Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

 

mmn

Pliki do pobrania:
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych w biurze RDLP w Krośnie pobierz
      Regulamin udzielania zamówień do 30 tysięcy Euro w biurze RDLP w Krośnie pobierz
      Wniosek o zamówienie do 30 tys. euro pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonanie robót budowlanych polegajacych na a) termomodernizacji budynku socjalnego nr inw. 181/2 RDLp w Krośnie, b) wymianie fragmentu elewacji wejściowej wraz z remontem zadaszenia oraz obudową konstrukcji stalowej słupów przewiązki budynku biurowego nr inw. 142/7 RDLP w Krośnie
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/18
więcej...
Opracowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody oraz prognozami oddziaływania na środowisko dla nadleśnictw: Lesko, Lubaczów, Rymanów i Ustrzyki Dolne, łącznie z zadaniami ochronnymi w zakresie ustalonym art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/22
więcej...
Przebudowa części pomieszczeń w budynku administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przy ul Bieszczadzkiej 2 na działce nr ewid. gr. 3083/3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum zakładowe
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/19
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2017/06/13 08:01:31
Redaktor zatwierdzający: Aleksander Bigaj
Wprowadzający: Aleksander Bigaj