobierz
      Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
      Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoba/y/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/ją/ wymagane uprawnienia pobierz
      Załącznik nr 6 - Umowa - projekt pobierz
      Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów inż. Paweł Panaś
Data modyfikacji: 2013/06/28 07:23:32
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Rysz
Wprowadzający: Łukasz Michalak