Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (na podstawie art. 21ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie [Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 827])
 
Karta typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Wykaz dokumentów zatwierdzonych
numer karty nazwa dokumentu zakres przedmiotowy dokumentu dane podmiotu którego dokument dotyczy
2010/C/001 Projekt Planu Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Spała
 
Karta typu D
Polityki, strategie, plany lub programy


Wykaz dokumentów zatwierdzonych
numer karty nazwa dokumentu zakres przedmiotowy dokumentu dane podmiotu któr
2010/D/001 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Bełchatów
2010/D/002 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Brzeziny
2010/D/003 Plan Urządzenia Lasu zawiera zsady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Gostynin
2010/D/004 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Grotniki
2010/D/005 Plan Urządzenia Lasu  zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Kolumna
2010/D/006 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Kutno
2010/D/007 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Łąck
2010/D/008 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Opoczno
2010/D/009 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Piotrków
2010/D/010 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Płock
2010/D/011 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Poddębice
2010/D/012 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Przedbórz
2010/D/013 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Radomsko
2010/D/014 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Radziwiłłów
2010/D/015 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Skierniewice
2010/D/016 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Smardzewice 
2010/D/017 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Wieluń
2010/D/018 Plan Urządzenia Lasu zawiera zasady i sposoby gospodarki leśnej Nadleśnictwo Złoczew
 
Karta typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
 

Karta typu I
Inne dokumenty

Wykaz projektów dokumentów
numer karty nazwa dokumentu zakres przedmiotowy dokumentu dane podmiotu którego dokument dotyczy
2010/I/001 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Bełchatów
2010/I/002 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Brzeziny
2010/I/003 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objetych opracowaniem Nadleśnictwo Gostynin
2010/I/004 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potecjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Grotniki
2010/I/005 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Kolumna
2010/I/006 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Kutno
2010/I/007 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Łąck
2010/I/008 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Opoczno
2010/I/009 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach obętych opracowaniem Nadleśnictwo Piotrków
2010/I/010 Projekt prognozy oddziaływania na śrdowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Płock
2010/I/011 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Poddębice
2010/I/012 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan śrdowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Przedbórz
2010/I/013 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Radomsko
2010/I/014 Projekt progozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Radziwiłłów
2010/I/015 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środpwiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Skierniewice
2010/I/016 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzena lasu zawiera isniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Smardzewice
2010/I/017 Projekt prognozy oddziaływania na śrdodowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący sytan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objętych opracowaniem Nadleśnictwo Wieluń
2010/I/018 Projekt prognozy oddziaływania na srdodowisko planów urządzenia lasu zawiera istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu na obszarach objetych opracowaniem Nadleśnictwo Złoczew

 

Pliki do pobrania:
      Karta numer 2010/C/001 pobierz
      Karta numer 2010/D/001 pobierz
      Karta numer 2010/D/002 pobierz
      Karta numer 2010/D/003 pobierz
      Karta numer 2010/D/004 pobierz
      Krata numer 2010/D/005 pobierz
      Karta numer 2010/D/006 pobierz
      Karta numer 2010/D/007 pobierz
      Karta numer 2010/D/008 pobierz
      Karta numer 2010/D/009 pobierz
      Karta numer 2010/D/010 pobierz
      Karta numer 2010/D/011 pobierz
      Karta numer 2010/D/012 pobierz
      Karta numer 2010/D/013 pobierz
      Karta numer 2010/D/014 pobierz
      Karta numer 2010/D/015 pobierz
      Karta numer 2010/D/016 pobierz
      Karta numer 2010/D/017 pobierz
      Karta numer 2010/D/018 pobierz
      Karta numer 2010/I/001 pobierz
      Karta numer 2010/I/002 pobierz
      Karta numer 2010/I/003 pobierz
      Karta numer 2010/I/004 pobierz
      Karta numer 2010/I/005 pobierz
      Karta numer 2010/I/006 pobierz
      Karta numer 2010/I/007 pobierz
      Karta numer 2010/I/008 pobierz
      Karta numer 2010/I/009 pobierz
      Karta numer 2010/I/010 pobierz
      Karta numer 2010/I/011 pobierz
      Karta numer 2010/I/012 pobierz
      Karta numer 2010/I/013 pobierz
      Karta numer 2010/I/014 pobierz
      Karta numer 2010/I/015 pobierz
      Karta numer 2010/I/016 pobierz
      Karta numer 2010/I/017 pobierz
      Karta numer 2010/I/018 pobierz
      Karta numer 2010/I/019 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Dariusz Pieniak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Data modyfikacji: 2015/01/14 11:25:08
Redaktor zatwierdzający: Hanna Kolasińska
Wprowadzający: Hanna Kolasińska